Eglė Šeduikytė-Korienė baigė fortepijono specialybę Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje, vargonų magistro studijas (dėst. Balys Vaitkus) ir meno aspirantūrą (prof. Leopoldas Digrys) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Apgynė disertaciją „Vargonų menas Lietuvoje XIX a. pabaigoje–XX a. pirmojoje pusėje: tautinės vargonų mokyklos susiformavimas“ (LMTA, 2008). Parašė mokslo monografijas „Lietuvos vargonų menas XIX a. pabaiga–XX a. pirmoji pusė“ (Vilnius: LMTA, 2012) ir „Pasirinkęs laisvę. Vargonininkas Jonas Žukas“ (Vilnius: LMTA, 2020), kuri Lietuvos kompozitorių sąjungos geriausių muzikologijos darbų konkurse buvo apdovanota Vytauto Landsbergio premija. Dirbo vargonininke Vilniaus universitete, tobulinosi prof. Haraldo Vogelio, Michelio Chapuis, Williamo Porterio, Jacqueso van Oortmersseno ir kt. meistriškumo kursuose Vokietijoje, Švedijoje, Olandijoje, Lietuvoje, dalyvavo festivaliuose, koncertuose, išleido įrašų su VU Kamerinės muzikos ansambliu (vad. Paulius Koncė). Šiuo metu dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, yra Lietuvos kompozitorių sąjungos narė, dalyvauja įvairių kultūros ir meno organizacijų veikloje, tarptautinėse mokslo konferencijose, nuolat publikuoja straipsnius recenzuojamuose mokslo žurnaluose ir kultūros leidiniuose. Živilė Stonytė-Tamaševičienė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė muzikologijos ir vargonų (dėst. Balio Vaitkaus kl.) magistrantūros studijas. Tobulinosi vargonų kursuose pas Hansą-Olą Ericssoną (Švedija), Lorenzo Ghielmi (Italija) ir kt. Koncertuoja su chorais, solistais, kameriniais ansambliais. Yra grigališkojo choro „Schola Gregoriana Vilnensis“ merginų grupės įkūrėja ir bendro choro ilgametė vadovė (vadovavo 1991–1995, 1999–2007 metais). Grigališkąjį choralą studijavo Prancūzijos Solesmes šv. Petro benediktinų vienuolyne (pas t. Danielių Saulnier), tobulinosi dr. Mary Berry (Kembridžas), prof. Goddehardo Joppicho, prof. Alexanderio M. Schweitzerio (Vokietija), prof. Juano Carloso Ascensio (Ispanija) ir kt. kursuose. Su kolegomis organizuoja Grigališkojo choralo savaites, jose dėsto. Surengė teminių senosios muzikos koncertų („Senoji Katedros muzika“, „In monte Oliveti“, „Bruno caelos petiit“). Šiuo metu yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Leidybos centro vadovė. Nuo 2015 m. dėsto Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje, nuo 2018 m. vadovauja seminaristų chorui. Vilniaus šv. Kazimiero grigališkojo choralo studijos valdybos narė, Lietuvos kompozitorių sąjungos narė. 2019 m. pabaigoje Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje atrado sąsiuvinį su 29 nežinomais Naujalio kūriniais vyrų chorui. Juos, kaip ir kitus jo kūrinius chorui, su komentarais publikavo leidinyje „Juozas Naujalis. Motetta“ (Vilnius: LMTA, 2020). Rūpinasi šių kūrinių sklaida visuomenėje ir jų atlikimu. J. Naujalio motetus pristatė daugelyje koncertų Lietuvoje su Kauno mišriu jaunimo choru „Exaudi“ ir su Seminarijos choru. Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos choras (vadovė Živilė Tamaševičienė) susibūrė 2018 metais. Iškilmių metu gieda Seminarijoje, Aušros Vartų atlaiduose, koncertuoja Lietuvoje. 2022 m. kovo mėn. su choru „Laeta voce“ surengė koncertą Šv. Ignaco bažnyčioje Paryžiuje. Didžiausią dėmesį skiria liturginei muzikai: grigališkajam choralui, polifoninei įvairių laikų muzikai, taip pat kantičkoms.
GRĮŽTI GRĮŽTI