VARGONAI LIETUVOS ATEIČIAI

Nacionalinė vargonininkų asociacija inicijuoja projektą “Vargonai Lietuvos ateičiai”. Tai - intensyvūs meistriškumo kursai, kurie apims platų prioritetinių vargoninių disciplinų spektrą, juose bus gilinamasi į įvairias vargonininkams ir kitiems bažnyčios muzikams aktualias temas. Kursai vyks 2017 m. lapkričio 10-11 dienomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje ir VU Mažojoje auloje. Kviečiame registruotis iki spalio 31 d.    

INSTRUMENTŲ KARALIUS KVIEČIA!

Šiemet Nacionalinė vargonininkų asociacija mini savo veiklos 10-metį. Šią sukaktį pažymėsime dešimties edukacinių koncertų ciklu “Instrumentų Karalius kviečia!”. Po tris koncertus įvyks Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, Vilkaviškio katedroje ir Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje - visų šių bažnyčių vargonus pagamino jau lygiai 30 metų gyvuojančios Sūduvos vargonų dirbtuvės. Dešimtasis, Šv. Cecilijos dienai skirtas, gala koncertas lapkritį vyks Nacionalinės vargonininkų asociacijos būstinėje - Vilniaus Pilaitės Šv. Juozapo parapijoje: renginio metu bus renkamos lėšos naujų vargonų Pilaitės bažnyčioje statybai. Marijampolėje, Vilkaviškyje ir Molėtuose koncertai vyks sekmadieniais, liepos 23 - rugsėjo 17 d.
PROGRAMA PROGRAMA
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Nacionalinė vargonininkų

asociacija

Nacionalinė vargonininkų asociacija (NVA) yra profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vargonininkus, vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ir meno kritikus.
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

Informacija dėl narystės

atnaujinimo

Asmenis, NVA nariais tapusius iki 2012 metų, kviečiame atnaujinti narystę Asociacijoje. Nario anketą ir aktualius dokumentus rasite puslapyje Narystė NVA.
NARYSTĖ NVA NARYSTĖ NVA

Dr. Vido Pinkevičiaus

tinklaraštis

Dr. Vidas Pinkevičius - vienas iš NVA įkūrėjų, VU vargonininkas, VU Kultūros centro vargonų studijos “Unda Maris” vadovas, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojas - nuo 2011 metų rašo tinklaraštį.
SKAITYTI SKAITYTI

AKTUALIJOS

Įvyko NVA narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas 2017 m. balandžio 20 d. įvyko Nacionalinės vargonininkų asociacijos narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtinta NVA metinė finansinė atskaitomybė už 2016 m., 2016 m. NVA veiklos ataskaita, pristatyta 2017 m. NVA projektinė veikla, išrinktas NVA Revizorius: juo tapo Tomas Bakučionis. Įvyko NVA narių visuotinis susirinkimas 2017 m. sausio 14 d. įvyko Nacionalinės vargonininkų asociacijos (NVA) narių visuotinis susirinkimas. Siekiant iš esmės atnaujinti ir suaktyvinti NVA veiklą, buvo reformuota Asociacijos struktūra: nuo šiol NVA veiklos strategiją ir gaires numatys ir jų įgyvendinimą užtikrins Valdyba, kurioje - akademinio vargonavimo, bažnytinės muzikos, vargonų meistrų ir dvasininkų luomo atstovai. Valdybos nariais išrinkti: dr. Balys Vaitkus (Valdybos pirmininkas ir Asociacijos vadovas), Jurgita Kazakevičiūtė, Paulius Grigonis, Agnė Petruškevičiūtė, dr. Girėnas Povilionis ir kun. Ričardas Doveika. Su NVA veikla ir istorija galite susipažinti čia. Per 2017 metų birželio - lapkričio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija planuoja suorganizuoti rečitalių ciklą, skirtą NVA 10-mečiui ir Sūduvos   vargonų dirbtuvių 30-mečiui paminėti, kursus bažnyčių muzikams, dalyvauti sprendžiant naujų vargonų Pilaitės Šv. Juozapo   bažnyčioje projektavimo klausimus. Taip pat planuojamos pažintinės ekskursijos aplankant žymiuosius Lietuvos istorinius vargonus.

