© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

INSTRUMENTŲ KARALIUS KVIEČIA! 2020

Vidurio Europos muzikinės kultūros istorijoje išsiskiria viena šeima, kurios kelios kartos per šimtmečius demonstravo stebėtiną muzikinį talentą – tai Bachai. Pats svarbiausias jų atstovas buvo Johannas Sebastianas Bachas (1685-1750). Minint žymiausio baroko kompozitoriaus, vargonininko, liuteronų bažnyčios kantoriaus J.S.Bacho jubiliejinius metus, edukacinio ciklo “Instrumentų Karalius kviečia! 2020” renginiai rugsėjo-spalio mėn. vyks Lietuvos evangeliškose bažnyčiose Biržuose, Jurbarke, Katyčiuose, Kintuose, Tauragėje ir Vilniuje. Kuris klasicizmo epochos kompozitorius apie Johanną Sebastianą Bachą ištarė žodžius: “Ne upeliu, o jūra turėtų jis vadintis” (vok. Bach - upelis)? Kiek Bacho kūrinių išliko iki mūsų dienų? Kuriam kompozitoriui-romantikui turime būti dėkingi, kad šiandien žinome ir grojame Bachą? Įdomiausi J.S.Bacho gyvenimo istorijos faktai, tobula garsų harmonija, galimybė pasižvalgyti po vargonų vidų, pabandyti pagroti rankomis ar net kojomis - 6 vargonų muzikos koncertuose ir pažintinėse paskaitose! Renginių koordinatorė - Jurgita Kazakevičiūtė, tel. +370 616 71038.
PROGRAMA
Edukacinis ciklas “Instrumentų Karalius kviečia!” yra projekto “Vargonai Lietuvos ateičiai” dalis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Rėmėjas - Lietuvos evangelikų liuteronų bažnytinės muzikos sandrauga. Partneriai: Vilniaus, Jurbarko, Katyčių, Kintų, Tauragės evangelikų liuteronų ir Biržų evangelikų reformatų parapijos.

