© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

VARGONAI LIETUVOS ATEIČIAI

Lietuvos mokslo tarybos finansuoto kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” (LMTA, 2013-2014) metu buvo atlikti emipiriniai tyrimai, kurių tikslas - išsiaiškinti šių dienų bažnyčios vargonininko išsilavinimą, jo asmeninius ir profesinius gebėjimus, kompetencijų svarbą. Buvo apklausta 40 vargonininkų iš įvairių Lietuvos vietovių: Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Širvintų, Utenos, Zarasų, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Ignalinos rajonų, Vilniaus miesto ir rajono. Įvertinusi esamas Lietuvos vargonininkų profesines aktualijas ir problemines sritis, Nacionalinė vargonininkų asociacija inicijuoja projektą “Vargonai Lietuvos ateičiai”. 2017 m. lapkričio 10-11 dienomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje ir VU Auloje vyks kūrybinės dirbtuvės - intensyvūs meistriškumo kursai, kurie apims platų prioritetinių vargoninių disciplinų spektrą, juose bus gilinamasi į įvairias vargonininkams aktualias temas. Kursų dalyviai turės galimybę supažindinti su dokumentais apie Musica Sacra ir derama jų interpretacija, panagrinėti liturginio repertuaro specifiką ir praturtinti jį tinkamomis giesmėmis ir soliniais vargonų kūriniais, supažindinti su grigališkuoju choralu ir jo panaudojimu šiandienos liturgijoje, perteikti darbo su bažnytiniu choru ypatumus, suteikti kūrinių harmonizavimo ir aranžavimo pagrindus bei žinių apie vargonų sandarą ir savarankišką smulkių gedimų taisymą. Dalyvavimui pratybose kursų dalyviai bus suskirstyti į dvi grupes (pagal gebėjimų lygį). Kursų kaina - 30 Eur., NVA nariams - 20 Eur. Dalyvių anketos priimamos iki spalio 31 d. Kursų koordinatoriai: Vilniaus arkikatedros bazilikos ir Šv. Teresės bažnyčios vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė, tel. +370 624 22399, Vilniaus Pilaitės Šv. Juozapo parapijos vargonininkas Paulius Grigonis, tel. +370 687 42274.

MEISTRIŠKUMO KURSŲ PROGRAMA

DALYVIO ANKETA DALYVIO ANKETA
Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupijos kurija, Vilniaus universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Vilniaus universiteto

Šv. Jonų bažnyčios vargonai

Pastatyti 2000 m. 3 manualų, su pedalais, turi 64 registrus.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA

Vilniaus universiteto

Mažosios aulos vargonai

Pastatyti 1979 m. 1 manualo, su pedalais, turi 11 registrų.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA

Vilniaus arkikatedros

bazilikos vargonai

Pastatyti 1969 m. 3 manualų, su pedalais, turi 49 registrus.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA

Lapkričio 10 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

10.00 val. Vargonų sandara, derinimas, gedimai ir jų šalinimas

Lektorius - Girėnas Povilionis, humanitarinių mokslų daktaras, menotyrininkas, vargonų istorikas, vargonininkas, vargonų restauratorius-technologas.

12.00 val. Muzika liturgijoje

Lektorius - kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša, Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris, Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas.

15.00 val. Grigališko choralo pagrindai

Lektorė - Živilė Stonytė-Tamaševičienė, viena iš “Schola Gregoriana Vilnensis” įkūrėjų ir ilgametė vadovė, Marijos radijo programos “Musica Sacra” vedėja, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytoja.

18.30 val. Šv. Mišios

Dalyvauja Vilniaus Pilaitės Šv. Juozapo parapijos vokalinis ansamblis ir parapijos vargonininkas, Amerikos vargonininkų gildijos narys Paulius Grigonis.

Lapkričio 11 d. Vilniaus universiteto Mažojoje auloje

Lapkričio 11 d. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje

VARGONAI

09.00 val. Harmonizavimo pagrindai / A grupė

11.05 val. Harmonizavimo pagrindai / B grupė

Lektorė - dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė: apgynė menų daktaro disertaciją Nebraskos-Linkolno universitete (JAV), yra Vilniaus universiteto vargonininkė, dėsto muzikos teorijos disciplinas Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje.

14.00 val. Eilinio laiko mišių giesmės, psalmės / B grupė

15.50 val. Eilinio laiko mišių giesmės, psalmės / A grupė

Lektorė - doc. dr. Danutė Kalavinskaitė: LMTA apgynė daktaro disertaciją tema “Musicae sacrae” samprata Katalikų Bažnyčios XX a.-XXI a. pradžios dokumentuose”, dėsto liturgiką ir muzikos kalbą LMTA.

09.00 val. Liturginis vargonavimas / B grupė

11.05 val. Liturginis vargonavimas / A grupė

Lektorė - Agnė Petruškevičiūtė, Vilniaus arkikatedros bazilikos ir Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios vargonininkė, veda meistriškumo kursus grigališkojo choralo studijų savaičių metu.

14.00 val. Darbo su choru pagrindai / A grupė

Lektorius - Vilimas Norkūnas, Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininkas, vokalinio ansamblio “Ignis” vadovas, LDK Valdovų rūmų edukatorius.

15.50 val. Darbo su choru pagrindai / B grupė

Lektorius - Linas Balandis, “Ąžuoliuko” muzikos mokyklos mokytojas, Lietuvos karo akademijos vyrų choro “Kariūnas” meno vadovas, dirigentų konkursų laureatas, LMTA meno doktorantas.

18.00 val. Meistriškumo kursų dalyvių koncertas

ATSISIŲSTI KURSŲ PROGRAMĄ ATSISIŲSTI KURSŲ PROGRAMĄ
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

10.00 val. Vargonų sandara, derinimas,

gedimai ir jų šalinimas

Lektorius - Girėnas Povilionis, humanitarinių mokslų daktaras, menotyrininkas, vargonų istorikas, vargonininkas, vargonų restauratorius-technologas.

12.00 val. Muzika liturgijoje

Lektorius - kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša, Vilniaus arkivyskupijos kurijos kancleris, Vilniaus arkikatedros bazilikos rezidentas.

15.00 val. Grigališko choralo pagrindai

Lektorė - Živilė Stonytė-Tamaševičienė, viena iš “Schola Gregoriana Vilnensis” įkūrėjų ir ilgametė vadovė, Marijos radijo programos “Musica Sacra” vedėja, Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytoja.

18.30 val. Šv. Mišios

Dalyvauja Vilniaus Pilaitės Šv. Juozapo parapijos vokalinis ansamblis ir parapijos vargonininkas, Amerikos vargonininkų gildijos narys Paulius Grigonis.
Lapkričio 10 d. Vilniaus arkikatedros Kazimiero koplyčioje
Pastatyti 2000 m. 3 manualų, su pedalais, turi 64 registrus.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA
Pastatyti 1979 m. 1 manualo, su pedalais, turi 11 registrų.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA
Pastatyti 1969 m. 3 manualų, su pedalais, turi 49 registrus.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA

VILNIAUS ARKIKATEDROS VARGONAI

VU ŠV. JONŲ BAŽNYČIOS VARGONAI

VU MAŽOSIOS AULOS VARGONAI

Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupijos kurija, Vilniaus universitetas, Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

VARGONAI LIETUVOS ATEIČIAI

Lietuvos mokslo tarybos finansuoto kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” (LMTA, 2013-2014) metu buvo atlikti emipiriniai tyrimai, kurių tikslas - išsiaiškinti šių dienų bažnyčios vargonininko išsilavinimą, jo asmeninius ir profesinius gebėjimus, kompetencijų svarbą. Buvo apklausta 40 vargonininkų iš įvairių Lietuvos vietovių: Klaipėdos, Panevėžio, Šiaulių, Širvintų, Utenos, Zarasų, Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Ignalinos rajonų, Vilniaus miesto ir rajono. Įvertinusi esamas Lietuvos vargonininkų profesines aktualijas ir problemines sritis, Nacionalinė vargonininkų asociacija inicijuoja projektą “Vargonai Lietuvos ateičiai”. 2017 m. lapkričio 10-11 dienomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje ir VU Auloje vyks kūrybinės dirbtuvės - intensyvūs meistriškumo kursai, kurie apims platų prioritetinių vargoninių disciplinų spektrą, juose bus gilinamasi į įvairias vargonininkams aktualias temas. Kursų dalyviai turės galimybę supažindinti su dokumentais apie Musica Sacra ir derama jų interpretacija, panagrinėti liturginio repertuaro specifiką ir praturtinti jį tinkamomis giesmėmis ir soliniais vargonų kūriniais, supažindinti su grigališkuoju choralu ir jo panaudojimu šiandienos liturgijoje, perteikti darbo su bažnytiniu choru ypatumus, suteikti kūrinių harmonizavimo ir aranžavimo pagrindus bei žinių apie vargonų sandarą ir savarankišką smulkių gedimų taisymą. Dalyvavimui pratybose kursų dalyviai bus suskirstyti į dvi grupes (pagal gebėjimų lygį). Kursų kaina - 30 Eur., NVA nariams - 20 Eur. Dalyvių anketos priimamos iki spalio 31 d. Kursų koordinatoriai: Agnė Petruškevičiūtė, tel. +370 624 22399, Paulius Grigonis, tel. +370 687 42274.

MEISTRIŠKUMO KURSŲ PROGRAMA

DALYVIO ANKETA DALYVIO ANKETA

09.00 val. Liturginis vargonavimas / B grupė

11.05 val. Liturginis vargonavimas / A grupė

Lektorė - Agnė Petruškevičiūtė, Vilniaus arkikatedros bazilikos ir Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios vargonininkė, veda meistriškumo kursus grigališkojo choralo studijų savaičių metu.

14.00 val. Darbo su choru pagrindai / A grupė

Lektorius - Vilimas Norkūnas, Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininkas, vokalinio ansamblio “Ignis” vadovas, LDK Valdovų rūmų edukatorius.

15.50 val. Darbo su choru pagrindai / B grupė

Lektorius - Linas Balandis, “Ąžuoliuko” muzikos mokyklos mokytojas, Lietuvos karo akademijos vyrų choro “Kariūnas” meno vadovas, dirigentų konkursų laureatas, LMTA meno doktorantas.

18.00 val. Meistriškumo kursų dalyvių koncertas

ATSISIŲSTI KURSŲ PROGRAMĄ ATSISIŲSTI KURSŲ PROGRAMĄ
Lapkričio 11 d. Vilniaus universiteto Šv. Jonų bažnyčioje

09.00 val. Harmonizavimo pagrindai / A grupė

11.05 val. Harmonizavimo pagrindai / B grupė

Lektorė - dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė: apgynė menų daktaro disertaciją Nebraskos-Linkolno universitete (JAV), yra Vilniaus universiteto vargonininkė, dėsto muzikos teorijos disciplinas Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje.

14.00 val. Eilinio laiko mišių giesmės, psalmės / B grupė

15.50 val. Eilinio laiko mišių giesmės, psalmės / A grupė

Lektorė - doc. dr. Danutė Kalavinskaitė: LMTA apgynė daktaro disertaciją tema “Musicae sacrae” samprata Katalikų Bažnyčios XX a.-XXI a. pradžios dokumentuose”, dėsto liturgiką ir muzikos kalbą LMTA.
Lapkričio 11 d. Vilniaus universiteto Mažojoje auloje