© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

INSTRUMENTŲ KARALIUS KVIEČIA 2019

Projekto vadovė Jurgita Kazakevičiūtė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Partneriai: Anykščių muzikos mokykla, Kartenos mokykla-daugiafunkcis centras, Pagirių muzikos mokykla, Rokiškio R.Lymano muzikos mokykla, Tytuvėnų gimnazija, Troškūnų K.Inčiūros gimnazija, Vabalninko B.Sruogos gimnazija, Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykla, Vievio meno mokykla, Vilniaus Tarptautinė mokykla, Bažnytinio paveldo muziejus, Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius, Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato, Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės, Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos, Troškūnų Švč. Trejybės, Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Kovo 21 d. 13 val. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje

Vilniaus universiteto vargonininko dr. Vido Pinkevičiaus muzikos pamoka Dalyvauja Vilniaus Tarptautinės mokyklos moksleiviai. Koncertas “Su gimtadieniu, Johannai Sebastianai!”. Vargonuoja Dovilė Savickaitė Programoje - J.S.Bacho kūriniai. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vargonus 2008 m. pastatė vokiečių firma “Orgelbau Klais Bonn” ir L.Pikučio vargonų firma.

Rugsėjo 14 d. 13 val. Senosios Varėnos bažnyčioje

Vilniaus Š. Ignoto bažnyčios vargonininko Vilimo Norkūno muzikos pamoka Dalyvauja Varėnos J.Čiurlionytės menų mokyklos moksleiviai. Koncertas, skirtas M.K.Čiurlionio 144-osioms gimimo metinėms. Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Programoje - M.K.Čiurlionio, J.Naujalio, J.S.Bacho, J.K.Kerllo, D.Zipoli kūriniai. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vargonus 1923 m. pagamino Anglijos firma “Henry W. Hewins”.

Rugsėjo 19 d. 12 val. Tytuvėnų bažnyčioje

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojo Tomo Bakučionio muzikos pamoka Dalyvauja Tytuvėnų gimnazijos moksleiviai. Barokiniams Tytuvėnų bažnyčios vargonams - 230. Vargonuoja Vilimas Norkūnas Programoje - G.Frescobaldi, M.Rossi, J.P.Sweelincko, J.K.Kerllo ir kt. kūriniai. Tytuvėnų bažnyčios vargonus 1789 m. pastatė Vilniaus vargondirbys Mikalojus Jansonas.

Rugsėjo 24 d. 15 val. Rokiškio bažnyčioje

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojos Jurgitos Kazakevičiūtės muzikos pamoka Dalyvauja Rokiškio R.Lymano muzikos mokyklos moksleiviai. Vokiečių romantikui Josefui Rheinbergeriui - 180. Vargonuoja Diana Encienė Programoje - J.S.Bacho, J.Pachelbelio, J.Rheinbergerio kūriniai. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vargonus 1885 m. pastatė firma “Walcker Orgelbau”.

Rugsėjo 26 d. 12 val. Troškūnų bažnyčioje

Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkės Dovilės Savickaitės muzikos pamoka Dalyvauja Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos moksleiviai. Troškūnų bažnyčios vargonams - 230. Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė Programoje - J.S.Bacho, J.K.Kerllo, C.Balbastre’o, J.Naujalio kūriniai. Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios vargonus 1789 m. pastatė Vilniaus vargondirbys Mikalojus Jansonas.

Spalio 8 d. 15 val. Anykščių bažnyčioje

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojos Vidos Prekerytės muzikos pamoka Dalyvauja Anykščių muzikos mokyklos moksleiviai. Juozui Naujaliui - 150. Vargonuoja Indrė Gerikaitė Programoje - C.Francko, J.Rheinbergerio, J.Naujalio kūriniai. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vargonus 1925 m. pagamino britų firma “James Ivimey”.

