© Nacionalinė vargonininkų asociacija

APIE NVA

Nacionalinė vargonininkų asociacija (NVA) yra profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vargonininkus, vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ir meno kritikus. NVA buvo įkurta 2007 metais dr. Vido Pinkevičiaus, dr. Aušros Motūzaitės-Pinkevičienės ir Pauliaus Grigonio iniciatyva. Iki 2017- ųjų Asociacijai vadovavo dr. V.Pinkevičius, nuo 2017 m. sausio 14 d. Asociacijos vadovas - dr. Balys Vaitkus. NVA siekia skatinti ir koordinuoti vargonininkų - Asociacijos narių - kūrybinę veiklą, rūpintis jų profesiniu lavinimu ir švietimu, atstovauti ir ginti jų interesus, aktyviai prisidėti prie vargonų populiarinimo ir vargonų kultūros plėtotės Lietuvos regionuose, rūpintis instrumentų būkle, ieškoti dialogo su institucijomis, atsakingomis už vargonų kaip kultūros vertybės apsaugą. Su NVA įstatais galite susipažinti čia. Vienas ilgalaikių strateginių NVA tikslų - prisidėti įgyvendinant kunigo Ričardo Doveikos idėją: naujai statomoje Pilaitės Šv. Juozapo bažnyčioje lietuvių meistrai suprojektuoja ir pastato koncertinius vargonus, o bažnyčioje įsikuria vargonininkų studija (Meno centras). 2017 m. NVA įgyvendina šiuos projektus: Vox organi Cathedralis Vox organi Cathedralis: Šv. Kalėdos Instrumentų Karalius kviečia! Vargonai Lietuvos ateičiai 2017 m. NVA nariai Diana Encienė, Jurgita Kazakevičiūtė, Agnė Petruškevičiūtė, Dovilė Savickaitė ir Balys Vaitkus Marijampolės bazilikoje ir Vilkaviškio katedroje įrašė kompaktinę plokštelę: plokštelė, pavadinta “Sūduvos vargonų portretas”, bus išleista 2018-aisiais, Marijampolės tapimo Lietuvos kultūros sostine proga. Taip pat 2017 m. NVA inicijavo ir kartu su Vilniaus arkivyskupija bei Lietuvos muzikų sąjunga LR Kultūros ministerijai pateikė paraišką dėl Nacionalinės kultūros ir meno premijos skyrimo NVA nariui vargonininkui Bernardui Vytuoliui Vasiliauskui už viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos kultūrai, nenuilstantį sakralinės, liturginės ir pasaulietinės vargonų muzikos populiarinimą ir Lietuvos vargonų išsaugojimą ateities kartoms.

dr. Balys Vaitkus

+370 611 60151 balys.vaitkus@gmail.com
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

kun. Ričardas Doveika

+370 611 18356 ricardas.doveika@gmail.com
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

Paulius Grigonis

+370 687 42274 pauliakaz@gmail.com
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

Jurgita Kazakevičiūtė

+370 616 71038 jurkaz@gmail.com
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

Agnė Petruškevičiūtė

+370 624 22399 agne_petrus@yahoo.com
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

dr. Girėnas Povilionis

+370 614 76738 girenas@vargonai.com
IŠSAMIAU IŠSAMIAU 

VALDYMAS

NVA veiklos strategiją ir gaires numato ir jų įgyvendinimą užtikrina Valdyba, kurioje - akademinio vargonavimo, bažnytinės muzikos, vargonų meistrų ir dvasininkų luomo atstovai. 2017 m. sausio 14 d. NVA narių visuotinio susirinkimo metu Valdybos nariais išrinkti: dr. Balys Vaitkus (Valdybos pirmininkas ir Asociacijos vadovas), Jurgita Kazakevičiūtė, Paulius Grigonis, Agnė Petruškevičiūtė, dr. Girėnas Povilionis ir kun. Ričardas Doveika.

IŠ NVA ISTORIJOS

2007-2016 m. NVA surengė didelio pasisekimo ir klausytojų susidomėjimo sulaukusias vargonų demonstracijas “Pažinkite instrumentų karalių”. Jų metu Vilniaus, Lentvario, Onuškio, Rūdiškių, Elektrėnų, Kietaviškių, Vaidotų, Vievio, Bagaslaviškio, Taujėnų, Ukmergės, Širvintų, Kauno, Kaišiadorių, Paberžės, Vilkaviškio, Griškabūdžio, Igliaukos, Daukšių, Skardupių, Šėtos, Molėtų, Ramygalos, Kernavės, Troškūnų, Pasvalio, Anykščių ir Vabalninko klausytojai išgirdo įvairių faktų ir įdomybių iš tūkstantmetės vargonų istorijos, sužinojo, kaip veikia vargonai, klausėsi vargonų klasikos kūrinių.
Tel: 8 611 60151, 8 687 42274    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija
2017 m. balandžio 20 d. Nacionalinės vargonininkų asociacijos narių visuotiniame susirinkime vyko Revizoriaus  rinkimai. Revizoriumi išrinktas Tomas Bakučionis.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

