Bernardas Vasiliauskas – ilgametis Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkas. Koncertinę karjerą pradėjo 1968 m., tapęs I-ojo M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso nugalėtoju. 25-erius profesinio darbo metus atidavė vargonų statybai ir restauravimui, dirbo vargonų intonatoriumi Vilniaus vargonų dirbtuvėje. B.Vasiliauskas yra pirmasis daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių atlikėjas, įrašė 15 plokštelių ir 12 CD. Jis koncertavo daugelyje Europos šalių, JAV ir Kanadoje, bendradarbiavo su žymiausiais Lietuvos ir užsienio solistais ir kolektyvais. 2013-aisias B.Vasiliauskas buvo įvertintas LR Kultūros ministerijos garbės ženklu “Nešk savo šviesą ir tikėk” bei Vilniaus miesto  savivaldybės Šv. Kristoforo statulėle. Nacionalinės vargonininkų asociacijos nariu yra nuo 2007 m. Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkė Vida Prekerytė 1962–1967 m. studijavo Lietuvos Valstybinėje Konservatorijoje (dabar LMTA): fortepijoną – pas prof. S.Vainiūną, vargonus – pas prof. L.Digrį. Aktyvios atlikėjiškos veiklos metais ji koncertavo daugelyje Europos ir Azijos šalių. 1976–2020 m. dėstė fortepijono specialybę ir vedė vargonų fakultatyvo užsiėmimus Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje. Jos fortepijono klasės mokiniai yra pelnę 20 laureatų vardų tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose. Už pedagoginius pasiekimus V.Prekerytė ne kartą buvo apdovanota Prezidentų V.Adamkaus ir D.Grybauskaitės, Švietimo ministerijos Padėkos raštais. Nuo 2007 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Gražina Kopūstienė 1989 metais baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, chorinio dirigavimo specialybę (mokytojo R.Gražinio klasė). 1989–2000 metais studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų ir klavesino katedroje, prof. Virginijos Survilaitės klasėje; įgijo magistro laipsnį. 2010 m. stažavosi Austrijoje pas prof. Ch.Iwaną. Nuo 1995 metų ji yra Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkė. Su Arkikatedros chorais aktyviai koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2018-ųjų – Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Rimvydas Mitkus 2014 m. baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantūrą, prof. V.Survilaitės vargonų klasę. 2010 m. pagal ERASMUS programą studijavo Paryžiaus konservatorijoje. 2009 m. J.Naujalio vargonininkų konkurse pelnė II premiją, 2012 m. – I premiją, 2014 m. tapo J.Žuko konkurso nugalėtoju, 2015 m. tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse buvo įvertintas diplomu ir specialiuoju prizu už geriausią M.K.Čiurlionio kūrinių interpretaciją. Aktyviai koncertuoja su įvairiais chorais bei solistais Lietuvoje ir už jos ribų, dalyvauja festivaliuose. Nuo 2013 m. dirba mokytoju Pasvalio vaikų muzikos mokykloje, vadovauja Pasvalio mišriam chorui “Canticum novum”. Yra Lietuvos chorų sąjungos narys, nuo 2015 m. – Pasvalio rajono savivaldybės tarybos narys. Eglė Rudokaitė baigė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos fortepijono specialybę (mok. S.Mikulės kl.) ir vargonų fakultatyvą (dr. V.Pinkevičiaus kl.), šiuo metu studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijos magistrantūroje (doc. dr. B.Vaitkaus vargonų kl.). Yra J.S.Bacho jaunųjų pianistų, “Jaunojo vargonininko”, VI-ojo J.Žuko jaunųjų vargonininkų ir VII-ojo J.Naujalio vargonininkų konkursų laureatė. 2020 m. už studijų pasiekimus pelnė LR Prezidento A.Smetonos vardinę stipendiją. 2014–2021 m. buvo pagrindinė Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčios Vilniuje vargonininkė, nuo 2020 m. rugsėjo vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
GRĮŽTI GRĮŽTI