Lapkričio 25 d. 16 val. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje

Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale Tomas Bakučionis (vargonai), Dovilė Savickaitė (vargonai), Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis “Adoremus” (vad. Renata Moraitė Kreimerė) Programoje - J.S.Bacho choriniai ir vargoniniai kūriniai. Tomas Bakučionis mokėsi M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje ir J.Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar – Vilniaus konservatorija), 1983–1990 m. studijavo fortepijoną (prof. K.Grybausko klasė) ir vargonus (prof. L.Digrio klasė ) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 1986–1992 m. dirbo koncertmeisteriu Lietuvos muzikos akademijoje, 1990–1991 m. stažavo prof. J.Andrejevo kamerinio ansamblio klasėje, 1992–1994 m. vargonus ir klavesiną studijavo Štutgarto aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje pas prof. dr. Ludgerį Lohmanną ir prof. Joną Laukviką. Studijas baigė 1994 m., įgijo klavesino specialybės meno magistro diplomą. Aktyviai koncertavo Lietuvoje kaip solistas ir su ansambliu “Atrium”. T.Bakučionis dėsto Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje, dirba administracinį darbą Trakų meno mokykloje. Kaip muzikos kritikas ir kultūros apžvalgininkas rašo žurnaluose ir dienraščiuose “Muzikos barai”, “Lietuvos rytas”, “7 meno dienos”, “Veidas” ir kt. Dalyvauja visuomeninėje politinėje veikloje. 2007 m. įgijo teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete. Buvo Lietuvos jaunųjų muzikų asociacijos valdybos narys, Lietuvos vargonininkų bendrijos valdybos narys. Yra ilgametis Lietuvos muzikų sąjungos narys. Nuo 2017 m. - Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys. Dovilė Savickaitė 1996-2002 m. studijavo vargonus prof. L.Digrio klasėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2001-ųjų studijas tęsė profesoriaus Chr.Krummacher klasėje Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje (Vokietija). Ten ji įgijo vargonų ir bažnytinės muzikos magistro diplomus. 2007 metais D.Savickaitė baigė prof. Jacques van Oortmerssen vargonų klasės magistrantūrą Olandijoje, Amsterdamo konservatorijoje. Ji dalyvavo žymių Europos vargonų profesorių M.Radulescu, M.Schmeding, W.Zerer, L.Robiliard, E.M.Belotti, P. van Dijk ir kt. meistriškumo kursuose. 2008 m. D.Savickaitė pelnė III premiją Lodzėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse, o 2011-aisiais tapo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomante. Nuo 2007 m. ji yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė. 2013 m. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu D.Savickaitė vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Ji aktyviai koncertuoja įvairiose Europos šalyse, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020 m. - Valdybos narė. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis “Adoremus” – nuo 2004 metų gyvuojantis mišrus sakralinės vokalinės muzikos kolektyvas. Ansamblyje šiuo metu - 13 nuolatinių narių: profesionalių chorinės muzikos atlikėjų ir muzikinį išsilavinimą įgijusių mėgėjų. Kolektyvui vadovauja vargonininkė ir chorinės muzikos atlikėja Renata Kreimerė. “Adoremus” repertuare - sakralinė muzika chorui, autentiškos įvairių konfesijų liaudies giesmės. Kasmet “Adoremus” rengia  koncertus įvairiuose Lietuvos ir Vokietijos bažnyčiose, dalyvauja festivalio “Kultūros naktis” programose, Reformacijos dienos minėjimo renginiuose bei Advento ir Kalėdų muzikos koncertuose. Vienas ryškiausių ir išskirtinių “Adoremus” įgyvendintų projektų – tarpdisciplininio meno renginių ciklas “500 dūžių: vaizdo ir muzikos kelionė per 500 Reformacijos metų” Reformacijos jubiliejinės sukakties proga, surengtas 2017 m. kartu su kameriniu choru “Aidija” (meno vadovas R.Gražinis) ir džiazo muzikos trio “Klangprojekt” (Vokietija). Originalią tradicinių evangelikų liuteronų giesmių programą, aranžuotą džiazo muzikos stiliumi ir nuspalvintą džiazo improvizacijomis, lydėjo unikalios vaizdo ir šviesos projekcijos, meniškai pasakojančios apie svarbiausius Reformacijos istorijos įvykius ir asmenybes Lietuvoje.

Rugsėjo 25 d. 18 val. Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčioje

Eglė Rudokaitė (vargonai), Balys Vaitkus (vargonai) Programoje - J.S.Bacho, G.Böhmo, C.Ph.E.Bacho kūriniai.

Rugsėjo 27 d. 18 val. Kintų evangelikų liuteronų bažnyčioje

Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai), Audra Telksnytė (vargonai) Programoje - J.S.Bacho ir J.Naujalio kūriniai.
Eglė Rudokaitė 2017 metais baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, fortepijono specialybę (mok. Sonatos Mikulės klasė). Nuo 2013-ųjų ji lankė vargonų fakultatyvo pamokas pas mokytoją dr. Vidą Pinkevičių, o nuo 2017 studijuoja LMTA doc. dr. Balio Vaitkaus vargonų klasėje. Kaip pianistė tobulinosi Andriaus Žlabio, Petro Geniušo, Mūzos Rubackytės, kaip vargonininkė - prof. Pieterio van Dijko, Mario Perestegi, Hannfriedo Lucke’s, Johanneso Ebenbauerio, Manuelio Tomadino ir kt. meistriškumo kursuose. Dalyvavo įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose pianistų ir vargonininkų konkursuose: 2016 m. J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurse Vilniuje pelnė I premiją ir laureatės diplomą, “Jaunojo vargonininko” konkurse Kaune pelnė laureatės vardą, o Vilniuje vykusiame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse tapo antrosios premijos laureate. 2019 m. tapo VII-ojo J.Naujalio vargonininkų konkurso I-os premijos laureate bei pelnė specialų prizą už geriausią Naujalio kūrinio interpretaciją. E.Rudokaitė - pagrindinė Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčios Vilniuje vargonininkė, aktyviai koncertuoja Lietuvos bažnyčiose ir salėse. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Nuo 2020 m. rugsėjo - Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choro “Schola Gregoriana Vilnensis” vargonininkė. Balys Vaitkus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė fortepijono (prof. M.Azizbekovos klasė) ir vargonų (prof. L.Digrio klasė) specialybes (1985), 1994 m. – vargonų aspirantūrą Liubeko aukštojoje muzikos mokykloje (prof. M.Haselböcko klasė). Stažavosi Prahos menų akademijoje, “Académie de Sablé”, Hagos Karališkojoje konservatorijoje, Leipcigo universiteto Muzikologijos institute. 2015 m. LMTA apgynė meno daktaro laipsnį (doktorantūros studijų vadovės – prof. G.Lukšaitė-Mrázková ir prof. hab. dr. G.Daunoravičienė). B.Vaitkus – tarptautinių pianistų ir vargonininkų konkursų Latvijoje (1984), Čekijoje (1989), Vokietijoje (1993) ir Lietuvoje (Tarptautinis M.K.Čiurlionio vargonininkų konkursas Vilniuje, 1995) laureatas bei prizininkas. Nuo 1989 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų ir klavesino katedroje, docentas. Vedė meistriškumo kursus Krokuvos, Prahos, Rygos, Veimaro, Liublianos, Varšuvos aukštosiose muzikos mokyklose. Koncertuoja kaip solistas – vargonininkas ir klavesinininkas, taip pat su Lietuvos ir užsienio kameriniais bei simfoniniais orkestrais, chorais. Dalyvavo įrašant kelias kompaktines plokšteles, tarp kurių – CD “Žymieji Baltijos šalių vargonai” (1995), “Lietuvos istoriniai vargonai” (2008, 2015, 2017), “Sūduvos vargonų portretas” (2018). Nuo 2017 m. jis yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos pirmininkas.
Jurgita Kazakevičiūtė 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė vargonų bakalauro studijas, 2002 m. įgijo vargonų magistro laipsnį (prof. V.Survilaitės klasė). 2001-2003 m. studijavo Zalcburgo (Austrija) universitete “Mozarteum” pas prof. H.Metzgerį. 2005 m. baigė LMTA vargonų aspirantūrą, įgijo menų licenciato laipsnį. Tobulinosi meistriškumo kursuose Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje. J.Kazakevičiūtė dalyvavo vargonininkų konkursuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. 2004 m. tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso Vilniuje I-os premijos laureate, 2007 m. Vilniuje laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse. Kaip solistė ir su įvairiais ansambliais vargonuoja Lietuvos, Austrijos, Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos, Prancūzijos bažnyčiose, dalyvauja festivaliuose. Ji dirbo vargonininke Zalcburgo Šv. Vitalio bažnyčioje, Vilniaus Palaimintojo J.Matulaičio bažnyčioje, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Nuo 2008 m. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja: dėsto vargonus ir bendrąjį fortepijoną. Nuo 2017-ųjų yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė. Audra Telksnytė mokėsi M.K.Čiurlionio menų mokyklos fortepijono klasėje (mokytojos E.Miklaševskaja ir L.Drąsutienė). 1985 m. ji baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. V.Vitaitės fortepijono, 1987 m. - prof. L.Digrio vargonų klases. Po studijų dalyvavo Čekijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje vykusiuose žymių Europos vargonų profesorių L.Lohmanno, D.Titteringtono, L.Roggo, L.Ghielmi ir kt. meistriškumo kursuose. 1988 m. A.Telksnytė tapo tarptautinio vargonininkų konkurso Kijeve (Ukraina) laureate. Vargonininkė bendradarbiauja su Lietuvos solistais (J.Gedmintaite, S.Jančaite, V.Pigagaite, S.Šeryte, G.Zeicaite ir kt.), “Baroko duetu”, chorais “Jauna muzika”, “Liepos”, “Schola Gregoriana Vilnensis” ir kt., dalyvauja festivaliuose. 2007 m. A.Telksnytė buvo J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurso Vilniuje, 2008 ir 2010 m. - Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurso Marijampolėje žiuri nare. Ji dėsto vargonus Vilniaus B.Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. 2019-aisiais, J.Naujalio jubiliejinių metų proga, įgrojo kompaktinę plokštelę “Juozas Naujalis. Kūriniai vargonams”.

Spalio 4 d. 13 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje

Diana Encienė (vargonai), Gražina Petrauskaitė (vargonai) Programoje - J.S.Bacho, J.Pachelbelio, J.Ph.Kirnbergerio, C.Ph.E.Bacho kūriniai.
Diana Encienė baigė fortepijono ir vargonų specialybes (pastarąją prof. Leopoldo Digrio klasėje) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tobulinosi daugelio garsiausių Europos vargonininkų meistriškumo seminaruose. Vargonininkė nuolat koncertuoja Lietuvoje bei kitose Europos šalyse (Lenkijoje, Rumunijoje, Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Estijoje). Rengia solinius vargonų muzikos rečitalius bei įvairius kūrybinius projektus su garsiais Lietuvos atlikėjais - jos koncertiniais partneriais yra buvę Artūras Anusauskas, Aušra Cicėnaitė, Asta Krikščiūnaitė, Judita Leitaitė, Zbignevas Levickis, Regina Maciūtė, Liudas Mikalauskas, Jurga Šeduikytė, Regina Šilinskaitė, Irena Zelenkauskaitė ir daug kitų žinomų muzikų. Atlikėja taip pat yra dariusi įrašų Lietuvos Radijui. Jos repertuaras aprėpia įvairių epochų muziką. Šiuo metu D.Encienė dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2017 m. ji yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Gražina Petrauskaitė baigė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybę, 1993 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur baigė bakalauro ir magistro studijas Vargonų ir klavesino katedroje (dėst. J.Barkauskaitė). Grojo tarptautiniuose meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo žymūs vargonininkai A.Rössler, J.Laukvik, L.Lohmann, M.Philips ir kt., dalyvavo tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse (1999). G.Petrauskaitė koncertuoja solo ir su įvairiais atlikėjais bei kameriniais ansambliais Lietuvoje ir užsienyje. Ji vargonavo daugelyje Lietuvos miestų, taip pat Švedijoje, Slovakijoje, Vokietijoje. Ne kartą koncertavo tarptautiniame festivalyje „Druskininkų vasara su Čiurlioniu“, R.Lymano festivalyje Rokiškyje, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje, M.Mažvydo festivalyje Tauragėje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Arkikatedroje. Tarp nuolatinių jos kūrybinių partnerių - dainininkės Jūratė Vizbaraitė, Vega Maščinskaitė, Jonė Babelytė ir kt. Gražina Petrauskaitė dirba pedagoginį darbą Vievio meno mokykloje, yra Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkė. Nuo 2017 m. G.Petrauskaitė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020 m. - Valdybos narė.

Spalio 8 d. 18 val. Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje

Laura Gedgaudaitė (vargonai), Liauda Vaitkūnaitė (vargonai) Programoje - J.S.Bacho ir R.Schumanno kūriniai, improvizacijos B-A-C-H tema.
Laura Gedgaudaitė - vargonininkė, muzikos pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros dėstytoja, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choro vadovė. Baigusi Kauno Medicinos universitetą (dabar LSMU) ir daug metų dirbusi vienoje iš Klaipėdos vaistinių, 2008 m. pradėjo studijuoti Klaipėdos universiteto Menų akademijoje: bakalauro laipsniu baigė solinį dainavimą, o 2014 m. įgijo muzikos pedagogikos magistro diplomą. 2013-2014 m. pagal ERASMUS programą studijavo Vokietijoje, Greifswaldo universitete (doc. Johanneso Gebhardto vargonų klasėje). Grįžusi į Lietuvą ir pradėjusi dirbti Klaipėdos universitete bei vargonuoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, toliau tobulino profesinį meistriškumą Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademijoje (prof. Vitos Kalnciemos ir doc. Kristīnės Adamaitės vargonų klasėse). Laura Gedgaudaitė koncertuoja Vokietijoje, Latvijoje, Austrijoje, Italijoje. Bendradarbiavo su sopranu Valentina Vadokliene, džiazo muzikantais Sauliumi Šiaučiuliu ir Donatu Bukausku, dirigentu Gediminu Purliu, choru “Aukuras” ir kt. Nuo 2018 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Liauda Vaitkūnaitė - vargonininkė, kompozitorė, muzikos mokytoja - gimė Vilniuje, menotyrininko, filosofijos mokslų daktaro, Vilniaus universiteto profesoriaus Gyčio Vaitkūno (1936-2018) šeimoje. 1996-2004 m. ji studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kur baigė vargonų (2003, prof. Virginijos Survilaitės klasė) ir kompozicijos (2004, prof. Osvaldo Balakausko klasė) magistrantūros studijas. Nuo studijų metų koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja įvairiuose festivaliuose, konkursuose, liturgijoje skamba jos parašyti kūriniai. Nuo 2003 m. L.Vaitkūnaitė dirba vargonininke bažnyčiose ir įvairių muzikinių dalykų mokytoja meno mokyklose bei vaikų darželiuose. Ji kuria muziką vargonams, įvairiems instrumentams, instrumentiniams bei vokaliniams ansambliams, solistams, orkestrui, vaikams, taip pat giesmes. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.

Spalio 24 d. 16 val. Jurbarko K.Donelaičio evangelikų liuteronų bažnyčioje

Indrė Gerikaitė (vargonai), Vilimas Norkūnas (vargonai) Programoje - D.Buxtehude’s, J.S.Bacho, C.Ph.E.Bacho kūriniai.
Indrė Gerikaitė groti vargonais pradėjo būdama 15-os, besimokydama M.K.Čiurlionio menų mokykloje, vėliau vargonus studijavo Vilniaus konservatorijoje, prof. L.Digrio klasėje. Nuo 2000-ųjų studijavo vargonus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2007 metais įgydama magistro diplomą. I.Gerikaitė dalyvavo profesorių L.Lohmann, G.Bovet ir kt. meistriškumo kursuose. 2004 m. I.Gerikaitė tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso III premijos laureate. 2008 m. II-jame Jono Žuko vargonininkų konkurse pelnė II-ąją premiją ir specialųjį Latvijos vargonininkų gildijos prizą. 2010-aisiais tapo III-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso II-os premijos laureate. 2005-2015 m. I.Gerikaitė dirbo Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininke ir choro vadove, 2015-2020 m. buvo Pilaitės Šv. Juozapo parapijos Vilniuje vargonininkė ir bažnyčios chorų vadovė. Nuo 2020 m. vargonuoja Vilniaus Aušros Vartų (Šv. Teresės) bažnyčioje. Solo, taip pat su įvairiais solistais ir chorais ji koncertavo Lietuvoje, Belgijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Vilimas Norkūnas Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje mokėsi smuiko, vėliau - dirigavimo ir vargonų specialybių. 1999- 2002 m. jis studijavo chorvedybą bei vargonus LMTA (vargonus - prof. L.Digrio kl.), o 2002-2007 m. - vargonų ir sakralinės muzikos specialybes Zalcburgo (Austrija) universitete “Mozarteum” (prof. H.Metzger kl). 2011 m. V.Norkūnas Graco menų universitete įgijo sakralinės muzikos magistro laipsnį (prof. U.Walther vargonų klasėje), o 2012 m. - chorinio dirigavimo magistro laipsnį (prof. J.Prinz klasėje). 2014 m. baigė klavesino specialybę prof. M.Hell klasėje. V.Norkūnas dalyvavo žymių vargonų profesorių meistriškumo kursuose. 2006 m. I-ajame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse V.Norkūnas laimėjo I-ąją premiją. Jis intensyviai koncertuoja su įvairiais kolektyvais Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2015-ųjų yra Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininkas, nuo 2016 m. - festivalio “Baroko pavasaris” Biržuose meno vadovas. 2015-2017 m. dirbo LDK Valdovų rūmų edukatoriumi. Nuo 2017-ųjų - Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

INSTRUMENTŲ KARALIUS KVIEČIA!

2020

Vidurio Europos muzikinės kultūros istorijoje išsiskiria viena šeima, kurios kelios kartos per šimtmečius demonstravo stebėtiną muzikinį talentą – tai Bachai. Pats svarbiausias jų atstovas buvo Johannas Sebastianas Bachas (1685-1750). Minint žymiausio baroko kompozitoriaus, vargonininko, liuteronų bažnyčios kantoriaus J.S.Bacho jubiliejinius metus, edukacinio ciklo “Instrumentų Karalius kviečia! 2020” renginiai rugsėjo-spalio mėn. vyks Lietuvos evangeliškose bažnyčiose Biržuose, Jurbarke, Katyčiuose, Kintuose, Tauragėje ir Vilniuje. Kuris klasicizmo epochos kompozitorius apie Johanną Sebastianą Bachą ištarė žodžius: “Ne upeliu, o jūra turėtų jis vadintis” (vok. Bach - upelis)? Kiek Bacho kūrinių išliko iki mūsų dienų? Kuriam kompozitoriui-romantikui turime būti dėkingi, kad šiandien žinome ir grojame Bachą? Įdomiausi J.S.Bacho gyvenimo istorijos faktai, tobula garsų harmonija, galimybė pasižvalgyti po vargonų vidų, pabandyti pagroti rankomis ar net kojomis - 6 vargonų muzikos koncertuose ir pažintinėse paskaitose! Renginių koordinatorė - Jurgita Kazakevičiūtė, tel. +370 616 71038.

PROGRAMA

Edukacinis ciklas “Instrumentų Karalius kviečia!” yra projekto “Vargonai Lietuvos ateičiai” dalis. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Rėmėjas - Lietuvos evangelikų liuteronų bažnytinės muzikos sandrauga. Partneriai: Vilniaus, Jurbarko, Katyčių, Kintų, Tauragės evangelikų liuteronų ir Biržų evangelikų reformatų parapijos.
Koncerto įrašą stebėkite internetu NVA YouTube kanale Tomas Bakučionis (vargonai), Dovilė Savickaitė (vargonai), Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis “Adoremus” (vad. Renata Moraitė Kreimerė) Programoje - J.S.Bacho choriniai ir vargoniniai kūriniai.
APIE ATLIKĖJUS APIE ATLIKĖJUS
Lapkričio 25 d. 16 val. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje
Eglė Rudokaitė (vargonai), Balys Vaitkus (vargonai) Programoje - J.S.Bacho, G.Böhmo, C.Ph.E.Bacho kūriniai.
APIE ATLIKĖJUS APIE ATLIKĖJUS
Rugsėjo 25 d. 18 val. Katyčių evangelikų liuteronų bažnyčioje
Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai), Audra Telksnytė (vargonai) Programoje - J.S.Bacho ir J.Naujalio kūriniai.
APIE ATLIKĖJAS APIE ATLIKĖJAS
Rugsėjo 27 d. 18 val. Kintų evangelikų liuteronų bažnyčioje
Diana Encienė (vargonai), Gražina Petrauskaitė (vargonai) Programoje - J.S.Bacho, J.Pachelbelio, J.Ph.Kirnbergerio, C.Ph.E.Bacho kūriniai.
APIE ATLIKĖJAS APIE ATLIKĖJAS
Spalio 4 d. 13 val. Biržų evangelikų reformatų bažnyčioje
Laura Gedgaudaitė (vargonai), Liauda Vaitkūnaitė (vargonai) Programoje - J.S.Bacho ir R.Schumanno kūriniai, improvizacijos B-A-C-H tema.
APIE ATLIKĖJAS APIE ATLIKĖJAS
Spalio 8 d. 18 val. Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje
Indrė Gerikaitė (vargonai), Vilimas Norkūnas (vargonai) Programoje - D.Buxtehude’s, J.S.Bacho, C.Ph.E.Bacho kūriniai.
APIE ATLIKĖJUS APIE ATLIKĖJUS
Spalio 24 d. 16 val. Jurbarko evangelikų liuteronų bažnyčioje