© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

ŠV. PRANCIŠKAUS VARGONŲ MUZIKOS FESTIVALIS 2018

2014-ųjų vasarą Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centras onkologinius ligonius ir jų artimuosius, trokštančius atgauti dvasinę ir fizinę sveikatą, pakvietė į terapines vargonų muzikos meditacijas. Šį projektą inspiravo Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje pagal aukščiausius šiuolaikinius vargonų kūrimo standartus sukonstruoti nauji, 37 registrų, 3 manualų ir pedalų koncertiniai vargonai, kuriuos pastatė viena žymiausių pasaulyje “Rieger” firma (Austrija). Kompanija “Rieger” veikia jau beveik 170 metų. Per tą laiką austrų meistrai pagamino daugiau nei 2000 įvairiausių dydžių ir tipų instrumentų, kurie skamba visame pasaulyje: Paryžiaus ir Bratislavos filharmonijose, Regensburgo katedroje, Auksinėje Vienos “Musikverein” salėje, Rytų meno centre Šanchajuje, Seulo Sunark bažnyčioje ir kitur. Šiemet vienuolių pranciškonų ir Nacionalinės vargonininkų asociacijos iniciatyva terapinės vargonų muzikos meditacijos vėl atgimsta: 2018 m. birželio 10 – spalio 28 dienomis, kas antrą sekmadienį, nuo 16 val., vyks pirmasis Šv. Pranciškaus vargonų muzikos festivalis. Dešimtyje festivalio programų skambės sakrali vargonų muzika, bus skaitomi Šventojo Rašto tekstai ir religinė poezija, taip suteikiant nusiraminimą ligos ar slaugymo išvargintoms klausytojų sieloms. Vargonuos Nacionalinės vargonininkų asociacijos nariai – lietuvių vargonininkai, įvairių nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatai: Tomas Bakučionis, Diana Encienė, Indrė Gerikaitė, Paulius Grigonis, Jurgita Kazakevičiūtė, Vilimas Norkūnas, Gražina Petrauskaitė, Agnė Petruškevičiūtė, Dovilė Savickaitė ir Audra Telksnytė. Koncertų koordinatorius - Balys Vaitkus, tel. +370 611 60151.  
PROGRAMA PLAKATAS PLAKATAS VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Partneriai: Šv. Pranciškaus onkologijos centras, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Birželio 10 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Jurgita Kazakevičiūtė 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė vargonų bakalauro studijas, 2002 m. įgijo vargonų magistro laipsnį (prof. V.Survilaitės klasė). 2001-2003 m. studijavo Zalcburgo (Austrija) universitete “Mozarteum” pas prof. H.Metzgerį. 2005 m. baigė LMTA vargonų aspirantūrą, įgijo menų licenciato laipsnį. Tobulinosi meistriškumo kursuose Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje. J.Kazakevičiūtė dalyvavo vargonininkų konkursuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. 2004 m. tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso Vilniuje I-os premijos laureate, 2007 m. Vilniuje laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse. Kaip solistė ir su įvairiais ansambliais vargonuoja Lietuvos, Austrijos, Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos, Prancūzijos bažnyčiose, dalyvauja festivaliuose. Ji dirbo vargonininke Zalcburgo Šv. Vitalio bažnyčioje, Vilniaus Palaimintojo J.Matulaičio bažnyčioje, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Nuo 2008 m. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja: dėsto vargonus ir bendrąjį fortepijoną. Nuo 2017-ųjų yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė.
Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė Programoje - J.C.Kerllo, J.H.Romano, W.A.Mozarto, M.E.Bossi, M.Regerio kūriniai.