APIE NVA

Nacionalinė vargonininkų asociacija (NVA) yra profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vargonininkus, vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ir meno kritikus. NVA buvo įkurta 2007 metais dr. Vido Pinkevičiaus, dr. Aušros Motūzaitės-Pinkevičienės ir Pauliaus Grigonio iniciatyva. Iki 2017-ųjų Asociacijai vadovavo dr. V.Pinkevičius, nuo 2017 m. sausio 14 d. Asociacijos vadovas - dr. Balys Vaitkus. NVA siekia skatinti ir koordinuoti vargonininkų - Asociacijos narių - kūrybinę veiklą, rūpintis jų profesiniu lavinimu ir švietimu, atstovauti ir ginti jų interesus, aktyviai prisidėti prie vargonų populiarinimo ir vargonų kultūros plėtotės Lietuvos regionuose, rūpintis instrumentų būkle, ieškoti dialogo su institucijomis, atsakingomis už vargonų kaip kultūros vertybės apsaugą. Su NVA įstatais galite susipažinti čia. Vienas ilgalaikių strateginių NVA tikslų - prisidėti įgyvendinant kunigo Ričardo Doveikos idėją: naujai statomoje Pilaitės Šv. Juozapo bažnyčioje lietuvių meistrai suprojektuoja ir pastato koncertinius vargonus, o bažnyčioje įsikuria vargonininkų studija (Meno centras). 2017 m. NVA įgyvendina šiuos projektus: Vox organi Cathedralis Vox organi Cathedralis: Šv. Kalėdos Instrumentų Karalius kviečia! Vargonai Lietuvos ateičiai 2017 m. NVA nariai Diana Encienė, Jurgita Kazakevičiūtė, Agnė Petruškevičiūtė, Dovilė Savickaitė ir Balys Vaitkus Marijampolės bazilikoje ir Vilkaviškio katedroje įrašė kompaktinę plokštelę: plokštelė, pavadinta “Sūduvos vargonų portretas”, bus išleista 2018-aisiais, Marijampolės tapimo Lietuvos kultūros sostine proga. Taip pat 2017 m. NVA inicijavo ir kartu su Vilniaus arkivyskupija bei Lietuvos muzikų sąjunga LR Kultūros ministerijai pateikė paraišką dėl Nacionalinės kultūros ir meno premijos skyrimo NVA nariui vargonininkui Bernardui Vytuoliui Vasiliauskui už viso gyvenimo nuopelnus Lietuvos kultūrai, nenuilstantį sakralinės, liturginės ir pasaulietinės vargonų muzikos populiarinimą ir Lietuvos vargonų išsaugojimą ateities kartoms.

dr. Balys Vaitkus

+370 611 60151 balys.vaitkus@gmail.com
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

kun. Ričardas Doveika

+370 611 18356 ricardas.doveika@gmail.com
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

Paulius Grigonis

+370 687 42274 pauliakaz@gmail.com
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

Jurgita Kazakevičiūtė

+370 616 71038 jurkaz@gmail.com
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

Agnė Petruškevičiūtė

+370 624 22399 agne_petrus@yahoo.com
IŠSAMIAU IŠSAMIAU

dr. Girėnas Povilionis

+370 614 76738 girenas@vargonai.com
IŠSAMIAU IŠSAMIAU
Tel: 8 611 60151, 8 687 42274 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

IŠ NVA ISTORIJOS

2007-2016 m. NVA surengė didelio pasisekimo ir klausytojų susidomėjimo sulaukusias vargonų demonstracijas “Pažinkite instrumentų karalių”. Jų metu Vilniaus, Lentvario, Onuškio, Rūdiškių, Elektrėnų, Kietaviškių, Vaidotų, Vievio, Bagaslaviškio, Taujėnų, Ukmergės, Širvintų, Kauno, Kaišiadorių, Paberžės, Vilkaviškio, Griškabūdžio, Igliaukos, Daukšių, Skardupių, Šėtos, Molėtų, Ramygalos, Kernavės, Troškūnų, Pasvalio, Anykščių ir Vabalninko klausytojai išgirdo įvairių faktų ir įdomybių iš tūkstantmetės vargonų istorijos, sužinojo, kaip veikia vargonai, klausėsi vargonų klasikos kūrinių.

VALDYMAS

NVA veiklos strategiją ir gaires numato ir jų įgyvendinimą užtikrina Valdyba, kurioje - akademinio vargonavimo, bažnytinės muzikos, vargonų meistrų ir dvasininkų luomo atstovai. 2017 m. sausio 14 d. NVA narių visuotinio susirinkimo metu Valdybos nariais išrinkti: dr. Balys Vaitkus (Valdybos pirmininkas ir Asociacijos vadovas), Jurgita Kazakevičiūtė, Paulius Grigonis, Agnė Petruškevičiūtė, dr. Girėnas Povilionis ir kun. Ričardas Doveika.

2017 m. balandžio 20 d. Nacionalinės vargonininkų asociacijos narių visuotiniame susirinkime vyko Revizoriaus  rinkimai. Revizoriumi išrinktas Tomas Bakučionis.