Š.m. birželio 25 d. Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos išleido pirmąją absolventų laidą. Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos - tai tęstiniai kursai bažnyčių vargonininkams, trunkantys trejus metus. Bažnyčių vargonininkai studijuoja liturgiką, vokalą, fortepijoną, chorvedybą, grigališkąjį choralą, harmoniją, improvizaciją, vargonų sandarą ir derinimą, organologiją ir, be abejo, vargonus: tobulina grojimo techniką, kaupia liturginiam vargonavimui tinkamą repertuarą. Koncerte dalyvaus Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų absolventės: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos vargonininkė Evelina Grinevič ir Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vargonininkė Laima Petruškevičienė (dr. Balio Vaitkaus klasė).
GRĮŽTI GRĮŽTI