© Nacionalinė vargonininkų asociacija

ŠV. GRIGALIAUS BAŽNYTINĖS MUZIKOS STUDIJOS 2019-2020

Rugsėjo 14 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos pradėjo antruosius mokslo metus. DĖSTOMI DALYKAI I kursas: Liturgika: liturginiai metai, liturginiai laikotarpiai; bažnytinės apeigos, jų prasmė, reikšmė; bažnyčios dokumentai apie muziką liturgijoje. Lektorius - kun. liturg. lic. Kęstutis palikša. Liturginė praktika: atliepų grojimas ir harmonizavimas. Lektorius - Paulius Grigonis. Chorvedyba: dirigavimo technikos ir darbo su choru įgūdžių formavimas; giesmių repertuaro parinkimas. Lektorė - Dovilė Savickaitė. Harmonijos pagrindai: teorinis įvadas, harmonizavimo raštu ir kadencijų, sekvencijų skambinimo užduotys. Lektorius - dr. Vidas Pinkevičius. Vargonai: vargonų rūšys, veikimo principai; vargonų kūriniai solo su privaloma nesudėtinga pedalų partija. Lektoriai: Diana Encienė, meno lic. Jurgita Kazakevičiūtė, Agnė Petruškevičiūtė, dr. Balys Vaitkus. Fortepijonas: manualinės technikos lavinimas. Lektorės: Gražina Petrauskaitė, Dalia Šakenytė. II kursas: Liturginė praktika: liturginės muzikos šaltiniai; literatūros parinkimas konkrečiam atvejui; atliepų grojimas ir harmonizavimas; transponavimas. Lektorius - Paulius Grigonis. Grigališkasis choralas: kvadratinės notacijos skaitymas, choralo vieta ir atlikimo principai kasdienėje Bažnyčios metų liturgijoje, literatūros šaltiniai. Lektorė - Živilė Stonytė. Chorvedyba: Lietuvos ir kitų krikščioniškųjų šalių liturginė ir sakralinė literatūra chorui, dirigavimo technikos ir darbo su choru įgūdžių formavimas. Lektorė - Dovilė Savickaitė. Harmonija: skirtingų akordų panaudojimo galimybės ir principai praktiniame įvairių stilių giesmių harmonizavime. Lektorius - dr. Vidas Pinkevičius. Vargonų sandara ir derinimas: vargonų sandaros ir konstrukcijos ypatumai, registrų ir klaviatūrų traktūros priežiūra, dažniausi mechaniniai gedimai, jų nustatymas ir šalinimas. Lektorius - dr. Girėnas Povilionis. Vargonai: vargonų kūriniai solo su savarankiška pedaline partija, vargoninė literatūra ir jos panaudojimas įvairiose bažnytinėse apeigose. Lektoriai: Diana Encienė, meno lic. Jurgita Kazakevičiūtė, Agnė Petruškevičiūtė, dr. Balys Vaitkus. Vokalas: balso technikos lavinimas, solinis giedojimas liturgijoje. Lektorė - meno lic. Vilhelma Mončytė.

APIE STUDIJAS

2018 m. spalio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų parapijų vargonininkai rinkosi į pirmąsias Nacionalinės vargonininkų asociacijos organizuojamų Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų paskaitas. Nors Konstitucijoje apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium patariama kurti aukštesniuosius bažnytinės muzikos institutus (§115) - tokie egzistuoja kituose katalikiškuose kraštuose, jokia panaši institucija Lietuvoje lig šiol nebuvo įkurta, o bažnyčios vargonininkų profesinis švietimas vykdavo labai epizodiškai. 2013 m. Vilniuje įvykęs projektas “Bažnyčios vargonininkas - polifunkcionali kultūros figūra” ir 2017 m. rudenį surengti intensyvūs meistriškumo kursai “Vargonai Lietuvos ateičiai” pasitarnavo svariu postūmiu ilgalaikiams, tęstiniams vargonininkų mokymams ir subrandino naują bažnytinės muzikos studijų, pavadintų Šv. Grigaliaus vardu, idėją. Tikimės, kad studijas baigę vargonininkai padės kelti bažnytinės muzikos Lietuvoje lygį, savo kokybišku darbu stiprins bendruomenių dvasingumą ir ženkliau prisidės prie bendrojo kultūrinio gyvenimo. Studijų paskaitos vyksta Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčioje, Šv. Onos bažnyčioje ir Pilaitės Šv. Juozapo koplyčioje. Vargonininkams, sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Studijų vadovė - Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė, tel. +370 624 22399. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, partneriai - Vilniaus arkivyskupija ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija.

