BAŽNYTINĖS MUZIKOS KURSAI. LITURGIKA. 2 DALIS

2022 m. vasario-gegužės mėn. vyks liturgijos studijoms skirtų nuotolinių bažnytinės muzikos kursų antrasis etapas. Kviečiame dalyvauti vargonininkus, chorų vadovus, liturginių pamaldų metu giedančių jaunimo grupių vadovus ir jų narius, kantorius, kitus liturgijos metu tarnaujančius muzikus bei visus besidominčius liturgine muzika. Paskaitų ir seminarų metu bus aptariamas gavėnios laikotarpis, Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės liturgija, Velykų laikotarpio repertuaras, psalmių giedojimas, Santuokos sakramento apeigos ir repertuaras, kitos aktualios temos. Kursus ves kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša, sesuo Celina Galinytė OSB, dr. Danutė Kalavinskaitė, Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė, Vilimas Norkūnas, Dovilė Savickaitė ir Gražina Trekur. Paskaitos vyks vieną kartą per savaitę, antradieniais, 19.30 val. ZOOM platformoje, taip pat bus įrašomos. Vienos paskaitos trukmė - apie 1,5 val. ZOOM prisijungimo nuoroda bus išsiunčiama užsiregistravusiems dalyviams. Paskaitų įrašai ribotą laiką bus prieinami NVA vimeo.com paskyroje. Registracija į kursus vyksta iki vasario 21 d. imtinai. Auka už dalyvavimą kursuose – 20 eurų asmeniui. Rekvizitai Nacionalinė vargonininkų asociacija Juridinio asmens kodas: 301022561 Sąskaitos numeris LT927044060006134759 Suma - 20 EUR Mokėjimo paskirtis - Kursai Kontaktai Kursų vadovė - Dovilė Savickaitė, tel. +370 689 55301 Kursų koordinatorė - Ilona Jurevič, tel. +370 686 54579 nvakursai@gmail.com  Kursų tvarkaraštis 02.22 – Gavėnia ir gavėnios laiko šventės bei liaudiškojo pamaldumo praktikos (kun. Kęstutis Palikša) 03.01 – Seminaras. Gavėnios laikotarpio repertuaras (Gražina Trekur ir kun. Kęstutis Palikša) 03.08 – Psalmių giedojimas moderniais tonais ir platesnis jų pritaikymas liturgijos šventime (s. Celina Galinytė OSB) 03.15 – Seminaras. Santuokos sakramento apeigos ir repertuaras (Vilimas Norkūnas ir kun. Kęstutis Palikša) 03.22 – Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės liturgija (kun. Kęstutis Palikša) 03.29 – Seminaras. Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės repertuaras (Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė ir kun. Kęstutis Palikša) 04.26 – Velykų laikas, gegužinės pamaldos bei sutvirtinimo sakramentas (kun. Kęstutis Palikša) 05.03 – Seminaras. Velykų laikotarpio repertuaras (Dovilė Savickaitė ir kun. Kęstutis Palikša) 05.10 – Eilinis laikas, eilinio laiko iškilmės bei birželinės pamaldos (kun. Kęstutis Palikša) 05.17 – Seminaras. Eilinio laiko bei jo iškilmių repertuaras (dr. Danutė Kalavinskaitė ir kun. Kęstutis Palikša) Projektą iš dalies finansuoja Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.
REGISTRACIJOS ANKETA REGISTRACIJOS ANKETA 
Tel: 8 611 60151    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

BAŽNYTINĖS MUZIKOS KURSAI.

LITURGIKA. 2 DALIS

2022 m. vasario-gegužės mėn. vyks liturgijos studijoms skirtų nuotolinių bažnytinės muzikos kursų antrasis etapas. Kviečiame dalyvauti vargonininkus, chorų vadovus, liturginių pamaldų metu giedančių jaunimo grupių vadovus ir jų narius, kantorius, kitus liturgijos metu tarnaujančius muzikus bei visus besidominčius liturgine muzika. Paskaitų ir seminarų metu bus aptariamas gavėnios laikotarpis, Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės liturgija, Velykų laikotarpio repertuaras, psalmių giedojimas, Santuokos sakramento apeigos ir repertuaras, kitos aktualios temos. Kursus ves kun. liturg. lic. Kęstutis Palikša, sesuo Celina Galinytė OSB, dr. Danutė Kalavinskaitė, Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė, Vilimas Norkūnas, Dovilė Savickaitė ir Gražina Trekur. Paskaitos vyks vieną kartą per savaitę, antradieniais, 19.30 val. ZOOM platformoje, taip pat bus įrašomos. Vienos paskaitos trukmė - apie 1,5 val. ZOOM prisijungimo nuoroda bus išsiunčiama užsiregistravusiems dalyviams. Paskaitų įrašai ribotą laiką bus prieinami NVA vimeo.com paskyroje. Registracija į kursus vyksta iki vasario 21 d. imtinai. Auka už dalyvavimą kursuose – 20 eurų asmeniui. Rekvizitai Nacionalinė vargonininkų asociacija Juridinio asmens kodas: 301022561 Sąskaitos numeris LT927044060006134759 Suma - 20 EUR Mokėjimo paskirtis - Kursai Kontaktai Kursų vadovė - Dovilė Savickaitė, tel. +370 689 55301 Kursų koordinatorė - Ilona Jurevič, tel. +370 686 54579 nvakursai@gmail.com Kursų tvarkaraštis  02.22 – Gavėnia ir gavėnios laiko šventės bei liaudiškojo pamaldumo praktikos (kun. Kęstutis Palikša) 03.01 – Seminaras. Gavėnios laikotarpio repertuaras (Gražina Trekur ir kun. Kęstutis Palikša) 03.08 – Psalmių giedojimas moderniais tonais ir platesnis jų pritaikymas liturgijos šventime (s. Celina Galinytė OSB) 03.15 – Seminaras. Santuokos sakramento apeigos ir repertuaras (Vilimas Norkūnas ir kun. Kęstutis Palikša) 03.22 – Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės liturgija (kun. Kęstutis Palikša) 03.29 – Seminaras. Verbų sekmadienio ir Didžiosios savaitės repertuaras (Vita Liaudanskaitė Vaitkevičienė ir kun. Kęstutis Palikša) 04.26 – Velykų laikas, gegužinės pamaldos bei sutvirtinimo sakramentas (kun. Kęstutis Palikša) 05.03 – Seminaras. Velykų laikotarpio repertuaras (Dovilė Savickaitė ir kun. Kęstutis Palikša) 05.10 – Eilinis laikas, eilinio laiko iškilmės bei birželinės pamaldos (kun. Kęstutis Palikša) 05.17 – Seminaras. Eilinio laiko bei jo iškilmių repertuaras (dr. Danutė Kalavinskaitė ir kun. Kęstutis Palikša) Projektą iš dalies finansuoja Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa. Partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija.

Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarija REGISTRACIJOS ANKETA REGISTRACIJOS ANKETA