Birželio 24 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Vilimas Norkūnas Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje mokėsi smuiko, vėliau - dirigavimo ir vargonų specialybių. 1999- 2002 m. jis studijavo chorvedybą bei vargonus LMTA (vargonus - prof. L.Digrio kl.), o 2002-2007 m. - vargonų ir sakralinės muzikos specialybes Zalcburgo (Austrija) universitete “Mozarteum” (prof. H.Metzger kl). 2011 m. V.Norkūnas Graco menų universitete įgijo sakralinės muzikos magistro laipsnį (prof. U.Walther vargonų klasėje), o 2012 m. - chorinio dirigavimo magistro laipsnį (prof. J.Prinz klasėje). 2014 m. baigė klavesino specialybę prof. M.Hell klasėje. V.Norkūnas dalyvavo žymių vargonų profesorių meistriškumo kursuose. 2006 m. I-ajame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse V.Norkūnas laimėjo I-ąją premiją. Jis intensyviai koncertuoja su įvairiais kolektyvais Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2015-ųjų yra Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininkas, nuo 2016 m. - festivalio “Baroko pavasaris” Biržuose meno vadovas. 2015-2017 m. dirbo LDK Valdovų rūmų edukatoriumi. Nuo 2017-ųjų - Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys.
Vargonuoja Vilimas Norkūnas Programoje - J.Rheinbergerio, E.Elgaro, C.Francko, M.Regerio, Č.Sasnausko, J.Naujalio, M.K.Čiurlionio kūriniai.

Liepos 8 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Indrė Gerikaitė groti vargonais pradėjo būdama 15-os, besimokydama M.K.Čiurlionio menų mokykloje, vėliau vargonus studijavo Vilniaus konservatorijoje, prof. L.Digrio klasėje. Nuo 2000-ųjų studijas tęsė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2007 metais įgydama magistro diplomą. I.Gerikaitė dalyvavo profesorių L.Lohmann, G.Bovet ir kt. meistriškumo kursuose. 2004 m. I.Gerikaitė tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso III premijos laureate. 2008 m. II-jame Jono Žuko vargonininkų konkurse pelnė II-ąją premiją ir specialųjį Latvijos vargonininkų gildijos prizą. 2010-aisiais tapo III-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso II-os premijos laureate. Dešimt metų I.Gerikaitė dirbo Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininke ir choro vadove; nuo 2015-ųjų ji vargonuoja Pilaitės Šv. Juozapo parapijoje Vilniuje, vadovauja bažnyčios chorui. Solo, taip pat su įvairiais solistais ir chorais ji koncertavo Lietuvoje, Belgijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Vargonuoja Indrė Gerikaitė Programoje - J.Rheinbergerio, F.Musilo kūriniai.

Liepos 22 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Gražina Petrauskaitė baigė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybę, 1993 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur baigė bakalauro ir magistro studijas Vargonų ir klavesino katedroje (dėst. J.Barkauskaitė). Grojo tarptautiniuose meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo žymūs vargonininkai A.Rössler, J.Laukvik, L.Lohmann, M.Philips ir kt., dalyvavo tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse (1999). G.Petrauskaitė koncertuoja solo ir su įvairiais atlikėjais bei kameriniais ansambliais Lietuvoje ir užsienyje. Ji vargonavo daugelyje Lietuvos miestų, taip pat Švedijoje, Slovakijoje, Vokietijoje. Ne kartą koncertavo tarptautiniame festivalyje „Druskininkų vasara su Čiurlioniu“, R.Lymano festivalyje Rokiškyje, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje, M.Mažvydo festivalyje Tauragėje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Arkikatedroje. Tarp nuolatinių jos kūrybinių partnerių - dainininkės Jūratė Vizbaraitė, Vega Maščinskaitė, Jonė Babelytė ir kt. Gražina Petrauskaitė dirba pedagoginį darbą Vievio meno mokykloje, yra Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkė. Nuo 2017 m. G.Petrauskaitė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Vargonuoja Gražina Petrauskaitė Programoje - D.Buxtehude’s, J.S.Bacho, J.Naujalio kūriniai.

Rugpjūčio 5 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Agnė Petruškevičiūtė vargonų bakalauro ir magistro laipsnius įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2006 m. stažavosi Olandijoje, Groningeno (Šiaurės Nyderlandų) konservatorijoje, prof. T.Jellema (vargonų) ir prof. J.Hofmann (klavesino) klasėse. Vargonininkė dalyvavo profesorių H.Vogel, W.Zerer, H.Metzger, J.Serafin, J.Gembalski, P.Dirksen, A.Rössler, M.Sander, L.Lohmann, H.M.Corrinth, L.Ghielmi, H.-O.Ericsson ir kt. meistriškumo kursuose. 2005 m. A.Petruškevičiūtė pelnė III-ąją premiją J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurse (Vilnius), 2012 m. ji tapo IV-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso III premijos laureate. A.Petruškevičiūtė yra dirbusi vargonininke ir chorų vadove Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo, Vilniaus Šv. Onos ir Šv. Kryžiaus Atradimo (Kalvarijų) bažnyčiose. Nuo 2011 m. ji vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kartu su grigališkuoju choru “Schola Gregoriana Vilnensis”, nuo 2015-ųjų yra Aušros Vartų (Šv. Teresės) bažnyčios vargonininkė. Kaip solistė ir su įvairiais kolektyvais koncertavo Danijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Italijoje, Ispanijoje ir Lietuvoje. Nuo 2017 m. A.Petruškevičiūtė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė.
Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Programoje - H.Scheidemanno, H.L.Hasslerio, N. de Grigny, H.Dallier, Ch.Tournemire’o kūriniai.

Spalio 28 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Diana Encienė studijavo vargonus (prof. L.Digrio klasė) ir fortepijoną (doc. R.Kontrimo klasė) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, kurią baigė 1988 metais. Po studijų tobulinosi žymių Europos vargonininkų A.Rössler, N.Danby, L.Rogg, L.Krämer, Chr.Bossert, Zs.Szathmáry, M.Sander ir kt. meistriškumo kursuose. Vargonininkė ne tik reguliariai koncertuoja Lietuvoje, bet ir yra gastroliavusi Lenkijoje, Rusijoje, Rumunijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Baltarusijoje ir Estijoje. Ji taip pat bendradarbiauja su garsiomis Lietuvos vokalistėmis (Regina Šilinskaite, Judita Leitaite, Regina Maciūte, Gintare Skeryte, Skaidra Jančaite, Aušra Cicėnaite ir kt.) bei keliais Vokietijos chorais. Dianos Encienės repertuare - įvairių epochų muzika. Ji yra įrašiusi muzikos Lietuvos radijui. Šiuo metu Diana Encienė dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Vargonuoja Diana Encienė Programoje - J.S.Bacho, J.Pachelbelio, J.Rheinbergerio, H.M.Dunhamo, J.Alaino, M.K.Čiurlionio kūriniai.

Rugsėjo 2 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Dovilė Savickaitė 1996-2002 m. studijavo vargonus prof. L.Digrio klasėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2001-ųjų studijas tęsė profesoriaus Chr.Krummacher klasėje Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje (Vokietija). Ten ji įgijo vargonų ir bažnytinės muzikos magistro diplomus. 2007 metais D.Savickaitė baigė prof. Jacques van Oortmersen vargonų klasės magistrantūrą Olandijoje, Amsterdamo konservatorijoje. Ji dalyvavo žymių Europos vargonų profesorių M.Radulescu, M.Schmeding, W.Zerer, L.Robilliard, E.M.Belotti, P. van Dijk ir kt. meistriškumo kursuose. 2008 m. D.Savickaitė pelnė III premiją Lodzėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse, o 2011- aisiais tapo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomante. Nuo 2007 m. ji yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė. 2013 m. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu D.Savickaitė vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Ji aktyviai koncertuoja įvairiose Europos šalyse, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Vargonuoja Dovilė Savickaitė Programoje - J.S.Bacho, H.Huberio, L.Boëllmanno, F.Nowowiejskio, Č.Sasnausko kūriniai.