Spalio 10 d. 10 val. Vabalninko bažnyčioje

Dirigentės, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos choro vadovės Vitos Liaudanskaitės-Vaitkevičienės muzikos pamoka Dalyvauja Vabalninko B.Sruogos gimnazijos moksleiviai. Juozui Naujaliui - 150. Vargonuoja dr. Vidas Pinkevičius Programoje - J.Naujalio kūriniai, improvizacijos. Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vargonus 1890 m. pastatė meistras Juozapas Radavičius.

Spalio 17 d. 11 val. Kartenos bažnyčioje

Vargonų istoriko dr. Girėno Povilionio muzikos pamoka Dalyvauja Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro moksleiviai. Kartenos bažnyčios vargonams - 245. Vargonuoja Tomas Bakučionis Programoje - J.P.Sweelincko, J.S.Bacho, D.Zipoli, W.A.Mozarto kūriniai. Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vargonus 1774 m. pastatė meistras Paul Zelle.

Spalio 17 d. 15 val. Elektrėnų bažnyčioje

Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doc. dr. Balio Vaitkaus muzikos pamoka Dalyvauja Vievio meno mokyklos moksleiviai. Vievio meno mokyklos 60-mečiui. Vargonuoja Vievio meno mokyklos mokytoja Gražina Petrauskaitė Programoje - J.S.Bacho, J.P.Sweelincko, M.Regerio, J.Naujalio kūriniai. Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčios vargonus 2007 m. pastatė Laimio Pikučio vargonų firma.

Lapkričio 20 d. 15 val. Bažnytinio paveldo muziejuje

Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojos dr. Aušros Motūzaitės-Pinkevičienės muzikos pamoka Dalyvauja Pagirių muzikos mokyklos moksleiviai. Šv. Cecilijos dienai. Vargonuoja dr. Balys Vaitkus Programoje - J.P.Sweelincko, G.Frescobaldi, J.K.Kerllo kūriniai. Bažnytinio paveldo muziejaus vargonus pagamino nežinomas XIX a. vid. meistras.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

