Diana Encienė baigė fortepijono ir vargonų specialybes (pastarąją prof. Leopoldo Digrio klasėje) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tobulinosi daugelio garsiausių Europos vargonininkų meistriškumo seminaruose. Vargonininkė nuolat koncertuoja Lietuvoje bei kitose Europos šalyse (Lenkijoje, Rumunijoje, Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Estijoje). Rengia solinius vargonų muzikos rečitalius bei įvairius kūrybinius projektus su garsiais Lietuvos atlikėjais - jos koncertiniais partneriais yra buvę Artūras Anusauskas, Aušra Cicėnaitė, Asta Krikščiūnaitė, Judita Leitaitė, Zbignevas Levickis, Regina Maciūtė, Liudas Mikalauskas, Jurga Šeduikytė, Regina Šilinskaitė, Irena Zelenkauskaitė ir daug kitų žinomų muzikų. Atlikėja yra dariusi įrašų Lietuvos Radijui. Dalyvavo įrašant CD „Sūduvos vargonų portretas“, taip pat išleido CD ir vinilinę plokštelę su dainininke Jurga Šeduikyte „To the Sky“. Šiuo metu D.Encienė dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Pagirių meno mokykloje. Nuo 2017 m. ji yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Tomas Bakučionis 1983–1990 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija): fortepijoną – prof. K.Grybausko klasėje, ir vargonus – prof. L.Digrio klasėje. 1992–1994 m. vargonus ir klavesiną studijavo Štutgarto (Vokietija) aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje pas prof. dr. L.Lohmanną ir prof. J.Laukviką. Studijas baigė 1994 m., įgijo klavesino specialybės magistro diplomą. Aktyviai koncertavo Lietuvoje kaip solistas ir su ansambliu „Atrium“. 2021 m. dalyvavo įrašant kompaktinę plokšelę „Aukštaitijos katedrų vargonai“. T.Bakučionis yra Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos pedagogas. Kaip muzikos kritikas ir kultūros apžvalgininkas publikuojasi leidiniuose „Mūzų malūnas“, „7 meno dienos“, „Muzikos barai“, ir kt. Dalyvauja visuomeninėje politinėje veikloje. 2007 m. įgijo teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete. Buvo Lietuvos jaunųjų muzikų asociacijos Valdybos narys, Lietuvos vargonininkų bendrijos Valdybos narys. Yra ilgametis Lietuvos muzikų sąjungos narys (nuo 2012 Tarybos narys). Nuo 2017 m. – Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys ir revizorius; Lietuvos teisininkų draugijos, Antakalniečių bendruomenės, Lietuvos advokato padėjėjų asociacijos narys.
GRĮŽTI GRĮŽTI