BAŽNYTINĖS MUZIKOS KURSAI. CHORVEDYBA

2022 m. rugsėjo 26 - gruodžio 5 dienomis Nacionalinė vargonininkų asociacija pakvietė bažnyčios vargonininkus tobulintis. Šįkart kursų tema – vadovavimas chorui. Devynių nuotolinių ir vieno kontaktinio seminarų metu buvo nagrinėjama darbo su skirtingomis Bažnyčioje muzikuojančiomis grupėmis specifika, aptariami balso lavinimo ir tausojimo klausimai. Patirtimi su kursų dalyviais dalinosi patyrę chorvedžiai: dr. Linas Balandis, Ignas Garla, Eglė Ignatavičienė, Modestas Pitrėnas, Jeronimas Serebrinskas ir Živilė Tamaševičienė, gydytoja otorinolaringologė Austėja Pečeliūnienė, teologė Vilma Sabutienė. Pasibaigus kursams išduodami PDF formato pažymėjimai. Nuotoliniai seminarai vyko ZOOM platformoje, vieno seminaro trukmė - apie 1,5 val. Seminarų įrašus buvo galima peržiūrėti NVA vimeo.com paskyroje. Kontaktai Kursų vadovė - Dovilė Savickaitė, tel. +370 689 55301 Kursų koordinatorė - Ilona Jurevič, tel. +370 686 54579 nvakursai@gmail.com Kursų tvarkaraštis ir temos 2022 m. rugsėjo 26 d. Įvadinė paskaita. Lekt. dr. Linas Balandis Choro vaidmuo Katalikų bažnyčioje anksčiau ir dabar. 2022 m. spalio 3 d. Dirigavimo technika. Lekt. Modestas Pitrėnas Dirigé - reiškia vadovauti. Ir nors vadovavimas savaime yra kompleksinis ir itin sudėtingas mechanizmas, dirigentas be autoriteto turi ypatingą ir vienintelį matomą instrumentą – rankas, verčiančias prabilti garsus ir tylą. Jam užsimojus atsiranda garsas... Kaip skamba manualika? Ar kibernetika ir virtualumas pakeis prisilietimą? Vartydami biblinę ikonografiją ar tekstus negalime neužkliūti už dviejų dalykų: Išganytojo veido bei rankos ir su ja susijusių simbolių, raktažodžių, prasmių: sutvėrė (visa), išvedė (iš nelaisvės), parodė (išganymą), sutriuškino (šėtoną), nugalėjo (mirtį). Visa tai vienaip ar kitaip nusakoma manualiniais simboliais. Ir iki šiol ranka yra átimama ir duodama, griaunama ir statoma, žudoma ir mylima. Ranka ir veidas – bene archaiškiausi elementai, kaip pagrindinė komunikavimo priemonė, būtini ir šių dienų dirigento arsenale. Sakoma, kad tai kalba, kurią supranta visi ir visur. Ar tikrai visi ir ar visur? Gal tuomet mums pakaktų roboto bioninio mosto, gal mus apžavėtų silikono emocija? Ką šiandien mums reiškia matyti ištiestą žmogaus ranką? Leiskimės į muzikos istorijos ir praktikos kelionę, atrasdami iš naujo tai, ką žinome, tik kiek primiršome.“ M.Pitrėnas 2022 m. spalio 10 d. Balso higiena ir tausojimas. Lekt. gyd. Austėja Pečeliūnienė Seminaro metu gydytoja pristatys svarbiausius balso higienos principus, kuriuos turėtų žinoti visi balso profesionalai, o taip pat papasakos, apie kokias problemas gali įspėti dažnas balso nuovargis. Balsas atspindi mūsų asmenybę, jis unikalus kaip piršto antspaudas; žinios apie balso higieną ir balso veikimo mechanizmą gali padėti išlaikyti balsą sveiką įvairiais amžiaus tarpsniais. 2022 m. spalio 17 d. Įsidainavimo pratimai. Lekt. dr. Linas Balandis Įsidainavimo pratimai – labai svarbi darbo su choru dalis. Jų metu ne tik apšylame, tačiau taip pat mokome choristus ir tinkamai valdyti balsą. Paskaitoje bus aptariama, kaip tinkamai parinkti ir atlikti įsidainavimo pratimus, į ką atkreipti dėmesį bei ko vengti. 