APIE NVA

Nacionalinė vargonininkų asociacija (NVA) yra profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vargonininkus, vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ir meno kritikus. NVA siekia skatinti ir koordinuoti vargonininkų - Asociacijos narių - kūrybinę veiklą, rūpintis jų profesiniu lavinimu ir švietimu, atstovauti ir ginti jų interesus, aktyviai prisidėti prie vargonų populiarinimo ir vargonų kultūros plėtotės Lietuvos regionuose, rūpintis instrumentų būkle, ieškoti dialogo su institucijomis, atsakingomis už vargonų kaip kultūros vertybės apsaugą. Su NVA įstatais galite susipažinti čia.

NVA projektinė veikla

Renginiai / Kursai / Vargonai vaikams / Leidiniai
Pirmininkas dr. Balys Vaitkus +370 611 60151 balys.vaitkus@gmail.com
Valdybos narė Jurgita Kazakevičiūtė +370 616 71038 jurkaz@gmail.com
Valdybos narys Vilimas Norkūnas +370 647 55330 vilimas.norkunas@gmail.com
Valdybos narys dr. Girėnas Povilionis +370 614 76738 girenas@vargonai.com

VALDYMAS

NVA veiklos strategiją ir gaires numato ir jų įgyvendinimą užtikrina Pirmininkas ir Valdyba, kurioje - akademinio vargonavimo, bažnytinės muzikos ir vargonų meistrų atstovai. 2023-2026 m. kadencijos NVA vadovybė: dr. Balys Vaitkus (NVA pirmininkas), Jurgita Kazakevičiūtė (Valdybos narė), Vilimas Norkūnas (Valdybos narys), dr. Girėnas Povilionis (Valdybos narys), Eglė Rudokaitė (Valdybos narė), Dovilė Savickaitė (Valdybos narė), Gražina Trekur (Valdybos narė). NVA revizorius - Tomas Bakučionis.

IŠ NVA ISTORIJOS

NVA buvo įkurta 2007 metais dr. Vido Pinkevičiaus, dr. Aušros Motūzaitės-Pinkevičienės ir Pauliaus Grigonio iniciatyva. Iki 2017-ųjų Asociacijai vadovavo dr. V.Pinkevičius, nuo 2017 m. sausio 14 d. Asociacijos vadovas - dr. Balys Vaitkus. 2007-2017 m. dr. Vidas Pinkevičius - Prezidentas Paulius Grigonis - Viceprezidentas dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė - Generalinė sekretorė 2017-2020 m. kadencija dr. Balys Vaitkus - Pirmininkas kun. Ričardas Doveika - Valdybos narys Paulius Grigonis - Valdybos narys, iždininkas Jurgita Kazakevičiūtė - Valdybos narė Agnė Petruškevičiūtė - Valdybos narė dr. Girėnas Povilionis - Valdybos narys 2020-2023 m. kadencija dr. Balys Vaitkus - Pirmininkas kun. Ričardas Doveika - Valdybos narys Jurgita Kazakevičiūtė - Valdybos narė Gražina Petrauskaitė - Valdybos narė dr. Girėnas Povilionis - Valdybos narys Dovilė Savickaitė - Valdybos narė
NVA iždininkė - Audra Telksnytė, administratorė - Vita Vaitkienė.

DĖKOJAME PARTNERIAMS

© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Valdybos narė Eglė Rudokaitė +370 694 84603 eglerudokaite10@gmail.com
Valdybos narė Dovilė Savickaitė +370 689 55301 dovilesa@gmail.com
Valdybos narė Gražina Trekur +370 678 74106 grazina.trekur@gmail.com
Revizorius Tomas Bakučionis +370 656 61723 tbakucionis@gmail.com
Audra Telksnytė +370 682 66967 audratds@gmail.com
Vita Vaitkienė +370 682 59102 vita.vaitkiene@gmail.com
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

APIE NVA

Nacionalinė vargonininkų asociacija (NVA) yra profesinė organizacija, vienijanti Lietuvos vargonininkus, vargonų statytojus, tyrinėtojus, su vargonų menu susijusius mokslininkus ir meno kritikus. NVA siekia skatinti ir koordinuoti vargonininkų - Asociacijos narių - kūrybinę veiklą, rūpintis jų profesiniu lavinimu ir švietimu, atstovauti ir ginti jų interesus, aktyviai prisidėti prie vargonų populiarinimo ir vargonų kultūros plėtotės Lietuvos regionuose, rūpintis instrumentų būkle, ieškoti dialogo su institucijomis, atsakingomis už vargonų kaip kultūros vertybės apsaugą. Su NVA įstatais galite susipažinti čia.

NVA projektinė veikla

Renginiai / Kursai / Vargonai vaikams / Leidiniai
Pirmininkas dr. Balys Vaitkus +370 611 60151 balys.vaitkus@gmail.com
Valdybos narė Jurgita Kazakevičiūtė +370 616 71038 jurkaz@gmail.com
Valdybos narys Vilimas Norkūnas +370 647 55330 vilimas.norkunas@gmail.com
Valdybos narys dr. Girėnas Povilionis +370 614 76738 girenas@vargonai.com

IŠ NVA ISTORIJOS

NVA buvo įkurta 2007 metais dr. Vido Pinkevičiaus, dr. Aušros Motūzaitės-Pinkevičienės ir Pauliaus Grigonio iniciatyva. Iki 2017-ųjų Asociacijai vadovavo dr. V.Pinkevičius, nuo 2017 m. sausio 14 d. Asociacijos vadovas - dr. Balys Vaitkus. 2007-2017 m. dr. Vidas Pinkevičius - Prezidentas Paulius Grigonis - Viceprezidentas dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė - Generalinė sekretorė 2017-2020 m. kadencija dr. Balys Vaitkus - Pirmininkas kun. Ričardas Doveika - Valdybos narys Paulius Grigonis - Valdybos narys, iždininkas Jurgita Kazakevičiūtė - Valdybos narė Agnė Petruškevičiūtė - Valdybos narė dr. Girėnas Povilionis - Valdybos narys 2020-2023 m. kadencija dr. Balys Vaitkus - Pirmininkas kun. Ričardas Doveika - Valdybos narys Jurgita Kazakevičiūtė - Valdybos narė Gražina Petrauskaitė - Valdybos narė dr. Girėnas Povilionis - Valdybos narys Dovilė Savickaitė - Valdybos narė

VALDYMAS

NVA veiklos strategiją ir gaires numato ir jų įgyvendinimą užtikrina Pirmininkas ir Valdyba, kurioje - akademinio vargonavimo, bažnytinės muzikos ir vargonų meistrų atstovai. 2023-2026 m. kadencijos NVA vadovybė: dr. Balys Vaitkus (NVA pirmininkas), Jurgita Kazakevičiūtė (Valdybos narė), Vilimas Norkūnas (Valdybos narys), dr. Girėnas Povilionis (Valdybos narys), Eglė Rudokaitė (Valdybos narė), Dovilė Savickaitė (Valdybos narė), Gražina Trekur (Valdybos narė). NVA revizorius - Tomas Bakučionis.

DĖKOJAME PARTNERIAMS

Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Valdybos narė Eglė Rudokaitė +370 694 84603 eglerudokaite10@gmail.com
Valdybos narė Dovilė Savickaitė +370 689 55301 dovilesa@gmail.com
Valdybos narė Gražina Trekur +370 678 74106 grazina.trekur@gmail.com
Revizorius Tomas Bakučionis +370 656 61723 tbakucionis@gmail.com
NVA iždininkė - Audra Telksnytė, administratorė - Vita Vaitkienė.
Audra Telksnytė +370 682 66967 audratds@gmail.com
Vita Vaitkienė +370 682 59102 vita.vaitkiene@gmail.com