INSTRUMENTŲ KARALIUS KVIEČIA 2019

Projekto vadovė Jurgita Kazakevičiūtė. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Partneriai: Anykščių muzikos mokykla, Kartenos mokykla- daugiafunkcis centras, Pagirių muzikos mokykla, Rokiškio R.Lymano muzikos mokykla, Tytuvėnų gimnazija, Troškūnų K.Inčiūros gimnazija, Vabalninko B.Sruogos gimnazija, Varėnos J.Čiurlionytės menų mokykla, Vievio meno mokykla, Vilniaus Tarptautinė mokykla, Bažnytinio paveldo muziejus, Čiurlionio draugijos Senosios Varėnos skyrius, Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato, Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės, Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų, Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo, Tytuvėnų Švč. Mergelės Marijos, Troškūnų Švč. Trejybės, Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų ir Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija
Vilniaus universiteto vargonininko dr. Vido Pinkevičiaus muzikos pamoka Dalyvauja Vilniaus Tarptautinės mokyklos moksleiviai. Koncertas “Su gimtadieniu, Johannai Sebastianai!”. Vargonuoja Dovilė Savickaitė Programoje - J.S.Bacho kūriniai. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vargonus 2008 m. pastatė vokiečių firma “Orgelbau Klais Bonn” ir L.Pikučio vargonų firma.
Kovo 21 d. 13 val. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje
Vilniaus Š. Ignoto bažnyčios vargonininko Vilimo Norkūno muzikos pamoka Dalyvauja Varėnos J.Čiurlionytės menų mokyklos moksleiviai. Koncertas, skirtas M.K.Čiurlionio 144-osioms gimimo metinėms. Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Programoje - M.K.Čiurlionio, J.Naujalio, J.S.Bacho, J.K.Kerllo, D.Zipoli kūriniai. Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios vargonus 1923 m. pagamino Anglijos firma “Henry W. Hewins”.
Rugsėjo 14 d. 13 val. Senosios Varėnos bažnyčioje
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojo Tomo Bakučionio muzikos pamoka Dalyvauja Tytuvėnų gimnazijos moksleiviai. Barokiniams Tytuvėnų bažnyčios vargonams - 230. Vargonuoja Vilimas Norkūnas Programoje - G.Frescobaldi, M.Rossi, J.P.Sweelincko, J.K.Kerllo ir kt. kūriniai. Tytuvėnų bažnyčios vargonus 1789 m. pastatė Vilniaus vargondirbys Mikalojus Jansonas.
Rugsėjo 19 d. 12 val. Tytuvėnų bažnyčioje
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojos Jurgitos Kazakevičiūtės muzikos pamoka Dalyvauja Rokiškio R.Lymano muzikos mokyklos moksleiviai. Vokiečių romantikui Josefui Rheinbergeriui - 180. Vargonuoja Diana Encienė Programoje - J.S.Bacho, J.Pachelbelio, J.Rheinbergerio kūriniai. Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vargonus 1885 m. pastatė firma “Walcker Orgelbau”.
Rugsėjo 24 d. 15 val. Rokiškio bažnyčioje
Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkės Dovilės Savickaitės muzikos pamoka Dalyvauja Troškūnų K.Inčiūros gimnazijos moksleiviai. Troškūnų bažnyčios vargonams - 230. Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė Programoje - J.S.Bacho, J.K.Kerllo, C.Balbastre’o, J.Naujalio kūriniai. Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčios vargonus 1789 m. pastatė Vilniaus vargondirbys Mikalojus Jansonas.
Rugsėjo 26 d. 12 val. Troškūnų bažnyčioje
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojos Vidos Prekerytės muzikos pamoka Dalyvauja Anykščių muzikos mokyklos moksleiviai. Juozui Naujaliui - 150. Vargonuoja Indrė Gerikaitė Programoje - C.Francko, J.Rheinbergerio, J.Naujalio kūriniai. Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios vargonus 1925 m. pagamino britų firma “James Ivimey”.
Spalio 8 d. 15 val. Anykščių bažnyčioje
Dirigentės, Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedros bazilikos choro vadovės Vitos Liaudanskaitės- Vaitkevičienės muzikos pamoka Dalyvauja Vabalninko B.Sruogos gimnazijos moksleiviai. Juozui Naujaliui - 150. Vargonuoja dr. Vidas Pinkevičius Programoje - J.Naujalio kūriniai, improvizacijos. Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vargonus 1890 m. pastatė meistras Juozapas Radavičius.
Spalio 10 d. 10 val. Vabalninko bažnyčioje
Vargonų istoriko dr. Girėno Povilionio muzikos pamoka Dalyvauja Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro moksleiviai. Kartenos bažnyčios vargonams - 245. Vargonuoja Tomas Bakučionis Programoje - J.P.Sweelincko, J.S.Bacho, D.Zipoli, W.A.Mozarto kūriniai. Kartenos Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios vargonus 1774 m. pastatė meistras Paul Zelle.
Spalio 17 d. 11 val. Kartenos bažnyčioje
Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doc. dr. Balio Vaitkaus muzikos pamoka Dalyvauja Vievio meno mokyklos moksleiviai. Vievio meno mokyklos 60-mečiui. Vargonuoja Vievio meno mokyklos mokytoja Gražina Petrauskaitė Programoje - J.S.Bacho, J.P.Sweelincko, M.Regerio, J.Naujalio kūriniai. Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos, Kankinių Karalienės bažnyčios vargonus 2007 m. pastatė Laimio Pikučio vargonų firma.
Spalio 17 d. 15 val. Elektrėnų bažnyčioje
Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytojos dr. Aušros Motūzaitės-Pinkevičienės muzikos pamoka Dalyvauja Pagirių muzikos mokyklos moksleiviai. Šv. Cecilijos dienai. Vargonuoja dr. Balys Vaitkus Programoje - J.P.Sweelincko, G.Frescobaldi, J.K.Kerllo kūriniai. Bažnytinio paveldo muziejaus vargonus pagamino nežinomas XIX a. vid. meistras.
Lapkričio 20 d. 15 val. Bažnytinio paveldo muziejuje