Tomas Bakučionis mokėsi M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje ir J.Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar – Vilniaus konservatorija), 1983–1990 m. studijavo fortepijoną (prof. K.Grybausko klasė) ir vargonus (prof. L.Digrio klasė ) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 1986–1992 m. dirbo koncertmeisteriu Lietuvos muzikos akademijoje, 1990–1991 m. stažavo prof. J.Andrejevo kamerinio ansamblio klasėje, 1992–1994 m. vargonus ir klavesiną studijavo Štutgarto aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje pas prof. dr. Ludgerį Lohmanną ir prof. Joną Laukviką. Studijas baigė 1994 m., įgijo klavesino specialybės meno magistro diplomą. Aktyviai koncertavo Lietuvoje kaip solistas ir su ansambliu “Atrium”. T.Bakučionis dėsto Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje, dirba administracinį darbą Trakų meno mokykloje. Kaip muzikos kritikas ir kultūros apžvalgininkas rašo žurnaluose ir dienraščiuose “Muzikos barai”, “Lietuvos rytas”, “7 meno dienos”, “Veidas” ir kt. Dalyvauja visuomeninėje politinėje veikloje. 2007 m. įgijo teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete. Buvo Lietuvos jaunųjų muzikų asociacijos valdybos narys, Lietuvos vargonininkų bendrijos valdybos narys. Yra ilgametis Lietuvos muzikų sąjungos narys. Nuo 2017 m. - Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys. Dovilė Savickaitė 1996-2002 m. studijavo vargonus prof. L.Digrio klasėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2001-ųjų studijas tęsė profesoriaus Chr.Krummacher klasėje Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje (Vokietija). Ten ji įgijo vargonų ir bažnytinės muzikos magistro diplomus. 2007 metais D.Savickaitė baigė prof. Jacques van Oortmerssen vargonų klasės magistrantūrą Olandijoje, Amsterdamo konservatorijoje. Ji dalyvavo žymių Europos vargonų profesorių M.Radulescu, M.Schmeding, W.Zerer, L.Robiliard, E.M.Belotti, P. van Dijk ir kt. meistriškumo kursuose. 2008 m. D.Savickaitė pelnė III premiją Lodzėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse, o 2011- aisiais tapo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomante. Nuo 2007 m. ji yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė. 2013 m. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu D.Savickaitė vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Ji aktyviai koncertuoja įvairiose Europos šalyse, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020 m. - Valdybos narė. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis “Adoremus” – nuo 2004 metų gyvuojantis mišrus sakralinės vokalinės muzikos kolektyvas. Ansamblyje šiuo metu - 13 nuolatinių narių: profesionalių chorinės muzikos atlikėjų ir muzikinį išsilavinimą įgijusių mėgėjų. Kolektyvui vadovauja vargonininkė ir chorinės muzikos atlikėja Renata Kreimerė. “Adoremus” repertuare - sakralinė muzika chorui, autentiškos įvairių konfesijų liaudies giesmės. Kasmet “Adoremus” rengia  koncertus įvairiuose Lietuvos ir Vokietijos bažnyčiose, dalyvauja festivalio “Kultūros naktis” programose, Reformacijos dienos minėjimo renginiuose bei Advento ir Kalėdų muzikos koncertuose. Vienas ryškiausių ir išskirtinių “Adoremus” įgyvendintų projektų – tarpdisciplininio meno renginių ciklas “500 dūžių: vaizdo ir muzikos kelionė per 500 Reformacijos metų” Reformacijos jubiliejinės sukakties proga, surengtas 2017 m. kartu su kameriniu choru “Aidija” (meno vadovas R.Gražinis) ir džiazo muzikos trio “Klangprojekt” (Vokietija). Originalią tradicinių evangelikų liuteronų giesmių programą, aranžuotą džiazo muzikos stiliumi ir nuspalvintą džiazo improvizacijomis, lydėjo unikalios vaizdo ir šviesos projekcijos, meniškai pasakojančios apie svarbiausius Reformacijos istorijos įvykius ir asmenybes Lietuvoje.
GRĮŽTI GRĮŽTI