Eglė Maciukevičiūtė

Nuo 2015 m. Eglė Maciukevičiūtė – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos vargonų bakalauro studentė. Dar besimokydama Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos Muzikos teorijos specialybės baigiamosiose klasėse mokytojos-ekspertės Vidos Emilijos Prekerytės dėka susidomėjo vargonais, todėl LMTA rinkosi vargonų specialybę (lekt. dr. Balio Vaitkaus kl.). Sėkmingai dalyvavo jau keliose vargonininkų varžytuvėse: “Jaunojo vargonininko” konkurse Kaune (Laureatės vardas, 2015), Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse Vilniuje (II premija ir Laureatės vardas, 2016). Surengė solo pasirodymus įvairiose Vilniaus koncertinėse erdvėse, naujojoje Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje. Savo vargonų studijų kokybę E.Maciukevičiūtė nuolat gilina besitobulindama meistriškumo kursuose, kuriuos vedė profesoriai Giedrė Lukšaitė-Mrázková (2016, 2017), Sławomir Kamiński (2016), Johannes Ebenbauer (2016), Martin Strohhäcker (2016). Ji taip pat aktyviai gilinasi į vargonų registrų subtilybes ir instrumento sandaros klausimus. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
GRĮŽTI GRĮŽTI