2022 m. spalio 24 d. Darbo su vaikų choru specifika. Lekt. Eglė Ignatavičienė Vaikų choras – daugeliui pirmoji dainavimo chore patirtis. Aptarsime, kokia yra darbo su vaikų choru specifika, ko reikia, kad vaikai ne tik smagiai leistų laiką, bet ir būtų tausojami bei lavinami jų balsai, kaip parinkti tinkamą repertuarą ir kaip išlaikyti vaikus chore atėjus paauglystei. 2022 m. lapkričio 4 d. Dirigavimo technika (kontaktinis užsiėmimas). Lekt. dr. Linas Balandis Kontaktinio susitikimo metu išbandysime dirigavimo technikas, lavinsime darbo su choru įgūdžius. 2022 m. lapkričio 7 d. Įvadas į grigališkojo choralo giedojimą. Lekt. Živilė Tamaševičienė Kas yra neumos ir kaip giedoti grigališkąjį choralą? Ar egzistuoja ritminė įvairovė ir koks tempas labiausiai tinkamas giesmei? Kaip jį diriguoti? Kaip pritaikyti lietuviškus tekstus ir kokias klaidas darome mums įprastose giesmėse? 2022 m. lapkričio 21 d. Darbo su senjorų chorais specifika. Lekt. Ignas Garla Dažnos bažnyčios ištikimiausi choristai – senjorai. Ar yra būdų, kaip ne tik palaikyti, kas išmokta jaunystėj, bet ir vis toliau tobulėti? Kaip dėl amžiaus ypatumo keičiasi darbo metodika? 2022 m. lapkričio 28 d. Darbo su šlovinimo grupe ypatumai. Lekt. Jeronimas Serebrinskas Kas yra muzikinis šlovinimas ir kokia jo vieta Katalikų Bažnyčioje? Kuo skiriasi dainavimas, giedojimas ir šlovinimas? Kas suburia ir motyvuoja dalyvius? Kaip parinkti tinkamą repertuarą, vesti šlovinimą ir išlaikyti sakralumą nepasiduodant popkultūrai? 2022 m. gruodžio 5 d. Bendruomeninis giedojimas. Lekt. Vilma Sabutienė Katalikų Bažnyčioje vis daugiau kalbame apie bendruomeninį giedojimą, tačiau tik ne daugeliui bažnyčių iš tiesų pavyksta to pasiekti. Tuo tarpu Evangelikų Liuteronų Bažnyčioje ši tradicija sėkmingai gyvuoja jau daugybę metų. Ko galėtume vieni iš kitų pasimokyti? Lektoriai Dr. Linas Balandis Lietuvos karo akademijos choro „Kariūnas“ meno vadovas ir dirigentas, Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros dėstytojas. Modestas Pitrėnas Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro (LNSO) vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas. 1990 m. įkūrė chorą „Psalmos“, kuriam vadovavo iki 2000-ųjų, 2000–2004 m. dėstė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir vadovavo seminaristų chorui, išleido liturginį bendruomenės giesmyną. Austėja Pečeliūnienė Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro gydytoja otorinolaringologė. Jos pagrindinė domėjimosi sritis - balso problemos ir kaip jų išvengti. Eglė Ignatavičienė Choro dirigentė, muzikos pedagogė, Bernardinų giedojimo mokyklos vaikų choro „Serafimai“ vadovė, mišraus choro „Langas“ chormeisterė ir solistė. Živilė Tamaševičienė Muzikologė, vargonininkė, grigališkojo choralo specialistė, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytoja. Ignas Garla Vilniaus universiteto choro „Pro musica“ ir „Gaudeamus“ chormeisteris, Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišraus choro „Dobilas“ vadovas. Jeronimas Serebrinskas Choro dirigentas, giesmių autorius, Lietuvos jaunimo dienų (LJD) choro vadovas. Vilma Sabutienė Evangelikų Liuteronų Bažnyčios narė, teologė, tinklaraščio kasdienybe.lt autorė. Projektą iš dalies finansavo Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

BAŽNYTINĖS MUZIKOS KURSAI.