Rugsėjo 16 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Paulius Grigonis muzikinį kelią pradėjo Kauno berniukų ir jaunuolių chorinio dainavimo mokykloje “Varpelis”. 2004 m. Vilniaus universitete įgijo teisės magistro laipsnį. 2006-aisiais pradėjo privačias vargonų pamokas pas dr. Vidą Pinkevičių, 2007 m. tapo Vilniaus Šv. Kryžiaus (bonifratrų) bažnyčios vargonininku. Tais pačiais metais drauge su dr. V.Pinkevičiumi ir dr. A.Motūzaite- Pinkevičiene įsteigė Nacionalinę vargonininkų asociaciją ir tapo jos viceprezidentu, vedė edukacines vargonų demonstracijas “Pažinkite instrumentų karalių” daugelyje Lietuvos bažnyčių. 2008 m. II-ajame Jono Žuko vargonininkų konkurse P.Grigonis pelnė III premiją. Jis dalyvavo prof. L.Ghielmi (2013 m., Vilnius), prof. S.-V.Cauchefer-Choplin (2014 m., Paryžius), prof. M.Sirmais (2015 m., Kaunas), J.C.Asensio (2016 m., Marijampolė) ir kt. meistriškumo kursuose vargonininkams ir bažnyčių muzikams. Nuo 2014 m. P.Grigonis vargonuoja Vilniaus Šv. Juozapo parapijoje, vadovauja dviems parapijos vokaliniams ansambliams. Nuo 2017 m. jis yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narys bei iždininkas ir Amerikos vargonininkų gildijos (American Guild of Organists / AGO) narys.
Vargonuoja Paulius Grigonis Programoje - D.Buxtehude’s, C.Francko, Ch.M.Widoro, Ā.Ore’s, J.Naujalio kūriniai.

Rugsėjo 30 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Tomas Bakučionis mokėsi M.K.Čiurlionio menų gimnazijoje ir J.Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dabar – Vilniaus konservatorija), 1983–1990 m. studijavo fortepijoną (prof. K.Grybausko klasė) ir vargonus (prof. L.Digrio klasė ) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 1986–1992 m. dirbo koncertmeisteriu Lietuvos muzikos akademijoje, 1990–1991 m. stažavo prof. J.Andrejevo kamerinio ansamblio klasėje, 1992–1994 m. vargonus ir klavesiną studijavo Štutgarto aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje pas prof. dr. Ludgerį Lohmanną ir prof. Joną Laukviką. Studijas baigė 1994 m., įgijo klavesino specialybės meno magistro diplomą. Aktyviai koncertavo Lietuvoje kaip solistas ir su ansambliu “Atrium”. T.Bakučionis dirba pedagoginį darbą Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje ir administracinį darbą Trakų meno mokykloje. Kaip muzikos kritikas ir kultūros apžvalgininkas rašo žurnaluose ir dienraščiuose “Muzikos barai”, “Lietuvos rytas”, “7 meno dienos”, “Veidas” ir kt. Dalyvauja visuomeninėje politinėje veikloje. 2007 m. įgijo teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete. Buvo Lietuvos jaunųjų muzikų asociacijos valdybos narys, Lietuvos vargonininkų bendrijos valdybos narys. Yra ilgametis Lietuvos muzikų sąjungos narys. Nuo 2017 m. - Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys.
Vargonuoja Tomas Bakučionis Programoje - F.Couperino, J.A.Guilaino, N.Bruhnso, J.S.Bacho kūriniai.

Spalio 14 d. 16 val. Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Audra Telksnytė mokėsi M.K.Čiurlionio menų mokyklos fortepijono klasėje (mokytojos E.Miklaševskaja ir L.Drąsutienė). 1985 m. ji baigė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos prof. V.Vitaitės fortepijono, 1987 m. - prof. L.Digrio vargonų klases. Tobulinosi vargonų meistriškumo kursuose Čekijoje, Latvijoje, Vokietijoje, Švedijoje, dalyvavo žymių Europos vargonų profesorių L.Lohmann, D.Titterington, L.Rogg, L.Ghielmi ir kt. meistriškumo kursuose. 1988 m. A.Telksnytė tapo tarptautinio vargonininkų konkurso Kijeve (Ukraina) laureate. Vargonininkė bendradarbiauja su Lietuvos solistais (J.Gedmintaite, S.Jančaite, V.Pigagaite, S.Šeryte, G.Zeicaite ir kt.), “Baroko duetu”, chorais “Jauna muzika”, “Liepos”, “Schola Gregoriana Vilnensis” ir kt., dalyvauja festivaliuose. 2007 m. A.Telksnytė buvo J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurso Vilniuje, 2008 ir 2010 m. - Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurso Marijampolėje žiuri nare. Ji dėsto vargonus Vilniaus B.Dvariono dešimtmetėje muzikos mokykloje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Vargonuoja Audra Telksnytė Programoje - J.S.Bacho, J.Brahmso, G.E.Whitingo, J.Naujalio kūriniai.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

ŠV. PRANCIŠKAUS VARGONŲ MUZIKOS

FESTIVALIS 2018

2014-ųjų vasarą Klaipėdos Šv. Pranciškaus onkologijos centras onkologinius ligonius ir jų artimuosius, trokštančius atgauti dvasinę ir fizinę sveikatą, pakvietė į terapines vargonų muzikos meditacijas. Šį projektą inspiravo Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje pagal aukščiausius šiuolaikinius vargonų kūrimo standartus sukonstruoti nauji, 37 registrų, 3 manualų ir pedalų koncertiniai vargonai, kuriuos pastatė viena žymiausių pasaulyje “Rieger” firma (Austrija). Kompanija “Rieger” veikia jau beveik 170 metų. Per tą laiką austrų meistrai pagamino daugiau nei 2000 įvairiausių dydžių ir tipų instrumentų, kurie skamba visame pasaulyje: Paryžiaus ir Bratislavos filharmonijose, Regensburgo katedroje, Auksinėje Vienos “Musikverein” salėje, Rytų meno centre Šanchajuje, Seulo Sunark bažnyčioje ir kitur. Šiemet vienuolių pranciškonų ir Nacionalinės vargonininkų asociacijos iniciatyva terapinės vargonų muzikos meditacijos vėl atgimsta: 2018 m. birželio 10 – spalio 28 dienomis, kas antrą sekmadienį, nuo 16 val., vyks pirmasis Šv. Pranciškaus vargonų muzikos festivalis. Dešimtyje festivalio programų skambės sakrali vargonų muzika, bus skaitomi Šventojo Rašto tekstai ir religinė poezija, taip suteikiant nusiraminimą ligos ar slaugymo išvargintoms klausytojų sieloms. Vargonuos Nacionalinės vargonininkų asociacijos nariai – lietuvių vargonininkai, įvairių nacionalinių ir tarptautinių konkursų laureatai: Tomas Bakučionis, Diana Encienė, Indrė Gerikaitė, Paulius Grigonis, Jurgita Kazakevičiūtė, Vilimas Norkūnas, Gražina Petrauskaitė, Agnė Petruškevičiūtė, Dovilė Savickaitė ir Audra Telksnytė. Koncertų koordinatorius - Balys Vaitkus, tel. +370 611 60151.

PROGRAMA

VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA PLAKATAS PLAKATAS
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija. Partneriai: Šv. Pranciškaus onkologijos centras, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynas.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Birželio 10 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.C.Kerllo, J.H.Romano, W.A.Mozarto, M.E.Bossi, M.Regerio kūriniai.
Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Birželio 24 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.Rheinbergerio, E.Elgaro, C.Francko, M.Regerio, Č.Sasnausko, J.Naujalio, M.K.Čiurlionio kūriniai.
Vargonuoja Vilimas Norkūnas
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Liepos 8 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.Rheinbergerio, F.Musilo kūriniai.
Vargonuoja Indrė Gerikaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Liepos 22 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - D.Buxtehude’s, J.S.Bacho, J.Naujalio kūriniai.
Vargonuoja Gražina Petrauskaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugpjūčio 5 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - H.Scheidemanno, H.L.Hasslerio, N. de Grigny, H.Dallier, Ch.Tournemire’o kūriniai.
Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Spalio 28 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.S.Bacho, J.Pachelbelio, J.Rheinbergerio, H.M.Dunhamo, J.Alaino, M.K.Čiurlionio kūriniai.
Vargonuoja Diana Encienė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugsėjo 2 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.S.Bacho, H.Huberio, L.Boëllmanno, F.Nowowiejskio, Č.Sasnausko kūriniai.
Vargonuoja Dovilė Savickaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugsėjo 16 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - D.Buxtehude’s, C.Francko, Ch.M.Widoro, Ā.Ore’s, J.Naujalio kūriniai.
Vargonuoja Paulius Grigonis
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Rugsėjo 30 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - F.Couperino, J.A.Guilaino, N.Bruhnso, J.S.Bacho kūriniai.
Vargonuoja Tomas Bakučionis
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ

Spalio 14 d. 16 val.

Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio koplyčioje

Programoje - J.S.Bacho, J.Brahmso, G.E.Whitingo, J.Naujalio kūriniai.
Vargonuoja Audra Telksnytė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