Gražina Petrauskaitė (1971-2023) gimė Biržuose. Baigė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybę, 1993 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur baigė bakalauro ir magistro studijas Vargonų ir klavesino katedroje (dėst. J.Barkauskaitė). Grojo tarptautiniuose meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo žymūs vargonininkai A.Rössler, J.Laukvik, L.Lohmann, M.Philips ir kt., dalyvavo tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse (1999). G.Petrauskaitė koncertavo solo ir su įvairiais atlikėjais bei kameriniais ansambliais Lietuvoje ir užsienyje. Ji vargonavo daugelyje Lietuvos miestų, taip pat Švedijoje, Slovakijoje, Vokietijoje. Ne kartą koncertavo tarptautiniame festivalyje „Druskininkų vasara su Čiurlioniu“, R.Lymano festivalyje Rokiškyje, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje, M.Mažvydo festivalyje Tauragėje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus arkikatedroje. G.Petrauskaitė dirbo pedagoginį darbą Vievio meno mokykloje, buvo Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkė. Nuo 2017 m. buvo Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė (2020-2023 - Valdybos narė). 2021 m. dalyvavo įrašant kompaktinę plokštelę „Aukštaitijos katedrų vargonai“, buvo šio leidybos projekto vadovė. Gražina Petrauskaitė mirė 2023 m. birželio 8 d., palaidota Biržų kapinėse.
GRĮŽTI GRĮŽTI