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija PROGRAMA PROGRAMA DALYVIO ANKETA DALYVIO ANKETA

VARGONAI LIETUVOS ATEIČIAI

Nacionalinė vargonininkų asociacija inicijuoja projektą “Vargonai Lietuvos ateičiai”. Tai - intensyvūs meistriškumo kursai, kurie apims platų prioritetinių vargoninių disciplinų spektrą, juose bus gilinamasi į įvairias vargonininkams ir kitiems bažnyčios muzikams aktualias temas. Kursai vyks 2017 m. lapkričio 10-11 dienomis Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vilniaus šv. Jonų bažnyčioje ir VU Mažojoje auloje. Kviečiame registruotis iki spalio 31 d.    

INSTRUMENTŲ KARALIUS KVIEČIA!

Šiemet Nacionalinė vargonininkų asociacija mini savo veiklos 10-metį. Šią sukaktį pažymėsime dešimties edukacinių koncertų ciklu “Instrumentų Karalius kviečia!”. Po tris koncertus įvyks Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje, Vilkaviškio katedroje ir Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje - visų šių bažnyčių vargonus pagamino jau lygiai 30 metų gyvuojančios Sūduvos vargonų dirbtuvės. Dešimtasis, Šv. Cecilijos dienai skirtas, gala koncertas lapkritį vyks Nacionalinės vargonininkų asociacijos būstinėje - Vilniaus Pilaitės Šv. Juozapo parapijoje: renginio metu bus renkamos lėšos naujų vargonų Pilaitės bažnyčioje statybai. Marijampolėje, Vilkaviškyje ir Molėtuose koncertai vyks sekmadieniais, liepos 23 - rugsėjo 17 d.
PROGRAMA PROGRAMA
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Nacionalinė vargonininkų asociacija

Nacionalinė vargonininkų asociacija (NVA) yra profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vargonininkus, vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ir meno kritikus.
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

Informacija dėl narystės atnaujinimo

Asmenis, NVA nariais tapusius iki 2012 metų, kviečiame atnaujinti narystę Asociacijoje. Nario anketą ir aktualius dokumentus rasite puslapyje Narystė NVA.
NARYSTĖ NVA NARYSTĖ NVA

Dr. Vido Pinkevičiaus tinklaraštis

Dr. Vidas Pinkevičius - vienas iš NVA įkūrėjų, VU vargonininkas, VU Kultūros centro vargonų studijos “Unda Maris” vadovas, Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojas - nuo 2011 metų rašo tinklaraštį.
SKAITYTI SKAITYTI

AKTUALIJOS

Įvyko NVA narių visuotinis ataskaitinis

susirinkimas

2017 m. balandžio 20 d. įvyko Nacionalinės vargonininkų asociacijos narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. Susirinkimo metu buvo patvirtinta NVA metinė finansinė atskaitomybė už 2016 m., 2016 m. NVA veiklos ataskaita, pristatyta 2017 m. NVA projektinė veikla, išrinktas NVA Revizorius: juo tapo Tomas Bakučionis.

Įvyko NVA narių visuotinis susirinkimas

2017 m. sausio 14 d. įvyko Nacionalinės vargonininkų asociacijos (NVA) narių visuotinis susirinkimas. Siekiant iš esmės atnaujinti ir suaktyvinti NVA veiklą, buvo reformuota Asociacijos struktūra: nuo šiol NVA veiklos strategiją ir gaires numatys ir jų įgyvendinimą užtikrins Valdyba, kurioje - akademinio vargonavimo, bažnytinės muzikos, vargonų meistrų ir dvasininkų luomo atstovai. Valdybos nariais išrinkti: dr. Balys Vaitkus (Valdybos pirmininkas ir Asociacijos vadovas), Jurgita Kazakevičiūtė, Paulius Grigonis, Agnė Petruškevičiūtė, dr. Girėnas Povilionis ir kun. Ričardas Doveika. Su NVA veikla ir istorija galite susipažinti čia. Per 2017 metų birželio - lapkričio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija planuoja suorganizuoti rečitalių ciklą, skirtą NVA 10-mečiui ir Sūduvos vargonų dirbtuvių 30- mečiui paminėti, kursus bažnyčių muzikams, dalyvauti sprendžiant naujų vargonų Pilaitės Šv. Juozapo bažnyčioje projektavimo klausimus. Taip pat planuojamos pažintinės ekskursijos aplankant žymiuosius Lietuvos istorinius vargonus.

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija PROGRAMA PROGRAMA DALYVIO ANKETA DALYVIO ANKETA