CHORVEDYBA

2022 m. rugsėjo 26 - gruodžio 5 dienomis Nacionalinė vargonininkų asociacija pakvietė bažnyčios vargonininkus tobulintis. Šįkart kursų tema – vadovavimas chorui. Devynių nuotolinių ir vieno kontaktinio seminarų metu buvo nagrinėjama darbo su skirtingomis Bažnyčioje muzikuojančiomis grupėmis specifika, aptariami balso lavinimo ir tausojimo klausimai. Patirtimi su kursų dalyviais dalinosi patyrę chorvedžiai: dr. Linas Balandis, Ignas Garla, Eglė Ignatavičienė, Modestas Pitrėnas, Jeronimas Serebrinskas ir Živilė Tamaševičienė, gydytoja otorinolaringologė Austėja Pečeliūnienė, teologė Vilma Sabutienė. Pasibaigus kursams išduodami PDF formato pažymėjimai. Nuotoliniai seminarai vyko ZOOM platformoje, vieno seminaro trukmė - apie 1,5 val. Seminarų įrašus buvo galima peržiūrėti NVA vimeo.com paskyroje. Kontaktai Kursų vadovė - Dovilė Savickaitė, tel. +370 689 55301 Kursų koordinatorė - Ilona Jurevič, tel. +370 686 54579 nvakursai@gmail.com Kursų tvarkaraštis ir temos 2022-09-26 Įvadinė paskaita. Lekt. dr. Linas Balandis Choro vaidmuo Katalikų bažnyčioje anksčiau ir dabar. 2022-10-03 Dirigavimo technika. Lekt. Modestas Pitrėnas Dirigé - reiškia vadovauti. Ir nors vadovavimas savaime yra kompleksinis ir itin sudėtingas mechanizmas, dirigentas be autoriteto turi ypatingą ir vienintelį matomą instrumentą – rankas, verčiančias prabilti garsus ir tylą. Jam užsimojus atsiranda garsas... Kaip skamba manualika? Ar kibernetika ir virtualumas pakeis prisilietimą? Vartydami biblinę ikonografiją ar tekstus negalime neužkliūti už dviejų dalykų: Išganytojo veido bei rankos ir su ja susijusių simbolių, raktažodžių, prasmių: sutvėrė (visa), išvedė (iš nelaisvės), parodė (išganymą), sutriuškino (šėtoną), nugalėjo (mirtį). Visa tai vienaip ar kitaip nusakoma manualiniais simboliais. Ir iki šiol ranka yra átimama ir duodama, griaunama ir statoma, žudoma ir mylima. Ranka ir veidas – bene archaiškiausi elementai, kaip pagrindinė komunikavimo priemonė, būtini ir šių dienų dirigento arsenale. Sakoma, kad tai kalba, kurią supranta visi ir visur. Ar tikrai visi ir ar visur? Gal tuomet mums pakaktų roboto bioninio mosto, gal mus apžavėtų silikono emocija? Ką šiandien mums reiškia matyti ištiestą žmogaus ranką? Leiskimės į muzikos istorijos ir praktikos kelionę, atrasdami iš naujo tai, ką žinome, tik kiek primiršome.“ M.Pitrėnas 2022-10-10 Balso higiena ir tausojimas. Lekt. gyd. Austėja Pečeliūnienė Seminaro metu gydytoja pristatys svarbiausius balso higienos principus, kuriuos turėtų žinoti visi balso profesionalai, o taip pat papasakos, apie kokias problemas gali įspėti dažnas balso nuovargis. Balsas atspindi mūsų asmenybę, jis unikalus kaip piršto antspaudas; žinios apie balso higieną ir balso veikimo mechanizmą gali padėti išlaikyti balsą sveiką įvairiais amžiaus tarpsniais. 2022-10-17 Įsidainavimo pratimai. Lekt. dr. Linas Balandis Įsidainavimo pratimai – labai svarbi darbo su choru dalis. Jų metu ne tik apšylame, tačiau taip pat mokome choristus ir tinkamai valdyti balsą. Paskaitoje bus aptariama, kaip tinkamai parinkti ir atlikti įsidainavimo pratimus, į ką atkreipti dėmesį bei ko vengti. 