Laura Gedgaudaitė - vargonininkė, muzikos pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros dėstytoja, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choro vadovė. Baigusi Kauno Medicinos universitetą (dabar LSMU) ir daug metų dirbusi vienoje iš Klaipėdos vaistinių, 2008 m. pradėjo studijuoti Klaipėdos universiteto Menų akademijoje: bakalauro laipsniu baigė solinį dainavimą, o 2014 m. įgijo muzikos pedagogikos magistro diplomą. 2013-2014 m. pagal ERASMUS programą studijavo Vokietijoje, Greifswaldo universitete (doc. Johanneso Gebhardto vargonų klasėje). Grįžusi į Lietuvą ir pradėjusi dirbti Klaipėdos universitete bei vargonuoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, toliau tobulino profesinį meistriškumą Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademijoje (prof. Vitos Kalnciemos ir doc. Kristīnės Adamaitės vargonų klasėse). Laura Gedgaudaitė koncertuoja Vokietijoje, Latvijoje, Austrijoje, Italijoje. Bendradarbiavo su sopranu Valentina Vadokliene, džiazo muzikantais Sauliumi Šiaučiuliu ir Donatu Bukausku, dirigentu Gediminu Purliu, choru “Aukuras” ir kt. Nuo 2018 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Liauda Vaitkūnaitė - vargonininkė, kompozitorė, muzikos mokytoja - gimė Vilniuje, menotyrininko, filosofijos mokslų daktaro, Vilniaus universiteto profesoriaus Gyčio Vaitkūno (1936-2018) šeimoje. 1996-2004 m. ji studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur baigė vargonų (2003, prof. Virginijos Survilaitės klasė) ir kompozicijos (2004, prof. Osvaldo Balakausko klasė) magistrantūros studijas. Nuo studijų metų koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose, liturgijoje skamba jos parašyti kūriniai. Nuo 2003 m. L.Vaitkūnaitė dirba vargonininke bažnyčiose ir įvairių muzikinių dalykų mokytoja meno mokyklose bei vaikų darželiuose. Ji kuria muziką vargonams, įvairiems instrumentams, instrumentiniams bei vokaliniams ansambliams, solistams, orkestrui, vaikams, taip pat giesmes. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
GRĮŽTI GRĮŽTI