I-OJO VARGONŲ MUZIKOS REČITALIO KAUNO ARKIKATEDROJE

REKONSTRUKCIJA

Minint Juozo Naujalio 150-asias gimimo metines, taip pat Naujalio pedagoginės veiklos 125-metį ir Naujalio įkurtos Valstybės muzikos mokyklos 100-metį, Nacionalinė vargonininkų asociacija imasi originalios iniciatyvos: remiantis Lietuvos literatūros ir meno archyvo fonduose saugomais eksponatais, rekonstruoti lygiai prieš 90 metų įvykusį pirmąjį Lietuvoje solinės vargonų muzikos koncertą. J.Naujalį pagrįstai galima laikyti solinių vargonų muzikos koncertų iniciatoriumi (ne tik Kaune, bet ir Lietuvos mastu): ji pirmasis išreiškė savo požiūrį į vargonus kaip į koncertinį instrumentą, naudojamą ne tik liturginėms apeigoms. To meto dvasininkijos atžvilgiu Naujalio pozicija buvo gana drąsi, nes kunigai ilgą laiką skeptiškai žiūrėjo į koncertavimą bažnyčiose. Istoriniu lūžiu tapo 1929 m. gegužės 24 d. Kauno katedroje surengtas to meto Naujalio vargonų klasės Valstybės muzikos mokykloje gabiausių absolventų Konrado Kavecko (1905-1996) ir Zenono Nomeikos (1911-1976) baigiamasis egzaminas (išleidžiamasis aktas). Jaunųjų vargonininkų pasirodymas sulaukė palankių recenzijų spaudoje ir davė pradžią naujai tradicijai: nuo tol soliniai vargonų muzikos koncertai Kauno katedroje, o ilgainiui ir kitose bažnyčiose, vykdavo pakankamai reguliariai, jie pritraukdavo platų klausytojų būrį. Pirmojo dokumentiškai užfiksuoto solinės vargonų muzikos rečitalio Kauno arkikatedroje rekonstrukcija vyks 2019 m. gegužės 26 d., sekmadienį: penki vargonininkai – Indrė Gerikaitė, Jurgita Kazakevičiūtė, Gražina Petrauskaitė, Agnė Petruškevičiūtė ir Balys Vaitkus – Kauno katedros vargonais atliks tikslią 1929 m. gegužės 24-osios koncerto programą. Skambės J.S.Bacho, G.Frescobaldi, J.Rheinbergerio, M.Regerio, C.Francko, A.Guilmant, Ch.-M.Widoro, J.Naujalio ir Č.Sasnausko kūriniai. Koncerto pradžia (išlaikant istorinį tikslumą) – 15.30 val. Renginį ves Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė. Išsamesnės informacijos kreiptis į Agnę Petruškevičiūtę (+370 624 22399) ir Balį Vaitkų (+370 611 60151) arba el. paštu vargonininkai@gmail.com.

PROGRAMA

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) - Passacaglia Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Johann Sebastian Bach (1685-1750) - Preludium und Fuge g-moll, BWV 535 Josef Rheinberger (1839-1901) - Intermezzo iš Sonatos Nr. 6, op. 119 Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė Alexandre Guilmant (1837-1911) - Cantilène Pastorale op. 15 Nr. 3 Josef Rheinberger - Allegro agitato iš Sonatos Nr. 11, op. 148 Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Josef Rheinberger - Cantilene-Adagio iš Sonatos Nr. 11, op. 148 Vargonuoja Indrė Gerikaitė Johann Sebastian Bach - Toccata d-moll, BWV 565 Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Johann Sebastian Bach - Fuge a-moll, BWV 543 Max Reger (1873-1916) - Scherzo op. 65 Nr. 10 Juozas Naujalis (1869-1934) - Preliudas Nr. 6 E-dur Vargonuoja Gražina Petrauskaitė Juozas Naujalis - Communio “Jėzau, prie manęs ateiki” Vargonuoja Indrė Gerikaitė Česlovas Sasnauskas (1867-1916) - Preliudas ir fuga a-moll Vargonuoja Balys Vaitkus Alexandre Guilmant - Allegretto op. 19 Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė César Franck (1822–1890) - Choralas Nr. 3 a-moll Vargonuoja Indrė Gerikaitė Charles-Marie Widor (1844-1937) - Marche pontificale iš Vargonų simfonijos Nr. 1, op. 13 Vargonuoja Balys Vaitkus Indrė Gerikaitė groti vargonais pradėjo būdama 15-os, besimokydama M.K.Čiurlionio menų mokykloje, vėliau vargonus studijavo Vilniaus konservatorijoje, prof. L.Digrio klasėje. Nuo 2000-ųjų studijavo vargonus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2007 metais įgydama magistro diplomą. I.Gerikaitė dalyvavo profesorių L.Lohmann, G.Bovet ir kt. meistriškumo kursuose. 2004 m. I.Gerikaitė tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso III premijos laureate. 2008 m. II-jame Jono Žuko vargonininkų konkurse pelnė II-ąją premiją ir specialųjį Latvijos vargonininkų gildijos prizą. 2010-aisiais tapo III-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso II-os premijos laureate. 2005-2015 m. I.Gerikaitė dirbo Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininke ir choro vadove; nuo 2015-ųjų ji vargonuoja Pilaitės Šv. Juozapo parapijoje Vilniuje, vadovauja bažnyčios chorui. Solo, taip pat su įvairiais solistais ir chorais ji koncertavo Lietuvoje, Belgijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Jurgita Kazakevičiūtė 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė vargonų bakalauro studijas, 2002 m. įgijo vargonų magistro laipsnį (prof. V.Survilaitės klasė). 2001-2003 m. studijavo Zalcburgo (Austrija) universitete “Mozarteum” pas prof. H.Metzgerį. 2005 m. baigė LMTA vargonų aspirantūrą, įgijo menų licenciato laipsnį. Tobulinosi meistriškumo kursuose Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje. J.Kazakevičiūtė dalyvavo vargonininkų konkursuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. 2004 m. tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso Vilniuje I-os premijos laureate, 2007 m. Vilniuje laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse. Kaip solistė ir su įvairiais ansambliais vargonuoja Lietuvos, Austrijos, Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos, Prancūzijos bažnyčiose, dalyvauja festivaliuose. Ji dirbo vargonininke Zalcburgo Šv. Vitalio bažnyčioje, Vilniaus Palaimintojo J.Matulaičio bažnyčioje, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Nuo 2008 m. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja: dėsto vargonus ir bendrąjį fortepijoną. Nuo 2017-ųjų yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė. Gražina Petrauskaitė baigė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybę, 1993 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur baigė bakalauro ir magistro studijas Vargonų ir klavesino katedroje (dėst. J.Barkauskaitė). Grojo tarptautiniuose meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo žymūs vargonininkai A.Rössler, J.Laukvik, L.Lohmann, M.Philips ir kt., dalyvavo tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse (1999). G.Petrauskaitė koncertuoja solo ir su įvairiais atlikėjais bei kameriniais ansambliais Lietuvoje ir užsienyje. Ji vargonavo daugelyje Lietuvos miestų, taip pat Švedijoje, Slovakijoje, Vokietijoje. Ne kartą koncertavo tarptautiniame festivalyje “Druskininkų vasara su Čiurlioniu”, R.Lymano festivalyje Rokiškyje, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje, M.Mažvydo festivalyje Tauragėje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Arkikatedroje. Tarp nuolatinių jos kūrybinių partnerių - dainininkės Jūratė Vizbaraitė, Vega Maščinskaitė, Jonė Babelytė ir kt. Gražina Petrauskaitė dirba pedagoginį darbą Vievio meno mokykloje, yra Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkė. Nuo 2017 m. G.Petrauskaitė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Agnė Petruškevičiūtė vargonų bakalauro ir magistro laipsnius įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2006 m. stažavosi Olandijoje, Groningeno (Šiaurės Nyderlandų) konservatorijoje, prof. T.Jellema (vargonų) ir prof. J.Hofmann (klavesino) klasėse. Vargonininkė dalyvavo profesorių H.Vogel, W.Zerer, H.Metzger, J.Serafin, J.Gembalski, P.Dirksen, A.Rössler, M.Sander, L.Lohmann, H.M.Corrinth, L.Ghielmi, H.-O.Ericsson ir kt. meistriškumo kursuose. 2005 m. A.Petruškevičiūtė pelnė III-ąją premiją J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurse (Vilnius), 2012 m. ji tapo IV-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso III premijos laureate. A.Petruškevičiūtė yra dirbusi vargonininke ir chorų vadove Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo, Vilniaus Šv. Onos ir Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčiose. Nuo 2011 m. ji vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kartu su grigališkuoju choru “Schola Gregoriana Vilnensis”, nuo 2015-ųjų yra Aušros Vartų (Šv. Teresės) bažnyčios vargonininkė. Kaip solistė ir su įvairiais kolektyvais koncertavo Danijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. Nuo 2017 m. A.Petruškevičiūtė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė. Balys Vaitkus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė fortepijono (prof. M.Azizbekovos klasė) ir vargonų (prof. L.Digrio klasė) specialybes (1985), 1994 m. – vargonų aspirantūrą Liubeko aukštojoje muzikos mokykloje (prof. M.Haselböcko klasė). Stažavosi Prahos menų akademijoje, “Académie de Sablé”, Hagos Karališkojoje konservatorijoje, Leipcigo universiteto Muzikologijos institute. 2015 m. LMTA apgynė meno daktaro laipsnį (doktorantūros studijų vadovės – prof. G.Lukšaitė- Mrázková ir prof. hab. dr. G.Daunoravičienė). B.Vaitkus – tarptautinių pianistų ir vargonininkų konkursų Latvijoje (1984), Čekijoje (1989), Vokietijoje (1993) ir Lietuvoje (Tarptautinis M.K.Čiurlionio vargonininkų konkursas Vilniuje, 1995) laureatas bei prizininkas. Nuo 1989 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Vedė meistriškumo kursus Krokuvos, Prahos, Rygos, Veimaro, Liublianos, Varšuvos aukštosiose muzikos mokyklose. Koncertuoja kaip solistas – vargonininkas ir klavesinininkas, taip pat su Lietuvos ir užsienio kameriniais bei simfoniniais orkestrais, chorais. Dalyvavo įrašant kelias kompaktines plokšteles, tarp kurių – CD “Žymieji Baltijos šalių vargonai” (1995) ir “Lietuvos istoriniai vargonai” (2008, 2015, 2017). Nuo 2017 m. jis yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos pirmininkas.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

Gegužės 26 d. 15.30 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje

© Nacionalinė vargonininkų asociacija
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

I-OJO VARGONŲ MUZIKOS REČITALIO

KAUNO ARKIKATEDROJE

REKONSTRUKCIJA

Minint Juozo Naujalio 150-asias gimimo metines, taip pat Naujalio pedagoginės veiklos 125-metį ir Naujalio įkurtos Valstybės muzikos mokyklos 100-metį, Nacionalinė vargonininkų asociacija imasi originalios iniciatyvos: remiantis Lietuvos literatūros ir meno archyvo fonduose saugomais eksponatais, rekonstruoti pirmąjį Lietuvoje solinės vargonų muzikos koncertą, įvykusį lygiai prieš 90 metų. J.Naujalį pagrįstai galima laikyti solinių vargonų muzikos koncertų iniciatoriumi (ne tik Kaune, bet ir Lietuvos mastu): ji pirmasis išreiškė savo požiūrį į vargonus kaip į koncertinį instrumentą, naudojamą ne tik liturginėms apeigoms. To meto dvasininkijos atžvilgiu Naujalio pozicija buvo gana drąsi, nes kunigai ilgą laiką skeptiškai žiūrėjo į koncertavimą bažnyčiose. Istoriniu lūžiu tapo 1929 m. gegužės 24 d. Kauno katedroje surengtas to meto Naujalio vargonų klasės Valstybės muzikos mokykloje gabiausių absolventų Konrado Kavecko (1905-1996) ir Zenono Nomeikos (1911-1976) baigiamasis egzaminas (išleidžiamasis aktas). Jaunųjų vargonininkų pasirodymas sulaukė palankių recenzijų spaudoje ir davė pradžią naujai tradicijai: nuo tol soliniai vargonų muzikos koncertai Kauno katedroje, o ilgainiui ir kitose bažnyčiose, vykdavo pakankamai reguliariai, jie pritraukdavo platų klausytojų būrį. Pirmojo dokumentiškai užfiksuoto solinės vargonų muzikos rečitalio Kauno arkikatedroje rekonstrukcija vyks 2019 m. gegužės 26 d., sekmadienį: penki vargonininkai - Indrė Gerikaitė, Jurgita Kazakevičiūtė, Gražina Petrauskaitė, Agnė Petruškevičiūtė ir Balys Vaitkus - Kauno katedros vargonais atliks tikslią 1929 m. gegužės 24-osios koncerto programą. Skambės J.S.Bacho, G.Frescobaldi, J.Rheinbergerio, M.Regerio, C.Francko, A.Guilmant, Ch.- M.Widoro, J.Naujalio ir Č.Sasnausko kūriniai. Koncerto pradžia (išlaikant istorinį tikslumą) – 15.30 val. Renginį ves Vita Liaudanskaitė-Vaitkevičienė. Išsamesnės informacijos kreiptis į Agnę Petruškevičiūtę (+370 624 22399) ir Balį Vaitkų (+370 611 60151) arba el. paštu vargonininkai@gmail.com.

PROGRAMA

Girolamo Frescobaldi (1583-1643) Passacaglia Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Johann Sebastian Bach (1685-1750) Preludium und Fuge g-moll, BWV 535 Josef Rheinberger (1839-1901) Intermezzo iš Sonatos Nr. 6, op. 119 Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė Alexandre Guilmant (1837-1911) Cantilène Pastorale op. 15 Nr. 3 Josef Rheinberger Allegro agitato iš Sonatos Nr. 11, op. 148 Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Josef Rheinberger Cantilene-Adagio iš Sonatos Nr. 11, op. 148 Vargonuoja Indrė Gerikaitė Johann Sebastian Bach Toccata d-moll, BWV 565 Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Johann Sebastian Bach Fuge a-moll, BWV 543 Max Reger (1873-1916) Scherzo op. 65 Nr. 10 Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 6 E-dur Vargonuoja Gražina Petrauskaitė Juozas Naujalis Communio “Jėzau, prie manęs ateiki” Vargonuoja Indrė Gerikaitė Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Preliudas ir fuga a-moll Vargonuoja Balys Vaitkus Alexandre Guilmant Allegretto op. 19 Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė César Franck (1822–1890) Choralas Nr. 3 a-moll Vargonuoja Indrė Gerikaitė Charles-Marie Widor (1844-1937) Marche pontificale iš Simfonijos Nr. 1, op. 13 Vargonuoja Balys Vaitkus
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

Gegužės 26 d. 15.30 val. Kauno arkikatedroje bazilikoje