NVA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2023 m. balandžio 15 d., šeštadienį, 15 val. Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos namuose (Kalvarijų g. 329) kviečiamas Nacionalinės vargonininkų asociacijos Visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime bus galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu. ZOOM prisijungimo nuoroda visiems NVA nariams bus išsiųsta prieš tris dienas iki Susirinkimo, t.y., balandžio 12 d. Jei Visuotiniame narių susirinkime nesusidarys kvorumas, ne anksčiau kaip už 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų vyks pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti nutarimus pagal neįvykusio Susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek NVA narių susirinktų. Šiais metais Visuotiniame susirinkime bus renkami NVA Pirmininkas (-ė), Valdybos nariai ir Revizorius (-ė). Numatoma Susirinkimo darbotvarkė Dalyvių ir įgaliojimų registracija Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas 1. NVA 2022 m. veiklos ataskaita (pirmininkas, projektų vadovai) 2. Metinė finansinė atskaitomybė už 2022 m. (iždininkė Audra Telksnytė) 3. NVA revizoriaus ataskaita už 2022 m. (revizorius Tomas Bakučionis) 4. Ataskaitų tvirtinimas 5. NVA 2023 m. projektinės veiklos pristatymas (Vita Vaitkienė) 6. Kiti klausimai 7. NVA valdymo organų rinkimai Įgaliojimai Jeigu kuris nors Asociacijos narys negali dalyvauti Susirinkime pats asmeniškai, jį teisės aktų nustatyta tvarka gali atstovauti kitas Asociacijos narys. Visuotiniam susirinkimui įgaliojimas gali būti pateikiamas: tiesiogiai per įgaliotą asmenį nuskenuotas ir persiųstas el. paštu vargonininkai@gmail.com Įgaliojimas turi būti pasirašytas vienu iš šių būdų: fiziniu parašu kvalifikuotu e. parašu (ADOC formatu) Kviečiame aktyviai dalyvauti!
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

NVA VISUOTINIS NARIŲ SUSIRINKIMAS

2023 m. balandžio 15 d., šeštadienį, 15 val. Vilniaus Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) parapijos namuose (Kalvarijų g. 329) kviečiamas Nacionalinės vargonininkų asociacijos Visuotinis narių susirinkimas. Susirinkime bus galima dalyvauti ir nuotoliniu būdu. ZOOM prisijungimo nuoroda visiems NVA nariams bus išsiųsta prieš tris dienas iki Susirinkimo, t.y., balandžio 12 d. Jei Visuotiniame narių susirinkime nesusidarys kvorumas, ne anksčiau kaip už 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų vyks pakartotinis Visuotinis narių susirinkimas, turintis teisę priimti nutarimus pagal neįvykusio Susirinkimo darbotvarkę, nesvarbu, kiek NVA narių susirinktų. Šiais metais Visuotiniame susirinkime bus renkami NVA Pirmininkas (-ė), Valdybos nariai ir Revizorius (-ė). Numatoma Susirinkimo darbotvarkė Dalyvių ir įgaliojimų registracija Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas Darbotvarkės ir reglamento tvirtinimas 1. NVA 2022 m. veiklos ataskaita (pirmininkas, projektų vadovai) 2. Metinė finansinė atskaitomybė už 2022 m. (iždininkė Audra Telksnytė) 3. NVA revizoriaus ataskaita už 2022 m. (revizorius Tomas Bakučionis) 4. Ataskaitų tvirtinimas 5. NVA 2023 m. projektinės veiklos pristatymas (Vita Vaitkienė) 6. Kiti klausimai 7. NVA valdymo organų rinkimai Įgaliojimai Jeigu kuris nors Asociacijos narys negali dalyvauti Susirinkime pats asmeniškai, jį teisės aktų nustatyta tvarka gali atstovauti kitas Asociacijos narys. Visuotiniam susirinkimui įgaliojimas gali būti pateikiamas: tiesiogiai per įgaliotą asmenį nuskenuotas ir persiųstas el. paštu vargonininkai@gmail.com Įgaliojimas turi būti pasirašytas vienu iš šių būdų: fiziniu parašu kvalifikuotu e. parašu (ADOC formatu) Kviečiame aktyviai dalyvauti!
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com