© Nacionalinė vargonininkų asociacija

KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ “AUKŠTAITIJOS KATEDRŲ VARGONAI.

A.ŠAUKLIO VARGONŲ DIRBTUVĖS 30-MEČIUI”

2021 m. lapkričio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija išleido jau trečią kompaktinę plokštelę. Ši plokštelė buvo parengta minint kelias progas: meistro Antano Šauklio vargonų dirbtuvės 30-metį, Kaišiadorių katedros vargonų sukūrimo 25-metį ir Panevėžio katedros vargonų 90-metį, taip pat kompozitoriaus Č.Sasnausko 105-asias mirties metines. Plokštelėje “Aukštaitijos katedrų vargonai. A.Šauklio vargonų dirbtuvės 30-mečiui” vargonininkai Tomas Bakučionis, Gražina Petrauskaitė ir Mona Roždestvenskytė įamžino du pačius ryškiausius A.Šauklio darbus: pirmą reikšmingą autorinį meistro kūrinį - Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros neobarokinio stiliaus vargonus (1996 m., 2 manualai, pedalai, 24 registrai) ir 2008-2014 m. A.Šauklio restauruotus Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vargonus (į Katedrą perkelti 1931 m., 3 manualai, pedalai, 25 registrai) - romantinio stiliaus pneumatinės traktūros instrumentą, pagamintą žymaus XIX a. pabaigos Karaliaučiaus meistro Bruno Goebelio. Kompaktinės plokštelės branduolį sudaro pirmąkart įrašytos vieno iš lietuvių profesionaliosios muzikos pradininkų Česlovo Sasnausko (1867–1916) devynios išlikusios vargoninės kompozicijos. Šis įrašas garsine medžiaga papildo prieš penketą metų išleistą natų rinkinį “Česlovas Sasnauskas. Kūriniai vargonams” (sudarė ir redagavo Gediminas Kviklys, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016). Plokštelėje taip pat skamba “audros ir veržimosi” (vok. - Sturm und Drang) laikmečio atstovo Johanno Gottfriedo Müthelio (1728-1788), vieno iš čekų nacionalinės kompozicijos mokyklos kūrėjų Leošo Janáčeko (1854-1928) vargoniniai opusai, kompozitorių-romantikų Johanneso Brahmso (1833-1897), Josefo Rheinbergerio (1839-1901), Camille’io Saint-Saënso (1835-1921) ir Philippo Wolfrumo (1854–1919) kūriniai, atspindintys įvairiapusę romantizmo eros Vakarų Europos muzikinę kultūrą. Kompaktinė plokštelė įrašyta 2021 m. rugpjūčio 23–25 d. Įrašo koordinatorė: Gražina Petrauskaitė Garso režisierius: Arūnas Zujus (MAMA Studios) Viršelio dizaineris: Arvydas Nekrošius Dėl plokštelės įsigijimo kreiptis el. paštu vargonininkai@gmail.com. Kaina 10,00 € Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra Johann Gottfried Müthel (1728–1788) Fantazija F-dur Tomas Bakučionis (vargonai) Česlovas Sasnauskas (1867–1916) Preliudas “Il pensiero” Fuga giesmės “Pulkim ant kelių” tema B-dur Gražina Petrauskaitė (vargonai) Česlovas Sasnauskas (1867–1916) Preliudas ir fuga a-moll Postliudas giesmės “Twoja cześć, chwała” tema Leoš Janáček (1854–1928) Postludium (Varhany sólo) iš “Glagolitiškųjų mišių” Mona Roždestvenskytė (vargonai) Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra Camille Saint-Saëns (1835–1921 Fantazija Es-dur: Con moto - Allegro di molto e con fuoco Česlovas Sasnauskas (1867–1916) Largo (Kanonas) d-moll Fuga F-dur Postliudas (Fuga) a-moll Tomas Bakučionis (vargonai) Česlovas Sasnauskas (1867–1916) Introdukcija ir dvitemė fuga su choralo intarpu c-moll Josef Rheinberger (1839–1901) Agitato iš Sonatos Nr. 11 d-moll, op. 148 Gražina Petrauskaitė (vargonai) Česlovas Sasnauskas (1867–1916) Fuga choralo “Kyrie de Angelis” tema Es-dur Johannes Brahms (1833–1897) Wie lieblich sind deine Wohnungen iš “Vokiškojo Requiem”, op. 45 (R.Schaabo ir M.Roždestvenskytės transkripcija vargonams) Philipp Wolfrum (1854–1919) Ziemlich bewegt iš Sonatos Nr. 1 b-moll, op. 1 Mona Roždestvenskytė (vargonai) Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Kaišiadorių katedros vargonai 1996 m., A.Šauklio vargonų dirbtuvė 2 man. / ped. / 24 reg.
Panevėžio katedros vargonai 1931 m., Bruno Goebel 3 man. / ped. / 25 reg.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

KOMPAKTINĖ PLOKŠTELĖ

“AUKŠTAITIJOS KATEDRŲ VARGONAI.

