© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

INSTRUMENTŲ KARALIUS KVIEČIA 2023.

SU GIMTADIENIU, JOHANNAI SEBASTIANAI!

XVIII a. vokiečių kompozitorius, vargonininkas, kantorius, pedagogas Johannas Sebastianas Bachas (1685–1750) yra vienas žymiausių visų laikų baroko epochos kūrėjų. Derindamas skirtingus nacionalinius muzikos stilius, apjungdamas tai, kas geriausia italų, prancūzų ir vokiečių muzikinėse tradicijose, Bachas supynė orų ir puošnų vėlyvojo baroko muzikos audinį. Johannas Sebastianas Bachas gimė 1685 metų kovo 21 d. Nacionalinė vargonininkų asociacija ir Vilniaus evangelikų liuteronų parapija šią progą tradiciškai pamini vargonų ir chorinės muzikos koncertu Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje. Kovo 21 d. 19 val. kviečiame projekto „Instrumentų karalius kviečia“ pradžios koncertą „Su gimtadieniu, Johannai Sebastianai!“: J.S.Bacho kūrinius atliks vargonininkai Jurgita Kazakevičiūtė, Eglė Rudokaitė, Dovilė Savickaitė, Balys Vaitkus ir Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“ (vadovė Renata Kreimerė). Koncerto programoje skambės Veimaro laikotarpiu (1708–1717) sukurti J.S.Bacho vargoniniai kūriniai ir choralai iš bažnytinių kantatų „Wachet! betet! betet! wachet!“, BWV 70, „Mein Gott, wie lang, ach lange?“, BWV 155, „Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe“, BWV 162 ir „O heilges Geist- und Wasserbad“, BWV 165.
PROGRAMA

Kovo 21 d. 19.00 val. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje

Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai) Eglė Rudokaitė (vargonai) Dovilė Savickaitė (vargonai) Balys Vaitkus (vargonai) Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“, vadovė Renata Kreimerė Johann Sebastian Bach (1685–1750) Koncertas d-moll, BWV 596 (pagal Antonio Vivaldi): Allegro. Grave. Fuga. Largo e spiccato. Allegro atlieka Dovilė Savickaitė „Freu dich sehr, o meine Seele“ (Džiaukis, mano siela, džiaukis), BWV 70-7 „Meinen Jesus lass ich nicht“ (Nepaliksiu aš Tavęs), BWV 70-11 atlieka ansamblis „Adoremus“ Preliudas ir fuga D-dur, BWV 532 atlieka Balys Vaitkus „Alle Menschen müssen sterben“ (Visi žmonės turi mirti), BWV 162-6 „Es ist das Heil uns kommen her“ (Vien iš malonės mums tiktai), BWV 155-5 atlieka ansamblis „Adoremus“ Fantazija ir fuga c-moll, BWV 537 atlieka Jurgita Kazakevičiūtė „Nun lass uns Gott dem Herren“ (Jau Viešpačiui dėkokim), BWV 165-6 atlieka ansamblis „Adoremus“ Tokata, Adagio ir fuga C-dur, BWV 564 atlieka Eglė Rudokaitė Jurgita Kazakevičiūtė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė vargonų bakalauro ir magistro studijas, studijavo Zalcburgo universitete „Mozarteum“. 2005 m. baigė LMTA vargonų aspirantūrą, įgijo menų licenciato laipsnį. Tobulinosi meistriškumo kursuose Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje. 2004 m. tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso Vilniuje I-os premijos laureate, 2007 m. Vilniuje laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse. Kaip solistė ir su įvairiais ansambliais vargonuoja Lietuvos ir kitų Europos šalių bažnyčiose, dalyvauja festivaliuose. Nuo 2008 m. – Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja: dėsto vargonus ir bendrąjį fortepijoną. Nuo 2017-ųjų yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė. 2018 m. dalyvavo įrašant CD „Sūduvos vargonų portretas“. Eglė Rudokaitė baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, šiuo metu yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos doc. dr. Balio Vaitkaus vargonų klasės magistrantė. Pagal ERASMUS studentų mainų programą studijavo Miuncheno aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje, prof. M.Sanderio klasėje. Yra J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurso, „Jaunojo vargonininko“, Jono Žuko ir Juozo Naujalio vargonininkų konkursų laureatė. 2020 m. už studijų pasiekimus pelnė LR Prezidento A.Smetonos vardinę stipendiją. 2022 m. laimėjo I-ąją premiją Jūrmalos tarptautiniame vargonininkų konkurse. Nuo 2020 m. ji vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, nuo 2021 m. yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koncertmeisterė. Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Dovilė Savickaitė studijavo vargonus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, studijas tęsė Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje, įgijo vargonų ir bažnytinės muzikos magistro diplomus. 2007 m. baigė vargonų magistrantūrą Amsterdamo konservatorijoje. 2008 m. D.Savickaitė pelnė III premiją tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse (Lenkija), 2011- aisiais tapo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomante. Nuo 2007 m. yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė, koncertuoja įvairiose Europos šalyse, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose. Dalyvavo įrašant CD „Sūduvos vargonų portretas“. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020 m. – Valdybos narė. Nuo 2021 m. yra projekto „Bažnytinės muzikos kursai“ vadovė. Balys Vaitkus baigė fortepijono ir vargonų specialybes Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 1994 m. – vargonų aspirantūrą Liubeko aukštojoje muzikos mokykloje. Stažavosi Prahos menų akademijoje, „Académie de Sablé“, Hagos Karališkojoje konservatorijoje. 2015 m. LMTA apgynė menų daktaro laipsnį. B.Vaitkus – tarptautinių pianistų ir vargonininkų konkursų Latvijoje, Čekijoje, Vokietijoje ir Lietuvoje laureatas. Nuo 1989 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, yra Fortepijono ir vargonų katedros docentas. Vedė meistriškumo kursus Krokuvos, Prahos, Rygos, Veimaro, Liublianos, Varšuvos aukštosiose muzikos mokyklose. Koncertuoja kaip solistas, taip pat su Lietuvos ir užsienio kameriniais bei simfoniniais orkestrais, chorais. Dalyvavo įrašant 9 kompaktines plokšteles, naujausia jų – „Vargonų laivė. Didieji C.Francko kūriniai vargonams“ (2022). Nuo 2017 m. vadovauja Nacionalinei vargonininkų asociacijai. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“ - nuo 2004 metų gyvuojantis mišrus sakralinės vokalinės muzikos kolektyvas, kuriam vadovauja vargonininkė ir chorinės muzikos atlikėja Renata Kreimerė. „Adoremus“ repertuare – sakralinė muzika chorui, autentiškos įvairių konfesijų liaudies giesmės. „Adoremus“ rengia  koncertus įvairiuose Lietuvos ir Vokietijos bažnyčiose, dalyvauja festivalio „Kultūros naktis“ programose, Reformacijos dienos minėjimo renginiuose bei Advento ir Kalėdų muzikos koncertuose. Vienas ryškiausių ir išskirtinių įgyvendintų projektų – tarpdisciplininio meno renginių ciklas „500 dūžių: vaizdo ir muzikos kelionė per 500 Reformacijos metų“ Reformacijos jubiliejinės sukakties proga, surengtas 2017 m. kartu su kameriniu choru „Aidija“ (vad. R.Gražinis) ir džiazo muzikos trio „Klangprojekt“ (Vokietija): originali tradicinių evangelikų liuteronų giesmių programa, aranžuota džiazo muzikos stiliumi ir vaizdo projekcijos nušvietė svarbiausius Reformacijos istorijos įvykius ir asmenybes Lietuvoje.
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Partneris - Vilniaus evangelikų liuteronų parapija.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

INSTRUMENTŲ KARALIUS KVIEČIA 2023.

SU GIMTADIENIU, JOHANNAI

SEBASTIANAI!

XVIII a. vokiečių kompozitorius, vargonininkas, kantorius, pedagogas Johannas Sebastianas Bachas (1685–1750) yra vienas žymiausių visų laikų baroko epochos kūrėjų. Derindamas skirtingus nacionalinius muzikos stilius, apjungdamas tai, kas geriausia italų, prancūzų ir vokiečių muzikinėse tradicijose, Bachas supynė orų ir puošnų vėlyvojo baroko muzikos audinį. Johannas Sebastianas Bachas gimė 1685 metų kovo 21 d. Nacionalinė vargonininkų asociacija ir Vilniaus evangelikų liuteronų parapija šią progą tradiciškai pamini vargonų ir chorinės muzikos koncertu Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje. Kovo 21 d. 19 val. kviečiame projekto „Instrumentų karalius kviečia“ pradžios koncertą „Su gimtadieniu, Johannai Sebastianai!“: J.S.Bacho kūrinius atliks vargonininkai Jurgita Kazakevičiūtė, Eglė Rudokaitė, Dovilė Savickaitė, Balys Vaitkus ir Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“ (vadovė Renata Kreimerė). Koncerto programoje skambės Veimaro laikotarpiu (1708–1717) sukurti J.S.Bacho vargoniniai kūriniai ir choralai iš bažnytinių kantatų „Wachet! betet! betet! wachet!“, BWV 70, „Mein Gott, wie lang, ach lange?“, BWV 155, „Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe“, BWV 162 ir „O heilges Geist- und Wasserbad“, BWV 165.

PROGRAMA

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Partneris - Vilniaus evangelikų liuteronų parapija.
Jurgita Kazakevičiūtė (vargonai) Eglė Rudokaitė (vargonai) Dovilė Savickaitė (vargonai) Balys Vaitkus (vargonai) Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“, vadovė Renata Kreimerė Johann Sebastian Bach (1685–1750) Koncertas d-moll, BWV 596 (pagal Antonio Vivaldi): Allegro. Grave. Fuga. Largo e spiccato. Allegro atlieka Dovilė Savickaitė „Freu dich sehr, o meine Seele“ (Džiaukis, mano siela, džiaukis), BWV 70-7 „Meinen Jesus lass ich nicht“ (Nepaliksiu aš Tavęs), BWV 70-11 atlieka ansamblis „Adoremus“ Preliudas ir fuga D-dur, BWV 532 atlieka Balys Vaitkus „Alle Menschen müssen sterben“ (Visi žmonės turi mirti), BWV 162-6 „Es ist das Heil uns kommen her“ (Vien iš malonės mums tiktai), BWV 155-5 atlieka ansamblis „Adoremus“ Fantazija ir fuga c-moll, BWV 537 atlieka Jurgita Kazakevičiūtė „Nun lass uns Gott dem Herren“ (Jau Viešpačiui dėkokim), BWV 165-6 atlieka ansamblis „Adoremus“ Tokata, Adagio ir fuga C-dur, BWV 564 atlieka Eglė Rudokaitė
Kovo 21 d. 19 val. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčioje