ŠV. GRIGALIAUS BAŽNYTINĖS MUZIKOS STUDIJOS 2020-2021

2020 m. rugsėjį Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos pradėjo trečiuosius mokslo metus. DĖSTOMI DALYKAI II kursas: Liturginė praktika: lektorė - Dovilė Savickaitė Grigališkasis choralas: lektorė - Živilė Stonytė Chorvedyba: lektorius - LMTA doktorantas Imantas Šimkus Harmonija: lektorė - dr. Danutė Kalavinskaitė Vargonų sandara ir derinimas: lektorius - dr. Girėnas Povilionis Vargonai: lektoriai - Diana Encienė, meno lic. Jurgita Kazakevičiūtė Fortepijonas: lektorė - Gražina Petrauskaitė Vokalas: lektorė - Daina Adamkevičiūtė III kursas: Liturgika (bažnytinės muzikos istorija): lektorė - dr. Danutė Kalavinskaitė Grigališkasis choralas: lektorė - Živilė Stonytė Improvizacija: lektorė - Dovilė Savickaitė Organologija: lektorius - dr. Balys Vaitkus Vargonų sandara ir derinimas: lektorius - dr. Girėnas Povilionis Vargonai: lektoriai - meno lic. Jurgita Kazakevičiūtė, dr. Balys Vaitkus Vokalas: lektorės - Daina Adamkevičiūtė, meno lic. Vilhelma Mončytė Studijų vadovė - Agnė Petruškevičiūtė, tel. +370 624 22399.

APIE STUDIJAS

2018 m. spalio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų parapijų vargonininkai rinkosi į pirmąsias Nacionalinės vargonininkų asociacijos organizuojamų Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų paskaitas. Nors Konstitucijoje apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium patariama kurti aukštesniuosius bažnytinės muzikos institutus (§115) - tokie egzistuoja kituose katalikiškuose kraštuose, jokia panaši institucija Lietuvoje lig šiol nebuvo įkurta, o bažnyčios vargonininkų profesinis švietimas vykdavo labai epizodiškai. 2013 m. Vilniuje įvykęs projektas “Bažnyčios vargonininkas - polifunkcionali kultūros figūra” ir 2017 m. rudenį surengti intensyvūs meistriškumo kursai pasitarnavo svariu postūmiu ilgalaikiams, tęstiniams vargonininkų mokymams ir subrandino naują bažnytinės muzikos studijų, pavadintų Šv. Grigaliaus vardu, idėją. Tikimės, kad studijas baigę vargonininkai padės kelti bažnytinės muzikos Lietuvoje lygį, savo kokybišku darbu stiprins bendruomenių dvasingumą ir ženkliau prisidės prie bendrojo kultūrinio gyvenimo. Studijų paskaitos vyksta Vilniaus arkikatedroje bazilikoje ir kitose centrinėse Vilniaus bažnyčiose. Vargonininkams, sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos yra projekto “Vargonai Lietuvos ateičiai” dalis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, partneriai - Vilniaus arkivyskupija ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija.

Tel: 8 611 60151    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Studijos vyksta: Vilniaus arkikatedroje, Katedros a. 2 Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje, S. Daukanto a. 1 Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje, Šnipiškių g. 1 Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje, Aušros Vartų g. 14
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

ŠV. GRIGALIAUS BAŽNYTINĖS MUZIKOS

STUDIJOS 2020-2021

2020 m. rugsėjį Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos pradėjo trečiuosius mokslo metus. DĖSTOMI DALYKAI II kursas: Liturginė praktika: lektorė - Dovilė Savickaitė Grigališkasis choralas: lektorė - Živilė Stonytė Chorvedyba: lektorius - LMTA doktorantas Imantas Šimkus Harmonija: lektorė - dr. Danutė Kalavinskaitė Vargonų sandara ir derinimas: lektorius - dr. Girėnas Povilionis Vargonai: lektoriai - Diana Encienė, meno lic. Jurgita Kazakevičiūtė Fortepijonas: lektorė - Gražina Petrauskaitė Vokalas: lektorė - Daina Adamkevičiūtė III kursas: Liturgika (bažnytinės muzikos istorija): lektorė - dr. Danutė Kalavinskaitė Grigališkasis choralas: lektorė - Živilė Stonytė Improvizacija: lektorė - Dovilė Savickaitė Organologija: lektorius - dr. Balys Vaitkus Vargonų sandara ir derinimas: lektorius - dr. Girėnas Povilionis Vargonai: lektoriai - meno lic. Jurgita Kazakevičiūtė, dr. Balys Vaitkus Vokalas: lektorės - Daina Adamkevičiūtė, meno lic. Vilhelma Mončytė Studijų vadovė - Agnė Petruškevičiūtė, tel. +370 624 22399.

APIE STUDIJAS

2018 m. spalio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų parapijų vargonininkai rinkosi į pirmąsias Nacionalinės vargonininkų asociacijos organizuojamų Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų paskaitas. Nors Konstitucijoje apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium patariama kurti aukštesniuosius bažnytinės muzikos institutus (§115) - tokie egzistuoja kituose katalikiškuose kraštuose, jokia panaši institucija Lietuvoje lig šiol nebuvo įkurta, o bažnyčios vargonininkų profesinis švietimas vykdavo labai epizodiškai. 2013 m. Vilniuje įvykęs projektas “Bažnyčios vargonininkas - polifunkcionali kultūros figūra” ir 2017 m. rudenį surengti intensyvūs meistriškumo kursai pasitarnavo svariu postūmiu ilgalaikiams, tęstiniams vargonininkų mokymams ir subrandino naują bažnytinės muzikos studijų, pavadintų Šv. Grigaliaus vardu, idėją. Tikimės, kad studijas baigę vargonininkai padės kelti bažnytinės muzikos Lietuvoje lygį, savo kokybišku darbu stiprins bendruomenių dvasingumą ir ženkliau prisidės prie bendrojo kultūrinio gyvenimo. Studijų paskaitos vyksta Vilniaus arkikatedroje bazilikojeir kitose centrinėse Vilniaus bažnyčiose. Vargonininkams, sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos yra projekto “Vargonai Lietuvos ateičiai” dalis. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, partneriai - Vilniaus arkivyskupija ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija.

Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Studijos vyksta: Vilniaus arkikatedroje, Katedros a. 2 Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčioje, S. Daukanto a. 1 Vilniaus Šv. Rapolo bažnyčioje, Šnipiškių g. 1 Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje, Aušros Vartų g. 14