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Studijos vyksta 2019 m. rugsėjo - 2020 m. birželio mėn., šeštadieniais. Paskaitų vietos: Vilniaus arkikatedra, Katedros a. 2 Vilniaus Šv. Onos bažnyčia, Maironio g. 8 Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčia, S. Daukanto a. 1 Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia, Aušros Vartų g. 14 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia, Tolminkiemio g. 4 Registracija 2019-2020 studijų metams yra pasibaigusi.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

ŠV. GRIGALIAUS BAŽNYTINĖS MUZIKOS

STUDIJOS 2019-2020

Rugsėjo 14 d. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos pradėjo antruosius mokslo metus. DĖSTOMI DALYKAI I kursas: Liturgika: liturginiai metai, liturginiai laikotarpiai; bažnytinės apeigos, jų prasmė, reikšmė; bažnyčios dokumentai apie muziką liturgijoje. Lektorius - kun. liturg. lic. Kęstutis palikša. Liturginė praktika: atliepų grojimas ir harmonizavimas. Lektorius - Paulius Grigonis. Chorvedyba: dirigavimo technikos ir darbo su choru įgūdžių formavimas; giesmių repertuaro parinkimas. Lektorė - Dovilė Savickaitė. Harmonijos pagrindai: teorinis įvadas, harmonizavimo raštu ir kadencijų, sekvencijų skambinimo užduotys. Lektorius - dr. Vidas Pinkevičius. Vargonai: vargonų rūšys, veikimo principai; vargonų kūriniai solo su privaloma nesudėtinga pedalų partija. Lektoriai: Diana Encienė, meno lic. Jurgita Kazakevičiūtė, Agnė Petruškevičiūtė, dr. Balys Vaitkus. Fortepijonas: manualinės technikos lavinimas. Lektorės: Gražina Petrauskaitė, Dalia Šakenytė. II kursas: Liturginė praktika: liturginės muzikos šaltiniai; literatūros parinkimas konkrečiam atvejui; atliepų grojimas ir harmonizavimas; transponavimas. Lektorius - Paulius Grigonis. Grigališkasis choralas: kvadratinės notacijos skaitymas, choralo vieta ir atlikimo principai kasdienėje Bažnyčios metų liturgijoje, literatūros šaltiniai. Lektorė - Živilė Stonytė. Chorvedyba: Lietuvos ir kitų krikščioniškųjų šalių liturginė ir sakralinė literatūra chorui, dirigavimo technikos ir darbo su choru įgūdžių formavimas. Lektorė - Dovilė Savickaitė. Harmonija: skirtingų akordų panaudojimo galimybės ir principai praktiniame įvairių stilių giesmių harmonizavime. Lektorius - dr. Vidas Pinkevičius. Vargonų sandara ir derinimas: vargonų sandaros ir konstrukcijos ypatumai, registrų ir klaviatūrų traktūros priežiūra, dažniausi mechaniniai gedimai, jų nustatymas ir šalinimas. Lektorius - dr. Girėnas Povilionis. Vargonai: vargonų kūriniai solo su savarankiška pedaline partija, vargoninė literatūra ir jos panaudojimas įvairiose bažnytinėse apeigose. Lektoriai: Diana Encienė, meno lic. Jurgita Kazakevičiūtė, Agnė Petruškevičiūtė, dr. Balys Vaitkus. Vokalas: balso technikos lavinimas, solinis giedojimas liturgijoje. Lektorė - meno lic. Vilhelma Mončytė.

APIE STUDIJAS

2018 m. spalio 6 d. Vilniaus arkivyskupijos ir kitų Lietuvos vyskupijų parapijų vargonininkai rinkosi į pirmąsias Nacionalinės vargonininkų asociacijos organizuojamų Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų paskaitas. Nors Konstitucijoje apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium patariama kurti aukštesniuosius bažnytinės muzikos institutus (§115) - tokie egzistuoja kituose katalikiškuose kraštuose, jokia panaši institucija Lietuvoje lig šiol nebuvo įkurta, o bažnyčios vargonininkų profesinis švietimas vykdavo labai epizodiškai. 2013 m. Vilniuje įvykęs projektas “Bažnyčios vargonininkas - polifunkcionali kultūros figūra” ir 2017 m. rudenį surengti intensyvūs meistriškumo kursai “Vargonai Lietuvos ateičiai”  pasitarnavo svariu postūmiu ilgalaikiams, tęstiniams vargonininkų mokymams ir subrandino naują bažnytinės muzikos studijų, pavadintų Šv. Grigaliaus vardu, idėją. Tikimės, kad studijas baigę vargonininkai padės kelti bažnytinės muzikos Lietuvoje lygį, savo kokybišku darbu stiprins bendruomenių dvasingumą ir ženkliau prisidės prie bendrojo kultūrinio gyvenimo. Studijų paskaitos vyksta Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčioje, Šv. Onos bažnyčioje ir Pilaitės Šv. Juozapo koplyčioje. Vargonininkams, sėkmingai išlaikiusiems baigiamuosius egzaminus, išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Studijų vadovė - Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkė Agnė Petruškevičiūtė, tel. +370 624 22399. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa, partneriai - Vilniaus arkivyskupija ir Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija.

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
Studijos vyksta 2019 m. rugsėjo - 2020 m. birželio mėn., šeštadieniais. Paskaitų vietos: Vilniaus arkikatedra, Katedros a. 2 Vilniaus Šv. Onos bažnyčia, Maironio g. 8 Vilniaus Šv. Kryžiaus bažnyčia, S. Daukanto a. 1 Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia, Aušros Vartų g. 14 Vilniaus Šv. Juozapo koplyčia, Tolminkiemio g. 4 Registracija 2019-2020 studijų metams yra pasibaigusi.