BAŽNYTINĖS MUZIKOS KURSAI. LITURGIKA. I DALIS

2021 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija įgyvendino naują projektą - nuotolinius bažnytinės muzikos kursus. Kursai skirti vargonininkams, chorų vadovams, choristams ir visiems besidomintiems. Susitikimų metu buvo aptariama muzikos vieta šv. Mišių liturgijoje, gilinamasi į psalmių giedojimą ir šv. Mišių atsakymų grojimą, diskutuojama liturginio repertuaro klausimais. Kursus vedė kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša, kun. Ruslan Vilkel, dr. Danutė Kalavinskaitė, lektorės Dovilė Savickaitė ir Živilė Tamaševičienė. Susitikimai vyko ZOOM platformoje, taip pat buvo įrašomi. Išklausiusiems kursus išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Kontaktai Kursų vadovė - Dovilė Savickaitė, tel. +370 689 55301 Kursų koordinatorė - Ilona Jurevič, tel. +370 686 54579 nvakursai@gmail.com Liturgikos kurso I dalies temos I. Įvadinė paskaita į liturgiją (vysk. A.Poniškaitis), II. Liturginiai gestai ir ženklai (kun. R.Vilkel), III. Muzikos vieta liturgijoje (kun. liturg. lic. K.Palikša), IV. Šv. Mišių repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša, dr. D.Kalavinskaitė), V. Psalmės (Ž.Tamaševičienė), VI. Šv. Mišių repertuaras Vėlinių oktavos laiku (kun. liturg. lic. K.Palikša, dr. D.Kalavinskaitė), VII. Advento laikotarpis liturgijoje (kun. liturg. lic. K.Palikša), VIII. Šv. Mišių repertuaras advento laiku (kun. liturg. lic. K.Palikša, dr. D.Kalavinskaitė), IX. Šv. Mišių atsakymai (D.Savickaitė), X. Kalėdų laikotarpis (kun. liturg. lic. K.Palikša), XI. Šv. Mišių repertuaras Kalėdų laiku (kun. liturg. lic. K.Palikša, dr. D.Kalavinskaitė). Projektą iš dalies finansavo Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

BAŽNYTINĖS MUZIKOS KURSAI.

LITURGIKA. I DALIS

2021 m. rugsėjo-gruodžio mėn. Nacionalinė vargonininkų asociacija įgyvendino naują projektą - nuotolinius bažnytinės muzikos kursus. Kursai skirti vargonininkams, chorų vadovams, choristams ir visiems besidomintiems. Susitikimų metu buvo aptariama muzikos vieta šv. Mišių liturgijoje, gilinamasi į psalmių giedojimą ir šv. Mišių atsakymų grojimą, diskutuojama liturginio repertuaro klausimais. Kursus vedė kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša, kun. Ruslan Vilkel, dr. Danutė Kalavinskaitė, lektorės Dovilė Savickaitė ir Živilė Tamaševičienė. Susitikimai vyko ZOOM platformoje, taip pat buvo įrašomi. Išklausiusiems kursus išduoti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai. Kontaktai Kursų vadovė - Dovilė Savickaitė, tel. +370 689 55301 Kursų koordinatorė - Ilona Jurevič, tel. +370 686 54579 nvakursai@gmail.com Liturgikos kurso I dalies temos I. Įvadinė paskaita į liturgiją (vysk. A.Poniškaitis), II. Liturginiai gestai ir ženklai (kun. R.Vilkel), III. Muzikos vieta liturgijoje (kun. liturg. lic. K.Palikša), IV. Šv. Mišių repertuaras (kun. liturg. lic. K.Palikša, dr. D.Kalavinskaitė), V. Psalmės (Ž.Tamaševičienė), VI. Šv. Mišių repertuaras Vėlinių oktavos laiku (kun. liturg. lic. K.Palikša, dr. D.Kalavinskaitė), VII. Advento laikotarpis liturgijoje (kun. liturg. lic. K.Palikša), VIII. Šv. Mišių repertuaras advento laiku (kun. liturg. lic. K.Palikša, dr. D.Kalavinskaitė), IX. Šv. Mišių atsakymai (D.Savickaitė), X. Kalėdų laikotarpis (kun. liturg. lic. K.Palikša), XI. Šv. Mišių repertuaras Kalėdų laiku (kun. liturg. lic. K.Palikša, dr. D.Kalavinskaitė). Projektą iš dalies finansavo Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija