PAREMKITE NVA

Vargonininko profesijos specifika yra labai plati, apimanti skirtingas vargonų meno sritis. Vargonininkai koncertuoja solo, akompanuoja solistams ir kolektyvams, vadovauja chorams ir ansambliams, gieda, kuria muziką, aranžuoja, improvizuoja... Net ir XXI a. vis dar iškyla klausimas dėl bažnyčios vargonininkų statuso: darbas tai, ar tarnystė? Žmonės, einantys bažnyčios muziko keliu, neretai stokoja konsultacijų ir metodinių nuorodų - kursų, seminarų, literatūros gimtąja kalba ir kt. Nacionalinė vargonininkų asociacija buvo įsteigta tam, kad kurtų kuo palankesnę terpę įvairiapusei vargonininkų veiklai, sudarytų sąlygas Asociacijos narių tarpusavio pagalbai, kūrybiniam įkvėpimui, švietimui ir profesiniam tobulėjimui. Paremti NVA veiklą galima piniginėmis lėšomis (bankiniu pavedimu) ar pervedant 1,2 procento nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio.

​Rekvizitai​

Nacionalinė vargonininkų asociacija Juridinio asmens kodas: 301022561 Buveinės adresas: Tolminkiemio g. 4, LT-06212 Vilnius AB SEB bankas, a/s LT927044060006134759

SKIRKITE NVA 1,2%

Kviečiame prisidėti prie NVA tikslų įgyvendinimo neišleidžiant nė cento! Skirti NVA 1,2 procento nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio gali kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris per 2021 metus gavo bet kokios rūšies apmokestinamųjų pajamų (tarp jų ir gyventojas, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą). Nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai (forma FR0512) pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami TIK elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Prašymą reikia pateikti iki 2022 m. gegužės 2 d. Paramos gavėjas: Nacionalinė vargonininkų asociacija Paramos gavėjo kodas: 301022561
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
PRAŠYMO PILDYMO INSTRUKCIJA PRAŠYMO PILDYMO INSTRUKCIJA
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

PAREMKITE NVA

Vargonininko profesijos specifika yra labai plati, apimanti skirtingas vargonų meno sritis. Vargonininkai koncertuoja solo, akompanuoja solistams ir kolektyvams, vadovauja chorams ir ansambliams, gieda, kuria muziką, aranžuoja, improvizuoja... Net ir XXI a. vis dar iškyla klausimas dėl bažnyčios vargonininkų statuso: darbas tai, ar tarnystė? Žmonės, einantys bažnyčios muziko keliu, neretai stokoja konsultacijų ir metodinių nuorodų - kursų, seminarų, literatūros gimtąja kalba ir kt. Nacionalinė vargonininkų asociacija buvo įsteigta tam, kad kurtų kuo palankesnę terpę įvairiapusei vargonininkų veiklai, sudarytų sąlygas Asociacijos narių tarpusavio pagalbai, kūrybiniam įkvėpimui, švietimui ir profesiniam tobulėjimui. Paremti NVA veiklą galima piniginėmis lėšomis (bankiniu pavedimu) ar pervedant 1,2 procento nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio.

​Rekvizitai​

Nacionalinė vargonininkų asociacija Juridinio asmens kodas: 301022561 Buveinės adresas: Tolminkiemio g. 4, LT-06212 Vilnius AB SEB bankas, a/s LT927044060006134759
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

SKIRKITE NVA 1,2%

Kviečiame prisidėti prie NVA tikslų įgyvendinimo neišleidžiant nė cento! Skirti NVA 1,2 procento nuo sumokėto Gyventojų pajamų mokesčio gali kiekvienas nuolatinis Lietuvos gyventojas, kuris per 2021 metus gavo bet kokios rūšies apmokestinamųjų pajamų (tarp jų ir gyventojas, vykdantis veiklą pagal verslo liudijimą ar individualios veiklos pažymą). Nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai (forma FR0512) pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami TIK elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą, pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Paramos gavėjas: Nacionalinė vargonininkų asociacija Paramos gavėjo kodas: 301022561 Prašymą reikia pateikti iki 2022 m. gegužės 2 d.
PRAŠYMO PILDYMO INSTRUKCIJA PRAŠYMO PILDYMO INSTRUKCIJA