© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

PROGRAMA

Birželis / Liepa / Rugpjūtis

Birželio 7 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Birželio 14 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Programa dedikuojama signatarui dr. Jonui Basanavičiui Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Fuga-choralas a-moll, VL 227 František Musil (1852-1908) Sonata Solemnis: 1. Allegro 2. Canone. Andante 3. Fuga. Energico Vargonuoja Indrė Gerikaitė
Gedulo ir vilties diena. Programa dedikuojama signatarams-tremtiniams: Kazimierui Bizauskui, Pranui Dovydaičiui, Petrui Klimui, Donatui Malinauskui, kun. Vladui Mironui ir Aleksandrui Stulginskiui Charles Tournemire (1870-1939) “Pater, dimitte illis” (iš “Sept Chorals-Poèmes”, op. 67) Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Agitato Onutė Narbutaitė (g. 1956) “Ėjimas į tylą” Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė

VOX ORGANI CATHEDRALIS 2018

“Vox organi Cathedralis” (liet. - Katedros vargonų balsas) - trumpi dieniniai vargonų muzikos koncertai - mažieji rečitaliai - Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 2018 m. koncertai dedikuojami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kviečiant prisiminti ir pagerbti Nepriklausomybės akto signatarus. Koncertų programose skambės lietuvių, latvių, estų, lenkų, italų, prancūzų, čekų, šveicarų, vokiečių ir JAV kompozitorių vargonų muzikos kūriniai, atliepiantys signatarų asmenybes, gyventą laikmetį, šalis, kuriose jie gimė, studijavo, dirbo, atliko diplomatinę misiją, gyveno emigracijoje.
Programa dedikuojama signatarui Jonui Vailokaičiui Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Preliudas ir fuga a-moll Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 6 E-dur | Fugetė fis-moll Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Kanonas c-moll, VL 216 | Kanonas As-dur, VL 132 | Fuga Es-dur, VL 220 Felix Mendelssohn (1809-1847) Preliudas Nr. 1 c-moll, op. 37 | Andante assai espressivo Es-dur, op. 82 Max Reger (1873-1916) Choralinis preliudas “Jauchz, Erd, und Himmel, juble”, op. 67 Nr. 15 Vargonuoja Vilimas Norkūnas

Birželio 28 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Birželio 21 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Programa dedikuojama signatarui Jonui Vileišiui Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Styginių kvartetas c-moll: II-III d. (vargonams pritaikė D.Encienė), Fuga e-moll, VL 226 Henry Morton Dunham (1853-1929) Toccata B-dur, op. 24 Nr. 6, Gloria in Excelsis Deo, op. 24 Nr. 9 Vargonuoja Diana Encienė

Liepos 5 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Programa dedikuojama signatarui Jurgiui Šauliui Marco Enrico Bossi (1861-1925) Entree pontificale, op. 104, Nr. 1 Otto Barblan (1860-1943) Lento, op. 21 | Andante maestoso, op. 5 Max Reger (1873-1916) Benedictus, op. 59 M.E.Bossi Scherzo, op. 49 Nr. 2 Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė

Liepos 12 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Programa dedikuojama signatarui Saliamonui Banaičiui Camille Saint-Saëns (1835-1921) Fantaisie Es-dur Anonimas Septynios pjesės iš “XVI a. Vilniaus tabulatūros” Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) Iš ciklo “Katedros langai” (“Cathedral windows”, op. 106): III. Resonet in laudibus VI. Lauda Sion Vargonuoja Eglė Rudokaitė

Liepos 19 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Programa dedikuojama signatarui Steponui Kairiui Juozas Naujalis (1869-1934) “Svajonė” (S.Sapiegos transkripcija vargonams), Preliudas Nr. 1 C-dur | Preliudas Nr. 2 G-dur “Marija, būk pagarbinta” Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Kanonas d-moll, VL 127 | Kanonas As-dur, VL 132 Horatio Parker (1863-1919) Marcia religiosa (iš “Three Compositions for Organ”) Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) “Unter dem gestirnten Himmel”, op. 108 Vargonuoja Tomas Bakučionis

Rugpjūčio 2 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Programa dedikuojama signatarui Petrui Klimui Jehan Alain (1911-1940) “Litanies”, JA 119 Juozas Naujalis (1869-1934) “Malda” Vytautas Bacevičius (1905-1970) “Legierezza” Louis Vierne (1870-1937) Finale (iš Symphonie No.1, op. 14) Vargonuoja Balys Vaitkus

Rugpjūčio 9 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Programa dedikuojama signatarams-prezidentams Aleksandrui Stulginskiui ir Antanui Smetonai Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Introdukcija ir dvitemė fuga Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) “Marios” (iš ciklo “Mažieji peizažai”, VL 317 B), Simbolinio garsaeilio preliudas d-moll, VL 256 Max Reger (1873-1916) Introduktion und Passacaglia d-moll Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė

Rugpjūčio 16 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Programa dedikuojama signatarams-dvarininkams: Donatui Malinauskui, Stanislovui Narutavičiui ir Jonui Smilgevičiui Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Postliudas giesmės “Twoja cześć, chwała” tema Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 3 G-dur | Preliudas Nr. 6 E-dur Feliks Nowowiejski (1877-1946) Preludium na temat “Kyrie de Orbis factor”, op. 9 Nr. 3 Ādams Ore (1855-1927) Konzertsatz d-moll, op. 36 Nr. 1 Vargonuoja Paulius Grigonis

Rugpjūčio 23 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Juodojo kaspino diena. Programa dedikuojama signatarui Mykolui Biržiškai Johannes Brahms (1833-1897) Preludium und fuge g-moll, WoO 10 Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 4 D-dur | Preliudas Nr. 12 As-dur George Elbridge Whiting (1840-1923) Requiem G-dur, op. 57 Nr. 1, Toccatina C-dur, op. 57 Nr. 6 Vargonuoja Audra Telksnytė

Rugpjūčio 30 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Programa dedikuojama signatarams-kunigams: Vladui Mironui, Alfonsui Petruliui, Justinui Staugaičiui ir Kazimierui Šauliui Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Fuga “Kyrie de Angelis” tema | Fuga giesmės “Pulkim ant kelių” tema Antoni Chlondowski (1884-1962) Preludium G-dur, Nr. 9 Feliks Nowowiejski (1877-1946) Epilog (iš III Symfonia organowa “Lourdes”, op. 45) Hans Huber (1852-1921) Allegro vivace e energico (iš “Phantasie nach Worten der Heiligen Schrift”) Vargonuoja Dovilė Savickaitė

VILNIAUS ARKIKATEDROS VARGONAI

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios

vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje.

Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų

fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia.

Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat

ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo

specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo

dešimtmečio instrumentai.

2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.

Liepos 26 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Programa dedikuojama signatarui Jokūbui Šernui Dietrich Buxtehude (1637-1707) Preludium fis-moll, BuxWV 146 Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantasie und Fuge g-moll, BWV 542 Peeter Süda (1883-1920) Preludium g-moll Vargonuoja Gražina Petrauskaitė
Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Vilniaus miesto savivaldybė
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

PROGRAMA

Birželis / Liepa / Rugpjūtis

Birželio 7 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Birželio 14 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Birželio 21 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Birželio 28 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Charles Tournemire (1870-1939) “Pater, dimitte illis” (iš “Sept Chorals-Poèmes”, op. 67) Alfrēds Kalniņš (1879-1951) Agitato Onutė Narbutaitė (g. 1956) “Ėjimas į tylą”
Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Preliudas ir fuga a-moll Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 6 E-dur, Fugetė fis-moll Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Kanonas c-moll, VL 216, Kanonas As-dur, VL 132, Fuga Es-dur, VL 220 Felix Mendelssohn (1809-1847) Preliudas Nr. 1 c-moll, op. 37, Andante assai espressivo Es-dur, op. 82 Max Reger (1873-1916) Choralinis preliudas “Jauchz, Erd, und Himmel, juble”, op. 67 Nr. 15
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Styginių kvartetas c-moll: II-III d. (D.Encienės transkripcija), Fuga e-moll, VL 226 Henry Morton Dunham (1853-1929) Toccata B-dur, op. 24 Nr. 6, Gloria in Excelsis Deo, op. 24 Nr. 9
Programa dedikuojama signatarui dr. Jonui Basanavičiui Vargonuoja Indrė Gerikaitė
Gedulo ir vilties diena. Programa dedikuojama signatarams- tremtiniams: Kazimierui Bizauskui, Pranui Dovydaičiui, Petrui Klimui, Donatui Malinauskui, kun. Vladui Mironui ir Aleksandrui Stulginskiui
Programa dedikuojama signatarui Jonui Vailokaičiui Vargonuoja Vilimas Norkūnas
Programa dedikuojama signatarui Jonui Vileišiui Vargonuoja Diana Encienė

VILNIAUS ARKIKATEDROS VARGONAI

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje. Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia. Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo dešimtmečio instrumentai. 2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.

VOX ORGANI CATHEDRALIS 2018

“Vox organi Cathedralis” (liet. - Katedros vargonų balsas) - trumpi dieniniai vargonų muzikos koncertai - mažieji rečitaliai - Vilniaus arkikatedroje bazilikoje. 2018 m. koncertai dedikuojami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui, kviečiant prisiminti ir pagerbti Nepriklausomybės akto signatarus. Koncertų programose skambės lietuvių, latvių, estų, lenkų, italų, prancūzų, čekų, šveicarų, vokiečių ir JAV kompozitorių vargonų muzikos kūriniai, atliepiantys signatarų asmenybes, gyventą laikmetį, šalis, kuriose jie gimė, studijavo, dirbo, atliko diplomatinę misiją, gyveno emigracijoje.

Liepos 5 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Marco Enrico Bossi (1861-1925) Entree pontificale, op. 104, Nr. 1 Otto Barblan (1860-1943) Lento, op. 21, Andante maestoso, op. 5 Max Reger (1873-1916) Benedictus, op. 59 M.E.Bossi Scherzo, op. 49 Nr. 2
Programa dedikuojama signatarui Jurgiui Šauliui Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė

Liepos 19 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Juozas Naujalis (1869-1934) “Svajonė” (S.Sapiegos transkripcija), Preliudas Nr. 1 C-dur, Preliudas Nr. 2 G-dur “Marija, būk pagarbinta” Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Kanonas d-moll, VL 127, Kanonas As-dur, VL 132 Horatio Parker (1863-1919) Marcia religiosa (iš “Three Compositions for Organ”) Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) “Unter dem gestirnten Himmel”, op. 108
Programa dedikuojama signatarui Steponui Kairiui Vargonuoja Tomas Bakučionis

Liepos 26 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Dietrich Buxtehude (1637-1707) Preludium fis-moll, BuxWV 146 Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantasie und Fuge g-moll, BWV 542 Peeter Süda (1883-1920) Preludium g-moll
Programa dedikuojama signatarui Jokūbui Šernui Vargonuoja Gražina Petrauskaitė

Rugpjūčio 2 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Jehan Alain (1911-1940) “Litanies”, JA 119 Juozas Naujalis (1869-1934) “Malda” Vytautas Bacevičius (1905-1970) “Legierezza” Louis Vierne (1870-1937) Finale (iš Symphonie No.1, op. 14)
Programa dedikuojama signatarui Petrui Klimui Vargonuoja Balys Vaitkus

Rugpjūčio 9 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Agnė Petruškevičiūtė Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Introdukcija ir dvitemė fuga Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) “Marios” (iš ciklo “Mažieji peizažai”, VL 317 B), Simbolinio garsaeilio preliudas d-moll, VL 256 Max Reger (1873-1916) Introduktion und Passacaglia d-moll
Programa dedikuojama signatarams-prezidentams Aleksandrui Stulginskiui ir Antanui Smetonai

Rugpjūčio 16 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Paulius Grigonis Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Postliudas giesmės “Twoja cześć, chwała” tema Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 3 G-dur, Preliudas Nr. 6 E-dur Feliks Nowowiejski (1877-1946) Preludium na temat “Kyrie de Orbis factor”, op. 9 Nr. 3 Ādams Ore (1855-1927) Konzertsatz d-moll, op. 36 Nr. 1
Programa dedikuojama signatarams-dvarininkams: Donatui Malinauskui, Stanislovui Narutavičiui ir Jonui Smilgevičiui

Rugpjūčio 23 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Johannes Brahms (1833-1897) Preludium und fuge g-moll, WoO 10 Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 4 D-dur | Preliudas Nr. 12 As-dur George Elbridge Whiting (1840-1923) Requiem G-dur, op. 57 Nr. 1, Toccatina C-dur, op. 57 Nr. 6
Juodojo kaspino diena. Programa dedikuojama signatarui Mykolui Biržiškai Vargonuoja Audra Telksnytė

Rugpjūčio 30 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) Fuga-choralas a-moll, VL 227 František Musil (1852-1908) Sonata Solemnis: Allegro - Canone. Andante - Fuga. Energico

Liepos 12 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Camille Saint-Saëns (1835-1921) Fantaisie Es-dur Anonimas Septynios pjesės iš “XVI a. Vilniaus tabulatūros” Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) Iš ciklo “Katedros langai” (“Cathedral windows”, op. 106): III. Resonet in laudibus VI. Lauda Sion
Programa dedikuojama signatarui Saliamonui Banaičiui Vargonuoja Eglė Rudokaitė
Programa dedikuojama signatarams-kunigams: Vladui Mironui, Alfonsui Petruliui, Justinui Staugaičiui ir Kazimierui Šauliui
Vargonuoja Dovilė Savickaitė Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Fuga “Kyrie de Angelis” tema, Fuga giesmės “Pulkim ant kelių” tema Antoni Chlondowski (1884-1962) Preludium G-dur, Nr. 9 Feliks Nowowiejski (1877-1946) Epilog (iš III Symfonia organowa “Lourdes”, op. 45) Hans Huber (1852-1921) Allegro vivace e energico (iš “Phantasie nach Worten der Heiligen Schrift”)
Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Vilniaus miesto savivaldybė