Agnė Caldara vargonų bakalauro ir magistro laipsnius įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2006 m. stažavosi Olandijoje, Groningeno konservatorijoje, prof. T.Jellema vargonų ir prof. J.Hofmann klavesino klasėse. Vargonininkė dalyvavo žymiausių Europos profesorių meistriškumo kursuose. 2005 m. A.Caldara pelnė III-ąją premiją J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurse (Vilnius), 2012 m. ji tapo IV- ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso III premijos laureate. 2011-2020 m. A.Caldara buvo Vilniaus arkikatedros bazilikos, 2015-2020 m. - Aušros Vartų (Šv. Teresės) bažnyčios vargonininkė. 2017 m. ji vargonavo pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos Mišiose Vilniaus arkikatedroje, 2018 m. grojo Popiežiaus Pranciškaus aukojamų Mišių Kauno Santakoje metu. Kaip solistė ir su įvairiais kolektyvais ji koncertavo Danijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Lietuvoje. Nuo 2017 m. A.Caldara yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė (2017-2020 - Valdybos narė), viena iš Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų iniciatorių, šių studijų vadovė ir lektorė (2018-2021). Nuo 2021 m. ji vargonuoja Miuncheno (Vokietija) Šv. Kryžiaus bažnyčioje. Prancūzų-vokiečių kilmės vargonininkas Pascalis Caldara gimė Pietvakarių Vokietijoje, Saarlouis mieste. Įgijęs bažnytinės muzikos bakalauro laipsnį Rėgensburgo bažnytinės muzikos ir muzikos pedagogikos aukštojoje mokykloje, vargonų specialybę studijavo Miuncheno Muzikos ir teatro aukštojoje mokykloje (prof. Harald Feller kl.), o vėliau – Brėmeno Menų universitete, pas žymų vargonininką, pedagogą ir kompozitorių Hans-Ola Ericssoną. Studijų metais dirbo vargonininku Dedesdorfe, kur jo dispozicijoje buvo istoriniai žymaus šiaurės baroko meistro Arpo Schnitgerio 1698 m. statyti vargonai. Kartu su akademinėmis studijomis savo muzikines ir artistines žinias P.Caldara gilino vargonininkų Marie-Claire Alain, Almut Rössler, Olivier Latry, Franz Lehrndorfer, Ludger Lohmann, Peter Planyavsky ir Harald Vogel vedamuose meistriškumo kursuose. Vargonininkas yra koncertavęs Vokietijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Portugalijoje, Vengrijoje, Švedijoje ir Lenkijoje, griežė keliose šiuolaikinių vargonų muzikos autorių kūrinių premjerose: World EXPO 2000 Hanoveryje, Art Biennale Documenta X Kaselyje, Brėmeno Katedroje. Šiuo metu P.Caldara yra Miuncheno Šv. Gabrieliaus katalikų bažnyčios vargonininkas ir chorų vadovas.
GRĮŽTI GRĮŽTI