APIE NVA

Nacionalinė vargonininkų asociacija (NVA) yra profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vargonininkus, vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ir meno kritikus. NVA siekia skatinti ir koordinuoti vargonininkų - Asociacijos narių - kūrybinę veiklą, rūpintis jų profesiniu lavinimu ir švietimu, atstovauti ir ginti jų interesus, aktyviai prisidėti prie vargonų populiarinimo ir vargonų kultūros plėtotės Lietuvos regionuose, rūpintis instrumentų būkle, ieškoti dialogo su institucijomis, atsakingomis už vargonų kaip kultūros vertybės apsaugą. Su NVA įstatais galite susipažinti čia.

NVA projektinė veikla

Renginiai / Kursai / Vargonai vaikams / Leidiniai

dr. Balys Vaitkus

+370 611 60151 balys.vaitkus@gmail.com

kun. Ričardas Doveika

+370 611 18356 ricardas.doveika@gmail.com

Jurgita Kazakevičiūtė

+370 616 71038 jurkaz@gmail.com

Gražina Petrauskaitė

+370 693 55562 grazinavargonai@gmail.com

dr. Girėnas Povilionis

+370 614 76738 girenas@vargonai.com

Dovilė Savickaitė

+370 689 55301 dovilesa@gmail.com

VALDYMAS

NVA veiklos strategiją ir gaires numato ir jų įgyvendinimą užtikrina Valdyba, kurioje - akademinio vargonavimo, bažnytinės muzikos, vargonų meistrų ir dvasininkų luomo atstovai. 2020-2023 m. kadencijos Valdybos nariais išrinkti: dr. Balys Vaitkus (NVA pirmininkas), Jurgita Kazakevičiūtė, Gražina Petrauskaitė, Dovilė Savickaitė, dr. Girėnas Povilionis ir kun. Ričardas Doveika.

IŠ NVA ISTORIJOS

NVA buvo įkurta 2007 metais dr. Vido Pinkevičiaus, dr. Aušros Motūzaitės-Pinkevičienės ir Pauliaus Grigonio iniciatyva. Iki 2017-ųjų Asociacijai vadovavo dr. V.Pinkevičius, nuo 2017 m. sausio 14 d. Asociacijos vadovas - dr. Balys Vaitkus. 2007-2017 m. dr. Vidas Pinkevičius - Prezidentas Paulius Grigonis - Viceprezidentas dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė - Generalinė sekretorė 2017-2020 m. kadencija dr. Balys Vaitkus - Valdybos pirmininkas Paulius Grigonis - Valdybos narys, iždininkas Jurgita Kazakevičiūtė - Valdybos narė Agnė Petruškevičiūtė - Valdybos narė dr. Girėnas Povilionis - Valdybos narys kun. Ričardas Doveika - Valdybos narys
NVA iždininkė - Audra Telksnytė NVA revizorius - Tomas Bakučionis

DĖKOJAME PARTNERIAMS

© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

APIE NVA

Nacionalinė vargonininkų asociacija (NVA) yra profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vargonininkus, vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ir meno kritikus. NVA siekia skatinti ir koordinuoti vargonininkų - Asociacijos narių - kūrybinę veiklą, rūpintis jų profesiniu lavinimu ir švietimu, atstovauti ir ginti jų interesus, aktyviai prisidėti prie vargonų populiarinimo ir vargonų kultūros plėtotės Lietuvos regionuose, rūpintis instrumentų būkle, ieškoti dialogo su institucijomis, atsakingomis už vargonų kaip kultūros vertybės apsaugą. Su NVA įstatais galite susipažinti čia.

NVA projektinė veikla

Renginiai / Kursai / Vargonai vaikams / Leidiniai

dr. Balys Vaitkus

+370 611 60151 balys.vaitkus@gmail.com

kun. Ričardas Doveika

+370 611 18356 ricardas.doveika@gmail.com

Jurgita Kazakevičiūtė

+370 616 71038 jurkaz@gmail.com

Gražina Petrauskaitė

+370 693 55562 grazinavargonai@gmail.com

dr. Girėnas Povilionis

+370 614 76738 girenas@vargonai.com

Dovilė Savickaitė

+370 689 55301 dovilesa@gmail.com

IŠ NVA ISTORIJOS

NVA buvo įkurta 2007 metais dr. Vido Pinkevičiaus, dr. Aušros Motūzaitės-Pinkevičienės ir Pauliaus Grigonio iniciatyva. Iki 2017-ųjų Asociacijai vadovavo dr. V.Pinkevičius, nuo 2017 m. sausio 14 d. Asociacijos vadovas - dr. Balys Vaitkus. 2007-2017 m. dr. Vidas Pinkevičius - Prezidentas Paulius Grigonis - Viceprezidentas dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė - Generalinė sekretorė 2017-2020 m. kadencija dr. Balys Vaitkus - Valdybos pirmininkas Paulius Grigonis - Valdybos narys, iždininkas Jurgita Kazakevičiūtė - Valdybos narė Agnė Petruškevičiūtė - Valdybos narė dr. Girėnas Povilionis - Valdybos narys kun. Ričardas Doveika - Valdybos narys

VALDYMAS

NVA veiklos strategiją ir gaires numato ir jų įgyvendinimą užtikrina Valdyba, kurioje - akademinio vargonavimo, bažnytinės muzikos, vargonų meistrų ir dvasininkų luomo atstovai. 2020-2023 m. kadencijos Valdybos nariais išrinkti: dr. Balys Vaitkus (NVA pirmininkas), Jurgita Kazakevičiūtė, Gražina Petrauskaitė, Dovilė Savickaitė, dr. Girėnas Povilionis ir kun. Ričardas Doveika.
NVA iždininkė - Audra Telksnytė NVA revizorius - Tomas Bakučionis

DĖKOJAME PARTNERIAMS

Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com