© Nacionalinė vargonininkų asociacija

NATŲ LEIDINYS “JUOZAS NAUJALIS. KŪRINIAI VARGONAMS”

Juozo Naujalio (1869-1934) muzikinį palikimą sudaro apie 200 kūrinių, iš kurių svarbią dalį užima kūryba vargonams. Kai kurie Naujalio kūriniai vargonams kompozitoriui dar esant gyvam buvo išleisti Lenkijos (1897 m.) ir Prancūzijos (1914 m.) vargonų muzikos rinkiniuose. Lietuvoje J.Naujalio kūriniai vargonams buvo išleisti tik vieną kartą 1993 metais – leidinį sudarė ir redagavo Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Vida Emilija Prekerytė (leidykla “Muzika”). Šis J.Naujalio kūrinių vargonams leidimas parengtas remiantis pirminiais šaltiniais – autografais, saugomais Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus fonduose, o nesant išlikusių autografų – aukščiau minėtomis publikacijomis. Leidinyje publikuojami 29 išlikę J.Naujalio vargoniniai kūriniai: “Malda”, Trio Nr. 5, “Communio “Jėzau, prie manęs ateiki”, 14 preliudų op. 20 ir 12 trio op. 4. Du iš jų (Trio Nr. 5 ir Communio “Jėzau, prie manęs ateiki”) spausdinami pirmą kartą. Visi 29 J.Naujalio vargonų kūriniai buvo įrašyti ir į kompaktinę plokštelę. Rinkinys leidžiamas pažymint kompozitoriaus 150-ąsias gimimo metines (2019). Tekstai leidinyje pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Sudarytojas: Paulius Grigonis Redaktorius: Balys Vaitkus Notografas: Sigitas Mickis Korektorė: Živilė Stonytė-Tamaševičienė Tekstų autoriai: dr. Vytautė Markeliūnienė, dr. Balys Vaitkus Lietuviškų tekstų redaktorė: Aušra Gapsevičienė Vertėjai: Veronika Janatjeva, Balys Vaitkus Viršelio dizainerė: Vaiva Valeikienė Maketuotoja: Vita Vaitkienė Dėl leidinio įsigijimo kreiptis el. paštu vargonininkai@gmail.com arba +370 682 59102. Kaina 25,00 € Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

NATŲ LEIDINYS

“JUOZAS NAUJALIS. KŪRINIAI

VARGONAMS”

Juozo Naujalio (1869-1934) muzikinį palikimą sudaro apie 200 kūrinių, iš kurių svarbią dalį užima kūryba vargonams. Kai kurie Naujalio kūriniai vargonams kompozitoriui dar esant gyvam buvo išleisti Lenkijos (1897 m.) ir Prancūzijos (1914 m.) vargonų muzikos rinkiniuose. Lietuvoje J.Naujalio kūriniai vargonams buvo išleisti tik vieną kartą 1993 metais – leidinį sudarė ir redagavo Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja ekspertė Vida Emilija Prekerytė (leidykla “Muzika”). Šis J.Naujalio kūrinių vargonams leidimas parengtas remiantis pirminiais šaltiniais – autografais, saugomais Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus fonduose, o nesant išlikusių autografų – aukščiau minėtomis publikacijomis. Leidinyje publikuojami 29 išlikę J.Naujalio vargoniniai kūriniai: “Malda”, Trio Nr. 5, “Communio “Jėzau, prie manęs ateiki”, 14 preliudų op. 20 ir 12 trio op. 4. Du iš jų (Trio Nr. 5 ir Communio “Jėzau, prie manęs ateiki”) spausdinami pirmą kartą. Visi 29 J.Naujalio vargonų kūriniai buvo įrašyti ir į kompaktinę plokštelę. Rinkinys leidžiamas pažymint kompozitoriaus 150-ąsias gimimo metines (2019). Tekstai leidinyje pateikiami lietuvių ir anglų kalbomis. Sudarytojas: Paulius Grigonis Redaktorius: Balys Vaitkus Notografas: Sigitas Mickis Korektorė: Živilė Stonytė-Tamaševičienė Tekstų autoriai: dr. Vytautė Markeliūnienė, dr. Balys Vaitkus Lietuviškų tekstų redaktorė: Aušra Gapsevičienė Vertėjai: Veronika Janatjeva, Balys Vaitkus Viršelio dizainerė: Vaiva Valeikienė Maketuotoja: Vita Vaitkienė Dėl leidinio įsigijimo kreiptis el. paštu vargonininkai@gmail.com arba +370 682 59102. Kaina 25,00 € Projektą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija