© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

INSTRUMENTŲ KARALIUS KVIEČIA! 2018

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Partneriai: Utenos meno mokykla, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Salako pagrindinė mokykla, Švėkšnos Saulės gimnazija, Šilutės meno mokykla, Utenos Vyturių progimnazija, Visagino Č.Sasnausko menų mokykla, Zarasų menų mokykla, Naujosios Akmenės muzikos mokykla, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, Leliūnų Šv. Juozapo parapija, Akmenės Šv. Onos parapija, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapija, Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapija, Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Švėkšnos tradicinių amatų centras (Šilutės turizmo informacijos centro filialas), Telšių vyskupijos Šv. Cecilijos draugija.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Gegužės 30 d. Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje

15.00 val. - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojo dr. Balio Vaitkaus meistriškumo pamokos Dalyvauja Utenos meno mokyklos mokytojos metodininkės Zitos Lukošiūnienės vargonų klasės moksleiviai. 17.00 val. - koncertas. Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Programoje - J.C.Kerllo, Th.Dubois, H.Dallier, L.Vierne'o, Ch.Tournemire'o, M.K.Čiurlionio kūriniai. Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1910 m.

Liepos 22 d. Akmenės Šv. Onos bažnyčioje

12.30 val. - koncertas. Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė ir Dovilė Savickaitė, solistė - Irena Zelenkauskaitė (sopranas) Programoje - W.A.Mozarto, F.Mendelssohno, F.Schuberto, H.Huberio, M.E.Bossi, Č.Sasnausko kūriniai. 13.30 val. - vargonininkės Dovilės Savickaitės muzikos pamoka apie B.Goebelio vargonus Dalyvauja Akmenės gimnazijos ir Akmenės raj. bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai. Akmenės Šv. Onos bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1935 m.

Rugsėjo 20 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

11.00 val. - koncertas. Vargonuoja Gražina Petrauskaitė Programoje - D.Buxtehude’s, J.S.Bacho, C.Francko, J.Naujalio, M.K.Čiurlionio kūriniai. 12.00 val. - vargonų meistro, restauratoriaus Antano Šauklio muzikos pamoka apie B.Goebelio vargonus Dalyvauja Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1931 m.

Rugsėjo 26 d. Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje

12.00 val. - koncertas. Vargonuoja dr. Balys Vaitkus Programoje - G.Böhmo, J.Brahmso, J.G.Rheinbergerio, S.Karg-Elerto, Ch.M.Widoro, J.Naujalio kūriniai. 13.00 val. - vargonų istoriko dr. Girėno Povilionio muzikos pamoka apie B.Goebelio vargonus Dalyvauja Salako pagrindinės mokyklos moksleiviai. Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1914 m.

Spalio 9 d. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje

13.00 val. - koncertas. Vargonuoja Indrė Gerikaitė Programoje - J.S.Bacho, D.Buxtehude’s, C.Francko, F.Peeterso kūriniai. 14.00 val. - vargonininko Pauliaus Grigonio muzikos pamoka apie B.Goebelio vargonus Dalyvauja Švėkšnos Saulės gimnazijos moksleiviai. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1906 m.

Spalio 9 d. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje

15.00 val. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos vyr. mokytojos Jurgitos Kazakevičiūtės meistriškumo pamokos Dalyvauja Šilutės meno mokyklos moksleiviai. 16.00 val. - koncertas. Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė ir Dovilė Savickaitė Programoje - J.S.Bacho, J.K.Kerllo, L.Boëllmanno, M.K.Čiurlionio kūriniai. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1906 m.

Spalio 10 d. Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje

09.00 val. - vargonininko dr. Vido Pinkevičiaus muzikos pamoka apie B.Goebelio vargonus Dalyvauja Utenos Vyturių progimnazijos moksleiviai ir lopšelio-darželio “Šaltinėlis” auklėtiniai. 10.00 val. - koncertas. Vargonuoja dr. Aušra Motūzaitė-Pinkevičienė ir dr. Vidas Pinkevičius Programoje - J.S.Bacho, L.Krebso, F.Mendelssohno, C.Francko kūriniai, improvizacijos. Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1910 m.

Spalio 10 d. Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčioje

15.30 val. - koncertas. Vargonuoja Vilimas Norkūnas Programoje - G.Frescobaldi, M.-A.Charpentier, J.S.Bacho, F.Mendelssohno, M.K.Čiurlionio kūriniai. 16.30 val. - Vilniaus B.Dvariono muzikos mokyklos vyr. mokytojos Audros Telksnytės meistriškumo pamokos Dalyvauja Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos ir Zarasų muzikos mokyklos moksleiviai. Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1914 m.

Spalio 16 d. Akmenės Šv. Onos bažnyčioje

15.30 val. - koncertas. Vargonuoja Diana Encienė Programoje - J.S.Bacho, J.Rheinbergerio, F.Mendelssohno, M.K.Čiurlionio kūriniai. 16.30 val. - vargonininko, edukatoriaus Vilimo Norkūno meistriškumo pamokos Dalyvauja Naujosios Akmenės ir Ventos muzikos mokyklų moksleiviai. Akmenės Šv. Onos bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1935 m.

Spalio 24 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje

15.30 val. - koncertas. Vargonuoja Audra Telksnytė Programoje - J.S.Bacho, J.Brahmso, G.E.Whitingo, J.Naujalio kūriniai. 16.30 val. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojos-ekspertės Vidos Prekerytės meistriškumo pamokos Dalyvauja Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos moksleiviai. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1931 m.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

INSTRUMENTŲ KARALIUS KVIEČIA!

2018

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Partneriai: Utenos meno mokykla, Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija, Salako pagrindinė mokykla, Švėkšnos Saulės gimnazija, Šilutės meno mokykla, Utenos Vyturių progimnazija, Visagino Č.Sasnausko menų mokykla, Zarasų menų mokykla, Naujosios Akmenės muzikos mokykla, Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazija, Leliūnų Šv. Juozapo parapija, Akmenės Šv. Onos parapija, Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros parapija, Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios parapija, Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo parapija, Švėkšnos tradicinių amatų centras (Šilutės turizmo informacijos centro filialas), Telšių vyskupijos Šv. Cecilijos draugija.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
15.00 val. - Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojo dr. Balio Vaitkaus meistriškumo pamokos Dalyvauja Utenos meno mokyklos mokytojos metodininkės Zitos Lukošiūnienės vargonų klasės moksleiviai. 17.00 val. - koncertas. Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Programoje - J.C.Kerllo, Th.Dubois, H.Dallier, L.Vierne'o, Ch.Tournemire'o, M.K.Čiurlionio kūriniai. Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1910 m.
Gegužės 30 d. Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje
12.30 val. - koncertas. Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė ir Dovilė Savickaitė, solistė - Irena Zelenkauskaitė (sopranas) Programoje - W.A.Mozarto, F.Mendelssohno, F.Schuberto, H.Huberio, M.E.Bossi, Č.Sasnausko kūriniai. 13.30 val. - vargonininkės Dovilės Savickaitės muzikos pamoka apie B.Goebelio vargonus Dalyvauja Akmenės gimnazijos ir Akmenės raj. bendrojo lavinimo mokyklų moksleiviai. Akmenės Šv. Onos bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1935 m.
Liepos 22 d. Akmenės Šv. Onos bažnyčioje
11.00 val. - koncertas. Vargonuoja Gražina Petrauskaitė Programoje - D.Buxtehude’s, J.S.Bacho, C.Francko, J.Naujalio, M.K.Čiurlionio kūriniai. 12.00 val. - vargonų meistro, restauratoriaus Antano Šauklio muzikos pamoka apie B.Goebelio vargonus Dalyvauja Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1931 m.
Rugsėjo 20 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje
12.00 val. - koncertas. Vargonuoja dr. Balys Vaitkus Programoje - G.Böhmo, J.Brahmso, J.G.Rheinbergerio, S.Karg-Elerto, Ch.M.Widoro, J.Naujalio kūriniai. 13.00 val. - vargonų istoriko dr. Girėno Povilionio muzikos pamoka apie B.Goebelio vargonus Dalyvauja Salako pagrindinės mokyklos moksleiviai. Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1914 m.
Rugsėjo 26 d. Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčioje
13.00 val. - koncertas. Vargonuoja Indrė Gerikaitė Programoje - J.S.Bacho, D.Buxtehude’s, C.Francko, F.Peeterso kūriniai. 14.00 val. - vargonininko Pauliaus Grigonio muzikos pamoka apie B.Goebelio vargonus Dalyvauja Švėkšnos Saulės gimnazijos moksleiviai. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1906 m.
Spalio 9 d. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje
15.00 val. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos vyr. mokytojos Jurgitos Kazakevičiūtės meistriškumo pamokos Dalyvauja Šilutės meno mokyklos moksleiviai. 16.00 val. - koncertas. Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė ir Dovilė Savickaitė Programoje - J.S.Bacho, J.K.Kerllo, L.Boëllmanno, M.K.Čiurlionio kūriniai. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1906 m.
Spalio 9 d. Švėkšnos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje
09.00 val. - vargonininko dr. Vido Pinkevičiaus muzikos pamoka apie B.Goebelio vargonus Dalyvauja Utenos Vyturių progimnazijos moksleiviai ir lopšelio-darželio “Šaltinėlis” auklėtiniai. 10.00 val. - koncertas. Vargonuoja dr. Aušra Motūzaitė- Pinkevičienė ir dr. Vidas Pinkevičius Programoje - J.S.Bacho, L.Krebso, F.Mendelssohno, C.Francko kūriniai, improvizacijos. Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1910 m.
Spalio 10 d. Leliūnų Šv. Juozapo bažnyčioje
15.30 val. - koncertas. Vargonuoja Vilimas Norkūnas Programoje - G.Frescobaldi, M.-A.Charpentier, J.S.Bacho, F.Mendelssohno, M.K.Čiurlionio kūriniai. 16.30 val. - Vilniaus B.Dvariono muzikos mokyklos vyr. mokytojos Audros Telksnytės meistriškumo pamokos Dalyvauja Visagino Česlovo Sasnausko menų mokyklos ir Zarasų muzikos mokyklos moksleiviai. Salako Švč. Mergelės Marijos Sopulingosios bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1914 m.
Spalio 10 d. Salako Švč. M. Marijos Sopulingosios bažnyčioje
15.30 val. - koncertas. Vargonuoja Diana Encienė Programoje - J.S.Bacho, J.Rheinbergerio, F.Mendelssohno, M.K.Čiurlionio kūriniai. 16.30 val. - vargonininko, edukatoriaus Vilimo Norkūno meistriškumo pamokos Dalyvauja Naujosios Akmenės ir Ventos muzikos mokyklų moksleiviai. Akmenės Šv. Onos bažnyčios vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1935 m.
Spalio 16 d. Akmenės Šv. Onos bažnyčioje
15.30 val. - koncertas. Vargonuoja Audra Telksnytė Programoje - J.S.Bacho, J.Brahmso, G.E.Whitingo, J.Naujalio kūriniai. 16.30 val. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojos-ekspertės Vidos Prekerytės meistriškumo pamokos Dalyvauja Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos moksleiviai. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros vargonus meistras Bruno Goebelis pastatė 1931 m.
Spalio 24 d. Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje