JUOZAS NAUJALIS. KŪRINIAI VARGONAMS

Jubiliejinius Juozo Naujalio (1869–1934) metus Nacionalinė vargonininkų asociacija palydėjo neeiliniu įvykiu: besibaigiant 2019-iesiems išleista visa išlikusi šio kompozitoriaus vargoninė kūryba. Rinkinį “Juozas Naujalis. Kūriniai vargonams” sudaro natų leidinys ir kompaktinė plokštelė, kuri buvo įrašyta Kauno arkikatedroje bazilikoje. Abi rinkinio dalys – identiško turinio: ir užrašyti natomis, ir įgroti 29 J. Naujalio vargoniniai kūriniai, iš kurių du (Communio “Jėzau, prie manęs ateiki” ir Trio Nr. 5) publikuojami pirmą kartą.

ŠV. GRIGALIAUS BAŽNYTINĖS MUZIKOS STUDIJOS 2019-2020

Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos pradėjo antruosius mokslo metus. Studijų tikslas - suteikti vargonininkams svarbiausias, bažnyčios muziko profesijai aktualiausias liturgijos ir muzikos teorijos žinias, lavinti praktikoje reikalingus vargonavimo, chorvedybos, transponavimo, akompanavimo, giedojimo ir kitus įgūdžius. Registracija 2019-2020 mokslo metams yra pasibaigusi.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Nacionalinė vargonininkų

asociacija

Nacionalinė vargonininkų asociacija (NVA) yra profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vargonininkus, vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ir meno kritikus.
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

Informacija dėl narystės

atnaujinimo

Asmenis, NVA nariais tapusius iki 2012 metų, kviečiame atnaujinti narystę Asociacijoje. Nario anketą ir aktualius dokumentus rasite puslapyje Narystė NVA.
NARYSTĖ NVA NARYSTĖ NVA

Dr. Vido Pinkevičiaus

tinklaraštis

Dr. Vidas Pinkevičius - vienas iš NVA įkūrėjų, VU vargonininkas, VU Kultūros centro vargonų studijos “Unda Maris” vadovas, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojas - nuo 2011 metų rašo tinklaraštį.
SKAITYTI SKAITYTI

NVA 2019 M. VEIKLOS APŽVALGA

Ciklas “Vox organi Cathedralis 2019” ir “Vox organi Cathedralis: Advento ir Šv. Kalėdų muzika” Vilniaus arkikatedroje bazilikoje (30 koncertų, dedikuotų Vilniaus arkikatedros vargonų 50-mečiui). Pirmojo dokumentiškai užfiksuoto solinės vargonų muzikos rečitalio Kauno arkikatedroje bazilikoje rekonstrukcija. Edukacinis ciklas “Instrumentų Karalius kviečia! 2019” (10 koncertų ir 10 muzikos pamokų/meistriškumo kursų Anykščiuose, Elektrėnuose, Kartenoje, Rokiškyje, Senojoje Varėnoje, Tytuvėnuose, Troškūnuose, Vabalninke ir Vilniuje). Šv. Pranciškaus vargonų muzikos festivalis Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (10 koncertų). Antruosius mokslo metus pradėjo Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos. Natų leidinio “Juozas Naujalis. Kūriniai vargonams” leidyba. Kompaktinės plokštelės “Juozas Naujalis. Kūriniai vargonams” leidyba.

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija IŠSAMIAU IŠSAMIAU APIE LEIDINIUS APIE LEIDINIUS

JUOZAS NAUJALIS. KŪRINIAI VARGONAMS

Jubiliejinius Juozo Naujalio (1869–1934) metus Nacionalinė vargonininkų asociacija palydėjo neeiliniu įvykiu: besibaigiant 2019-iesiems išleista visa išlikusi šio kompozitoriaus vargoninė kūryba. Rinkinį “Juozas Naujalis. Kūriniai vargonams” sudaro natų leidinys ir kompaktinė plokštelė, kuri buvo įrašyta Kauno arkikatedroje bazilikoje. Abi rinkinio dalys – identiško turinio: ir užrašyti natomis, ir įgroti 29 J. Naujalio vargoniniai kūriniai, iš kurių du (Communio “Jėzau, prie manęs ateiki” ir Trio Nr. 5) publikuojami pirmą kartą.

ŠV. GRIGALIAUS BAŽNYTINĖS MUZIKOS

STUDIJOS 2019-2020

Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos pradėjo antruosius mokslo metus. Studijų tikslas - suteikti vargonininkams svarbiausias, bažnyčios muziko profesijai aktualiausias liturgijos ir muzikos teorijos žinias, lavinti praktikoje reikalingus vargonavimo, chorvedybos, transponavimo, akompanavimo, giedojimo ir kitus įgūdžius. Registracija 2019-2020 mokslo metams yra pasibaigusi.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Nacionalinė vargonininkų asociacija

Nacionalinė vargonininkų asociacija (NVA) yra profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vargonininkus, vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ir meno kritikus.
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

Informacija dėl narystės atnaujinimo

Asmenis, NVA nariais tapusius iki 2012 metų, kviečiame atnaujinti narystę Asociacijoje. Nario anketą ir aktualius dokumentus rasite puslapyje Narystė NVA.
NARYSTĖ NVA NARYSTĖ NVA

Dr. Vido Pinkevičiaus tinklaraštis

Dr. Vidas Pinkevičius - vienas iš NVA įkūrėjų, VU vargonininkas, VU Kultūros centro vargonų studijos “Unda Maris” vadovas, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojas - nuo 2011 metų rašo tinklaraštį.
SKAITYTI SKAITYTI

NVA 2019 M. VEIKLOS APŽVALGA

Ciklas “Vox organi Cathedralis 2019” ir “Vox organi Cathedralis: Advento ir Šv. Kalėdų muzika” Vilniaus arkikatedroje bazilikoje (30 koncertų, dedikuotų Vilniaus arkikatedros vargonų 50-mečiui). Pirmojo dokumentiškai užfiksuoto solinės vargonų muzikos rečitalio Kauno arkikatedroje bazilikoje rekonstrukcija. Edukacinis ciklas “Instrumentų Karalius kviečia! 2019” (10 koncertų ir 10 muzikos pamokų/meistriškumo kursų Anykščiuose, Elektrėnuose, Kartenoje, Rokiškyje, Senojoje Varėnoje, Tytuvėnuose, Troškūnuose, Vabalninke ir Vilniuje). Šv. Pranciškaus vargonų muzikos festivalis Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje (10 koncertų). Antruosius mokslo metus pradėjo Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijos. Natų leidinio “Juozas Naujalis. Kūriniai vargonams” leidyba. Kompaktinės plokštelės “Juozas Naujalis. Kūriniai vargonams” leidyba.

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija IŠSAMIAU IŠSAMIAU APIE LEIDINIUS APIE LEIDINIUS