2022-10-24 Darbo su vaikų choru specifika. Lekt. Eglė Ignatavičienė Vaikų choras – daugeliui pirmoji dainavimo chore patirtis. Aptarsime, kokia yra darbo su vaikų choru specifika, ko reikia, kad vaikai ne tik smagiai leistų laiką, bet ir būtų tausojami bei lavinami jų balsai, kaip parinkti tinkamą repertuarą ir kaip išlaikyti vaikus chore atėjus paauglystei. 2022-11-04 Dirigavimo technika (kontaktinis užsiėmimas). Lekt. dr. Linas Balandis Kontaktinio susitikimo metu išbandysime dirigavimo technikas, lavinsime darbo su choru įgūdžius. 2022-11-07 Įvadas į grigališkojo choralo giedojimą. Lekt. Živilė Tamaševičienė Kas yra neumos ir kaip giedoti grigališkąjį choralą? Ar egzistuoja ritminė įvairovė ir koks tempas labiausiai tinkamas giesmei? Kaip jį diriguoti? Kaip pritaikyti lietuviškus tekstus ir kokias klaidas darome mums įprastose giesmėse? 2022-11-21 Darbo su senjorų chorais specifika. Lekt. Ignas Garla Dažnos bažnyčios ištikimiausi choristai – senjorai. Ar yra būdų, kaip ne tik palaikyti, kas išmokta jaunystėj, bet ir vis toliau tobulėti? Kaip dėl amžiaus ypatumo keičiasi darbo metodika? 2022-11-28 Darbo su šlovinimo grupe ypatumai. Lekt. Jeronimas Serebrinskas Kas yra muzikinis šlovinimas ir kokia jo vieta Katalikų Bažnyčioje? Kuo skiriasi dainavimas, giedojimas ir šlovinimas? Kas suburia ir motyvuoja dalyvius? Kaip parinkti tinkamą repertuarą, vesti šlovinimą ir išlaikyti sakralumą nepasiduodant popkultūrai? 2022-12-05 Bendruomeninis giedojimas. Lekt. Vilma Sabutienė Katalikų Bažnyčioje vis daugiau kalbame apie bendruomeninį giedojimą, tačiau tik ne daugeliui bažnyčių iš tiesų pavyksta to pasiekti. Tuo tarpu Evangelikų Liuteronų Bažnyčioje ši tradicija sėkmingai gyvuoja jau daugybę metų. Ko galėtume vieni iš kitų pasimokyti? Lektoriai Dr. Linas Balandis - Lietuvos karo akademijos choro „Kariūnas“ meno vadovas ir dirigentas, Šiaulių valstybinio kamerinio choro „Polifonija“ meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Choro dirigavimo katedros dėstytojas. Modestas Pitrėnas - Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro (LNSO) vyriausiasis dirigentas ir meno vadovas. 1990 m. įkūrė chorą „Psalmos“, kuriam vadovavo iki 2000-ųjų, 2000–2004 m. dėstė Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijoje ir vadovavo seminaristų chorui, išleido liturginį bendruomenės giesmyną. Austėja Pečeliūnienė - Lietuvos Nacionalinio operos ir baleto teatro gydytoja otorinolaringologė. Jos pagrindinė domėjimosi sritis - balso problemos ir kaip jų išvengti Eglė Ignatavičienė - choro dirigentė, muzikos pedagogė, Bernardinų giedojimo mokyklos vaikų choro „Serafimai“ vadovė, mišraus choro „Langas“ chormeisterė ir solistė. Živilė Tamaševičienė - muzikologė, vargonininkė, grigališkojo choralo specialistė, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos dėstytoja. Ignas Garla - Vilniaus universiteto choro „Pro musica“ ir „Gaudeamus“ chormeisteris, Lietuvos žemės ūkio ministerijos mišraus choro „Dobilas“ vadovas. Jeronimas Serebrinskas - choro dirigentas, giesmių autorius, Lietuvos jaunimo dienų (LJD) choro vadovas. Vilma Sabutienė - Evangelikų Liuteronų Bažnyčios narė, teologė, tinklaraščio kasdienybe.lt autorė. Projektą iš dalies finansavo Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija