Bernardas Vasiliauskas - ilgametis Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkas. Koncertinę karjerą pradėjo 1968 m., tapęs I-ojo M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso nugalėtoju. 25-erius profesinio darbo metus atidavė vargonų statybai ir restauravimui, dirbo vargonų intonatoriumi Vilniaus vargonų dirbtuvėje. B.Vasiliauskas yra pirmasis daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių atlikėjas, įrašė 15 plokštelių ir 12 CD. Jis koncertavo daugelyje Europos šalių, JAV ir Kanadoje, bendradarbiavo su žymiausiais Lietuvos ir užsienio solistais ir kolektyvais. 2013-aisias B.Vasiliauskas buvo įvertintas LR Kultūros ministerijos garbės ženklu “Nešk savo šviesą ir tikėk” bei Vilniaus miesto savivaldybės Šv. Kristoforo statulėle. Nacionalinės vargonininkų asociacijos nariu yra nuo 2007 m. Jurgita Kazakevičiūtė baigė vargonų studijas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, stažavosi Zalcburgo (Austrija) universitete “Mozarteum”. 2005 m. baigė LMTA vargonų aspirantūrą, įgijo menų licenciato laipsnį. Tobulinosi meistriškumo kursuose Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje. Dalyvavo vargonininkų konkursuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. 2004 m. tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso Vilniuje I-os premijos laureate, 2007 m. Vilniuje laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse. Kaip solistė ir su įvairiais ansambliais vargonuoja Lietuvos, Austrijos, Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos, Prancūzijos bažnyčiose, dalyvauja festivaliuose. Nuo 2008 m. dirba Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja; nuo 2017-ųjų yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė. Dovilė Savickaitė studijavo vargonus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje (Vokietija) ir Amsterdamo konservatorijoje (Nyderlandai). 2008 m. pelnė III premiją Lodzėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse, o 2011- aisiais tapo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomante. Nuo 2007 m. yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Koncertuoja įvairiose Europos šalyse, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020 m. - Valdybos narė. Balys Vaitkus baigė fortepijono ir vargonų specialybes Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei vargonų aspirantūrą Liubeko aukštojoje muzikos mokykloje. Stažavosi Prahos menų akademijoje, “Académie de Sablé”, Hagos Karališkojoje konservatorijoje, Leipcigo universiteto Muzikologijos institute. 2015 m. LMTA apgynė meno daktaro laipsnį. Yra tarptautinių pianistų ir vargonininkų konkursų Latvijoje, Čekijoje, Vokietijoje ir M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso Vilniuje laureatas. Yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų ir klavesino katedros docentas, vedė meistriškumo kursus Krokuvos, Prahos, Rygos, Veimaro, Liublianos, Varšuvos aukštosiose muzikos mokyklose. Koncertuoja kaip solistas, taip pat su Lietuvos ir užsienio orkestrais, chorais, dalyvavo įrašant kelias kompaktines plokšteles. Nuo 2017 m. jis yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos pirmininkas.
GRĮŽTI GRĮŽTI