NARYSTĖ NVA

Nacionalinė vargonininkų asociacija kviečia vargonininkus, bažnytinių chorų vadovus tapti Asociacijos nariais. NVA nariais gali būti asmenys, sulaukę aštuoniolikos metų amžiaus, įgiję vargonininko specialybę ar besimokantys vargonuoti, parapijų vargonininkai ir chorų vadovai, kiti asmenys, kuriems artimi Asociacijos keliami tikslai ir NVA įstatuose užfiksuoti veiklos tikslai. Norėdami tapti Asociacijos nariu užpildykite anketą. SVARBU: NVA nariu netampama nuo anketos pateikimo dienos. Apie Valdybos sprendimą dėl narystės NVA anketą pateikęs asmuo informuojamas asmeniškai. 2017 m. sausio 14 d. NVA visuotinio narių susirinkimo sprendimu narystė Asociacijoje yra nemokama.
NVA ĮSTATAI NVA ĮSTATAI
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

NARYSTĖ NVA

Nacionalinė vargonininkų asociacija kviečia vargonininkus, bažnytinių chorų vadovus tapti Asociacijos nariais. NVA nariais gali būti asmenys, sulaukę aštuoniolikos metų amžiaus, įgiję vargonininko specialybę ar besimokantys vargonuoti, parapijų vargonininkai ir chorų vadovai, kiti asmenys, kuriems artimi Asociacijos keliami tikslai ir NVA įstatuose užfiksuoti veiklos tikslai. Norėdami tapti Asociacijos nariu užpildykite anketą. SVARBU: NVA nariu netampama nuo anketos pateikimo dienos. Apie Valdybos sprendimą dėl narystės NVA anketą pateikęs asmuo informuojamas asmeniškai. 2017 m. sausio 14 d. NVA visuotinio narių susirinkimo sprendimu narystė Asociacijoje yra nemokama.
NVA ĮSTATAI NVA ĮSTATAI
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com