Liauda Vaitkūnaitė - vargonininkė, kompozitorė, muzikos mokytoja ir šlovintoja - gimė Vilniuje, menotyrininko, filosofijos mokslų daktaro, Vilniaus universiteto profesoriaus Gyčio Vaitkūno (1936-2018) šeimoje. 1996-2004 m. ji studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur baigė vargonų (2003, prof. Virginijos Survilaitės klasė) ir kompozicijos (2004, prof. Osvaldo Balakausko klasė) magistrantūros studijas. Nuo studijų metų koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose, liturgijoje skamba jos parašyti kūriniai. Nuo 2003 m. L.Vaitkūnaitė dirba vargonininke bažnyčiose ir įvairių muzikinių dalykų mokytoja meno mokyklose bei vaikų darželiuose. Ji kuria muziką vargonams, įvairiems instrumentams, instrumentiniams bei vokaliniams ansambliams, solistams, orkestrui, vaikams, taip pat giesmes. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
GRĮŽTI GRĮŽTI