A.ŠAUKLIO VARGONŲ DIRBTUVĖS

30-MEČIUI”

2021 m. lapkričio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija išleido jau trečią kompaktinę plokštelę. Ši plokštelė buvo parengta minint kelias progas: meistro Antano Šauklio vargonų dirbtuvės 30-metį, Kaišiadorių katedros vargonų sukūrimo 25-metį ir Panevėžio katedros vargonų 90-metį, taip pat kompozitoriaus Č.Sasnausko 105-asias mirties metines. Plokštelėje “Aukštaitijos katedrų vargonai. A.Šauklio vargonų dirbtuvės 30-mečiui” vargonininkai Tomas Bakučionis, Gražina Petrauskaitė ir Mona Roždestvenskytė įamžino du pačius ryškiausius A.Šauklio darbus: pirmą reikšmingą autorinį meistro kūrinį - Kaišiadorių katedros vargonus (1996 m., 2 manualai, pedalai, 24 registrai) ir 2008-2014 m. A.Šauklio restauruotus Panevėžio katedros vargonus (į Katedrą perkelti 1931 m., 3 manualai, pedalai, 25 registrai) - romantinio stiliaus pneumatinės traktūros instrumentą, pagamintą žymaus XIX a. pabaigos Karaliaučiaus meistro Bruno Goebelio. Kompaktinės plokštelės branduolį sudaro pirmąkart įrašytos vieno iš lietuvių profesionaliosios muzikos pradininkų Česlovo Sasnausko (1867–1916) devynios išlikusios vargoninės kompozicijos. Šis įrašas garsine medžiaga papildo prieš penketą metų išleistą natų rinkinį “Česlovas Sasnauskas. Kūriniai vargonams” (sudarė ir redagavo Gediminas Kviklys, Lietuvos muzikos ir teatro akademija, 2016). Plokštelėje taip pat skamba “audros ir veržimosi” (vok. - Sturm und Drang) laikmečio atstovo Johanno Gottfriedo Müthelio (1728-1788), vieno iš čekų nacionalinės kompozicijos mokyklos kūrėjų Leošo Janáčeko (1854-1928) vargoniniai opusai, kompozitorių-romantikų Johanneso Brahmso (1833- 1897), Josefo Rheinbergerio (1839-1901), Camille’io Saint- Saënso (1835-1921) ir Philippo Wolfrumo (1854–1919) kūriniai, atspindintys įvairiapusę romantizmo eros Vakarų Europos muzikinę kultūrą. Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedra Johann Gottfried Müthel (1728–1788) Fantazija F-dur Tomas Bakučionis (vargonai) Česlovas Sasnauskas (1867–1916) Preliudas “Il pensiero” Fuga giesmės “Pulkim ant kelių” tema B-dur Gražina Petrauskaitė (vargonai) Česlovas Sasnauskas (1867–1916) Preliudas ir fuga a-moll Postliudas giesmės “Twoja cześć, chwała” tema Leoš Janáček (1854–1928) Postludium (Varhany sólo) iš “Glagolitiškųjų mišių” Mona Roždestvenskytė (vargonai) Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra Camille Saint-Saëns (1835–1921 Fantazija Es-dur: Con moto - Allegro di molto e con fuoco Česlovas Sasnauskas (1867–1916) Largo (Kanonas) d-moll Fuga F-dur Postliudas (Fuga) a-moll Tomas Bakučionis (vargonai) Česlovas Sasnauskas (1867–1916) Introdukcija ir dvitemė fuga su choralo intarpu c-moll Josef Rheinberger (1839–1901) Agitato iš Sonatos Nr. 11 d-moll, op. 148 Gražina Petrauskaitė (vargonai) Česlovas Sasnauskas (1867–1916) Fuga choralo “Kyrie de Angelis” tema Es-dur Johannes Brahms (1833–1897) Wie lieblich sind deine Wohnungen iš “Vokiškojo Requiem”, op. 45 (R.Schaabo ir M.Roždestvenskytės transkripcija vargonams) Philipp Wolfrum (1854–1919) Ziemlich bewegt iš Sonatos Nr. 1 b-moll, op. 1 Mona Roždestvenskytė (vargonai) Kompaktinė plokštelė įrašyta 2021 m. rugpjūčio 23–25 d. Įrašo koordinatorė: Gražina Petrauskaitė Garso režisierius: Arūnas Zujus (MAMA Studios) Viršelio dizaineris: Arvydas Nekrošius Dėl plokštelės įsigijimo kreiptis el. paštu vargonininkai@gmail.com. Kaina 10,00 € Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija