Vilniaus sakralinės muzikos choras „Adoramus“ buvo suburtas dirigento Imanto Jono Marijaus Šimkaus 2015 m. rugsėjį, Šv. Jono brolių vienuolyne. Choras vienija daugiau kaip 40 muzikuoti mėgstančių žmonių, didelę širdies dalį skiriančių liturginės ir sakralinės muzikos atlikimui. Šiuo metu choristai gieda vakarinėse šv. Mišiose Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje. Pagrindinis choro „Adoramus“ tikslas atliepia jo pavadinimą - tai siekis šlovinti Dievą ir skleisti artimo meilę per giesmę, muziką. Šiam tikslui pasiekti, siekiant tobulėti muzikos atlikimo srityje choras ne tik gieda šv. Mišiose ir bažnytinių iškilmių metu, bet ir organizuoja meistriškumo kursus, išvykas, rengia koncertines programas. Tarp svarbiausių įvykių galima minėti pal. T.Matulionio beatifikaciją, koncertą popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo vizito Lietuvoje metu, 2019 m. vykusias gastroles Prancūzijoje ir Austrijoje, 2020 m. vykusį koncertą „Lumen“, skirtą pasaulinės pandemijos aukoms atminti. 2019 m. choras išleido kompaktinį diską „Benedicta Tu“. Choras „Adoramus“ prisideda ir prie įvairių iniciatyvų įgyvendinimo, bendradarbiauja su kitais chorinės muzikos kolektyvais: 2020 m. sausio 13 d. choras „Adoramus“ koncertavo kartu su Vilniaus miesto savivaldybės kameriniu choru „Jauna muzika“ minint Laisvės gynėjų dieną, 2021 m. birželio 25 d. dalyvavo Nacionalinės vargonininkų asociacijos organizuojamų Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų egzamine, savo koncertu 2021 m. birželį užbaigė XIV-ąjį sakralinės muzikos festivalį Telšiuose, skirtą vargonininko Albino Jasenausko atminimui, 2021 rugsėjo 1 d. Akademinės sielovados centro organizuotas choro „Adoramus“ vakaro koncertas vainikavo Vilniaus universiteto studijų metų pradžios šventę „Renovatio studiorum“. Siekdamas plėsti liturginės muzikos repertuarą lietuvių kalba, 2020 m. choras organizavo Lietuvos liturginės muzikos kompozicijų konkursą. Laureatų kompozicijos – penkerios Mišios mišriam chorui a cappella - išleistos šio konkurso natų leidinyje. Jame spausdinamos kompozicijos yra patvirtintos, kaip tinkamos atlikti liturgijoje (Nihil obstat, kun. Kęstutis Palikša; Imprimatur, ark. Gintaras Grušas). 2021 m. rudenį įvyko šio leidinio pristatymo koncertai, laureatų kompozicijas choras „Adoramus“ atliko ir festivalio „Betliejaus žvaigždė“ atidarymo koncerte Vilniuje, Šv. Kazimiero bažnyčioje. Choro meno vadovai ir dirigentai: Imantas Jonas Marijus Šimkus ir Mantvydas Drūlia, antrasis dirigentas Kęstutis Daugirdas, chormeisterė Agnieška Savel. Eglė Rudokaitė 2017 metais baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, fortepijono specialybę (mok. Sonatos Mikulės kl.). Nuo 2013-ųjų ji lankė vargonų fakultatyvo pamokas pas mokytoją dr. Vidą Pinkevičių, o nuo 2017 studijuoja LMTA doc. dr. Balio Vaitkaus vargonų klasėje. Tobulinosi prof. P. van Dijko, M.Perestegi, H.Lucke’s, J.Ebenbauerio, M.Tomadino, J.-B.Monnot ir kt. meistriškumo kursuose. 2016 m. J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurse Vilniuje E.Rudokaitė laimėjo I premiją ir laureatės diplomą, pelnė laureatės vardą „Jaunojo vargonininko“ konkurse Kaune, tais pačiais metais buvo įvertinta antrąja premija Vilniuje vykusiame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse. 2019 m. ji tapo VII-ojo J.Naujalio vargonininkų konkurso I-os premijos laureate bei pelnė specialų prizą už geriausią Naujalio kūrinio interpretaciją. 2020 m. už studijų pasiekimus pelnė LR Prezidento A.Smetonos vardinę stipendiją. Yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. 2014–2021 m. E.Rudokaitė buvo pagrindinė Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčios Vilniuje vargonininkė. Nuo 2020 m. vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, nuo 2021 m. rugsėjo dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
GRĮŽTI GRĮŽTI