BAŽNYTINĖS MUZIKOS KURSAI 2021

Š.m. rugsėjo 7 dieną Nacionalinė vargonininkų asociacija pradeda įgyvendinti naują projektą - nuotolinius bažnytinės muzikos kursus. Kursai skirti vargonininkams, chorų vadovams, choristams ir visiems besidomintiems. Dešimties susitikimų metu bus aptariama muzikos vieta šv. Mišių liturgijoje, gilinamasi į psalmių giedojimą ir šv. Mišių atsakymų grojimą, diskutuojama liturginio repertuaro klausimais. Kursus ves kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša, kun. Ruslan Vilkel, dr. Danutė Kalavinskaitė, lektorės Dovilė Savickaitė ir Živilė Tamaševičienė. Susitikimai vyks vieną kartą per savaitę, antradieniais, 20 val. ZOOM platformoje, taip pat bus įrašomi. ZOOM prisijungimo nuoroda bus išsiunčiama užsiregistravusiems dalyviams. Išklausiusiems kursus bus išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Kontaktai Kursų vadovė - Dovilė Savickaitė, tel. +370 689 55301, nvakursai@gmail.com  Kursų koordinatorė - Ilona Jurevič, tel. +370 686 54579, nvakursai@gmail.com  Kursų tvarkaraštis Rugsėjo 7 d. - Įvadinė paskaita į Liturgiją (vysk. A.Poniškaitis) Rugsėjo 14 d. - Liturginiai gestai ir ženklai (kun. R.Vilkel) Rugsėjo 21 d. - Muzikos vieta Liturgijoje (kun. K.Palikša) Rugsėjo 28 d. - Paskaita-seminaras. Šv. Mišių repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša ir dr. D.Kalavinskaitė) Spalio 12 d. - Psalmės (Ž.Tamaševičienė) Spalio 26 d. - Šv. Mišių atsakymai (D.Savickaitė) Lapkričio 9 d. - Advento laikotarpis liturgijoje (kun. liturg. lic. K.Palikša) Lapkričio 23 d. - Paskaita-seminaras. Šv. Mišių repertuaras Advento laiku (kun. liturg. lic. K.Palikša ir dr. D.Kalavinskaitė) Gruodžio 7 d. - Kalėdų laikotarpis (kun. liturg. lic. K.Palikša) Gruodžio 14 d. - Paskaita-seminaras. Šv. Mišių repertuaras Kalėdų laiku (kun. liturg. lic. K.Palikša ir dr. D.Kalavinskaitė) Projektą iš dalies finansuoja Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija.

Tel: 8 611 60151    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

BAŽNYTINĖS MUZIKOS KURSAI 2021

Š.m. rugsėjo 7 dieną Nacionalinė vargonininkų asociacija pradeda įgyvendinti naują projektą - nuotolinius bažnytinės muzikos kursus. Kursai skirti vargonininkams, chorų vadovams, choristams ir visiems besidomintiems. Dešimties susitikimų metu bus aptariama muzikos vieta šv. Mišių liturgijoje, gilinamasi į psalmių giedojimą ir šv. Mišių atsakymų grojimą, diskutuojama liturginio repertuaro klausimais. Kursus ves kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša, kun. Ruslan Vilkel, dr. Danutė Kalavinskaitė, lektorės Dovilė Savickaitė ir Živilė Tamaševičienė. Susitikimai vyks vieną kartą per savaitę, antradieniais, 20 val. ZOOM platformoje, taip pat bus įrašomi. ZOOM prisijungimo nuoroda bus išsiunčiama užsiregistravusiems dalyviams. Išklausiusiems kursus bus išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Kontaktai Kursų vadovė - Dovilė Savickaitė, tel. +370 689 55301 Kursų koordinatorė - Ilona Jurevič, tel. +370 686 54579 nvakursai@gmail.com Kursų tvarkaraštis  Rugsėjo 7 d. - Įvadinė paskaita į Liturgiją (vysk. A.Poniškaitis) Rugsėjo 14 d. - Liturginiai gestai ir ženklai (kun. R.Vilkel) Rugsėjo 21 d. - Muzikos vieta Liturgijoje (kun. K.Palikša) Rugsėjo 28 d. - Paskaita-seminaras. Šv. Mišių repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša ir dr. D.Kalavinskaitė) Spalio 12 d. - Psalmės (Ž.Tamaševičienė) Spalio 26 d. - Šv. Mišių atsakymai (D.Savickaitė) Lapkričio 9 d. - Advento laikotarpis liturgijoje (kun. liturg. lic. K.Palikša) Lapkričio 23 d. - Paskaita-seminaras. Šv. Mišių repertuaras Advento laiku (kun. liturg. lic. K.Palikša ir dr. D.Kalavinskaitė) Gruodžio 7 d. - Kalėdų laikotarpis (kun. liturg. lic. K.Palikša) Gruodžio 14 d. - Paskaita-seminaras. Šv. Mišių repertuaras Kalėdų laiku (kun. liturg. lic. K.Palikša ir dr. D.Kalavinskaitė) Projektą iš dalies finansuoja Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija.

Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija