© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

VOX ORGANI CATHEDRALIS 2023

Minint Vilniaus paminėjimo kunigaikščio Gedimino laiškuose 700 metų sukaktį, ciklo „Vox organi Cathedralis 2023“ programose skambės LDK laikų muzika, grigališkojo choralo ir biblinių siužetų inspiruotos vargoninės kompozicijos, vokiškų Hanzos sąjungos miestų, Rygos ir Talino kompozitorių kūriniai, taip pat Vilniaus 650 metų jubiliejaus proga sukurtas Vytauto Barkausko koncertas vargonams „Gloria urbi“. Mažieji vidudienio rečitaliai vyks vasaros ketvirtadieniais nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 d. Pradžia - 12 val., trukmė - 20-25 min. Vargonuos Tomas Bakučionis, Agnė Caldara, Diana Encienė, Laura Gedgaudaitė-Domarkienė, Indrė Gerikaitė, Evelina Grinevič- Trenkamp, Jurgita Kazakevičiūtė, Vilimas Norkūnas, Mona Roždestvenskytė, Eglė Rudokaitė, Dovilė Savickaitė ir Balys Vaitkus. Daugiau informacijos: Balys Vaitkus, tel. +370 611 60151, vargonininkai@gmail.com, https://www.facebook.com/vargonininkai/

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios

vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje.

Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų

fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia.

Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat

ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo

specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo

dešimtmečio instrumentai.

2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.

VILNIAUS ARKIKATEDROS BAZILIKOS VARGONAI

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus arkikatedra bazilika.

PROGRAMA

Robertsbridge kodeksas (~1360) Estampas Retrove Faenza kodeksas (XIV a.) Kyrie iš Mišių „Cunctipotens Genitor“ Buxheimerio vargonų tabulatūra (ca. 1470) „Christ ist erstanden“ alternatim vargonams Josquin Desprez (1455−1521) F.F.Palero diminucijos intavoliacijai „Cum Sancto Spiritu“ iš Mišių „Beata Virgine“ Heinrich Finck (1444−1527) Intavoliacija „Hic nempe mundi“ Intavoliacija „Vita sanctorum“ Valentinus Bakfark (1506−1576) Phantasia IX Gdansko vargonų tabulatūra (1591) Phantasia sexti toni; epigrama šalia kūrinio: „MUSICA Laeticia, comes et medicina dolorum. Iure vocor, duce me, cura sepulta iacet.“ Vargonuoja Vilimas Norkūnas Vilimas Norkūnas Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje mokėsi smuiko, vėliau - dirigavimo ir vargonų specialybių. 1999- 2002 m. jis studijavo chorvedybą bei vargonus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje (vargonus - prof. L.Digrio klasė), o 2002- 2007 m. - vargonų ir sakralinės muzikos specialybes Zalcburgo (Austrija) universitete „Mozarteum“ (prof. H. Metzgerio klasė). 2011 m. Graco menų universitete V.Norkūnas įgijo sakralinės muzikos magistro laipsnį (prof. U.Waltherio vargonų klasė), o 2012 m. - chorinio dirigavimo magistro laipsnį (prof. J.Prinzo klasė). 2014 m. baigė klavesino specialybę (prof. M.Hello klasė). V.Norkūnas dalyvavo profesorių M.Sanderio, L.Lohmanno, P. van Dijko, H.Vogelio, P.Planyavsky, L.Ghielmi ir kt. vargoninio meistriškumo kursuose. I–ajame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse, kuris vyko 2006–aisiais Vilniuje, Vilimas laimėjo I–ąją premiją. V.Norkūnas intensyviai koncertuoja su įvairiais kolektyvais Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2015-ųjų yra Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininkas, nuo 2016 m. - festivalio „Baroko pavasaris“ Biržuose meno vadovas. Veda interpretacijos ir pažintinius kursus apie bažnytinę muziką, psalmių giedojimą, vargonavimą. Nuo 2017-ųjų - Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys, nuo 2023 m. - Valdybos narys.

Birželio 1 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Johann Sebastian Bach (1685–1750) Fantazija G-dur, BWV 572 Johann Gottfried Müthel (1728–1788) Fantazija F-dur Vargonuoja Tomas Bakučionis Tomas Bakučionis 1983–1990 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija): fortepijoną – prof. K.Grybausko klasėje, ir vargonus – prof. L.Digrio klasėje. 1992–1994 m. vargonus ir klavesiną studijavo Štutgarto (Vokietija) aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje pas prof. dr. L.Lohmanną ir prof. J.Laukviką. Studijas baigė 1994 m., įgijo klavesino specialybės magistro diplomą. Aktyviai koncertavo Lietuvoje kaip solistas ir su ansambliu „Atrium“. 2021 m. dalyvavo įrašant kompaktinę plokšelę „Aukštaitijos katedrų vargonai“. T.Bakučionis yra Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos pedagogas. Kaip muzikos kritikas ir kultūros apžvalgininkas publikuojasi leidiniuose „Mūzų malūnas“, „7 meno dienos“, „Muzikos barai“, ir kt. Dalyvauja visuomeninėje politinėje veikloje. 2007 m. įgijo teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete. Buvo Lietuvos jaunųjų muzikų asociacijos Valdybos narys, Lietuvos vargonininkų bendrijos Valdybos narys. Yra ilgametis Lietuvos muzikų sąjungos narys (nuo 2012 Tarybos narys). Nuo 2017 m. – Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys ir revizorius; Lietuvos teisininkų draugijos, Antakalniečių bendruomenės, Lietuvos advokato padėjėjų asociacijos narys.

Birželio 8 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788) Sonata D-dur, Wq 70/7 Un poco Andante iš Koncerto d-moll, Wq 22 (J.Kazakevičiūtės transkripcija vargonams) Fuga d-moll, Wq 119/2 Sonata a-moll, Wq 70/4: Allegro assai Adagio Allegro Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė Jurgita Kazakevičiūtė 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė vargonų bakalauro studijas, 2002 m. įgijo vargonų magistro laipsnį (prof. V.Survilaitės klasė). 2001-2003 m. studijavo Zalcburgo (Austrija) universitete „Mozarteum“ pas prof. H.Metzgerį. 2005 m. baigė LMTA vargonų aspirantūrą, įgijo menų licenciato laipsnį. Tobulinosi meistriškumo kursuose Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje. J.Kazakevičiūtė dalyvavo vargonininkų konkursuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. 2004 m. tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso Vilniuje I-os premijos laureate, 2007 m. Vilniuje laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse. Kaip solistė ir su įvairiais ansambliais vargonuoja Lietuvos, Austrijos, Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos, Prancūzijos bažnyčiose, dalyvauja festivaliuose. Ji dirbo vargonininke Zalcburgo Šv. Vitalio bažnyčioje, Vilniaus Palaimintojo J.Matulaičio bažnyčioje, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Nuo 2008 m. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja: dėsto vargonus ir bendrąjį fortepijoną. Nuo 2017-ųjų yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė. 2018 m. dalyvavo įrašant CD „Sūduvos vargonų portretas“.

Liepos 13 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

In memoriam Gražinai Petrauskaitei (1971-2023) Šiame koncerte turėjo skambėti vargonininkės Gražinos Petrauskaitės parengta programa, dedikuota kunigaikščio Gedimino laiškui, adresuotam Estijos vyskupams ir Talino žemės valdovui. Birželio 8 d. Gražinos Petrauskaitės netekome. Vargonininkės kolegos skiria šį koncertą Gražinos atminimui: skambės jos mėgstamiausių autorių - B.Buxtehude’s ir Č.Sasnausko kompozicijos bei kūrinys iš šiųmečiam pasirodymui ruoštos estiškos programos. Dietrich Buxtehude (1637–1707) Preliudas ir fuga fis-moll, BuxWV 146 Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė Česlovas Sasnauskas (1867–1916) Fuga „Kyrie de Angelis“ tema Vargonuoja Balys Vaitkus Arvo Pärt (* 1935) „Annum per annum“ Vargonuoja Dovilė Savickaitė

Rugpjūčio 3 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Gabriel Pierné (1863–1937) Preliudas iš „Trois pièces“, op. 29 Nr. 1 Charles-Marie Widor (1844–1937) „Beatus vir“ iš „Lotyniškosios siuitos“, op. 86 Thierry Escaich (* 1965) „Eaux natales“ („Gimtieji vandenys“) iš ciklo „Trois poèmes“ Maurice Duruflé (1902–1984) Variacijos „Veni Creator“ tema, op. 4 Vargonuoja Eglė Rudokaitė Eglė Rudokaitė 2017 m. baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, fortepijono specialybę (mok. S.Mikulės kl.) ir vargonų fakultatyvą pas mokytoją dr. Vidą Pinkevičių. Nuo 2017 m. studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, doc. dr. Balio Vaitkaus vargonų klasėje. Tobulinosi prof. P. van Dijko, M.Perestegi, H.Lucke’s, J.Ebenbauerio, M.Tomadino, J.-B.Monnot ir kt. meistriškumo kursuose. Pagal ERASMUS studentų mainų programą studijavo Miuncheno aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje, prof. M.Sanderio klasėje. 2016 m. J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurse Vilniuje E.Rudokaitė laimėjo I premiją ir laureatės diplomą, pelnė laureatės vardą „Jaunojo vargonininko“ konkurse Kaune, tais pačiais metais buvo įvertinta antrąja premija Vilniuje vykusiame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse. 2019 m. ji tapo VII-ojo J.Naujalio vargonininkų konkurso I-os premijos laureate bei pelnė specialų prizą už geriausią Naujalio kūrinio interpretaciją. 2020 m. už studijų pasiekimus pelnė LR Prezidento A.Smetonos vardinę stipendiją. 2022 m. laimėjo I-ąją premiją Jūrmalos (Latvija) tarptautiniame vargonininkų konkurse. 2014–2021 m. E.Rudokaitė buvo pagrindinė Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčios Vilniuje vargonininkė. Nuo 2020 m. vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, nuo 2021 m. dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2023 m. - Valdybos narė.

Birželio 15 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Johann Sebastian Bach (1685–1750) Largo iš Trio sonatos Nr. 5 C-dur, BWV 529 Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) Sonata d-moll, op. 65 Nr. 6: I. Chorale: Andante sostenuto. Allegro molto II. Fuga: Sostenuto e legato III. Finale: Andante Vargonuoja Evelina Grinevič-Trenkamp Evelina Grinevič-Trenkamp 2011 m. baigė septynmetę Trakų meno mokyklą, fortepijono specialybę. Taip pat mokėsi groti alto ragu ir buvo Trakų fanfarinio orkestro, pelniusio apdovanojimų tarptautiniuose konkursuose, narė, dalyvavo tarptautiniuose meistriškumo kursuose „Trakų fanfarinė savaitė“. 2011 m. kaip pianistė ji tapo tarptautinio jaunimo muzikos festivalio-konkurso „Su muzika per Europą“ I vietos laureate ir koncertavo Italijos miestuose Romoje ir L’Akviloje. 2014 m. baigė fortepijono specialybę Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijoje. Studijų konservatorijoje metais tobulinosi prof. Z.Ibelgaupto meistriškumo kursuose, surengė rečitalių. Nuo 2014 m. E.Grinevič-Trenkamp yra Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bazilikos vargonininkė ir dviejų jos chorų vadovė. 2019–2021 m. tobulino vargonavimo, vokalo, chorinio dirigavimo, improvizacijos, grigališkojo choralo ir kitus įgūdžius bei liturgikos žinias Nacionalinės vargonininkų asociacijos suorganizuotose Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijose. Nuo 2020 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Nuo 2022 m. studijuoja vargonus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, doc. dr. Balio Vaitkaus klasėje. .

Birželio 22 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Pēteris Vasks (* 1946) „Te Deum“ Marģeris Zariņš (1910-1993) „Usmas baznicińa“ („Usmos bažnytėlė“) Variacijos BACH tema Vargonuoja Indrė Gerikaitė Indrė Gerikaitė groti vargonais pradėjo būdama penkiolikos, besimokydama M.K.Čiurlionio menų mokykloje, vėliau vargonus studijavo Vilniaus konservatorijoje, prof. L.Digrio klasėje. Nuo 2000-ųjų studijavo vargonus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, 2007 metais įgydama magistro diplomą. I.Gerikaitė dalyvavo profesorių L.Lohmanno, G.Bovet ir kt. meistriškumo kursuose. 2004 m. I.Gerikaitė tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso III premijos laureate. 2008 m. II-jame Jono Žuko vargonininkų konkurse pelnė II-ąją premiją ir specialųjį Latvijos vargonininkų gildijos prizą. 2010-aisiais tapo III-ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso II-os premijos laureate. 2005-2015 m. I.Gerikaitė dirbo Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčios vargonininke ir choro vadove, 2015-2020 m. buvo Pilaitės Šv. Juozapo parapijos Vilniuje vargonininkė ir chorų vadovė. Nuo 2020 m. vargonuoja Vilniaus Aušros Vartų (Šv. Teresės) bažnyčioje. Solo, taip pat su įvairiais solistais ir chorais ji koncertavo Lietuvoje, Belgijoje, Ispanijoje, Vokietijoje. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. 2019 m. dalyvavo įrašant kompaktinę plokštelę „Juozas Naujalis. Kūriniai vargonams“.

Birželio 29 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Franz Liszt (1811–1886) „Saint François d‘Assise: La prédication aux oiseaux“ („Šv. Pranciškus Asyžietis: pamokslas paukščiams“) iš ciklo „2 Légendes“, S. 175 (C.Saint-Saënso transkripcija vargonams) Max Reger (1873–1916) Introdukcija ir pasakalija d-moll, WoO IV/6 Vargonuoja Balys Vaitkus Balys Vaitkus Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė fortepijono (prof. M.Azizbekovos klasė) ir vargonų (prof. L.Digrio klasė) specialybes (1985), 1994 m. – vargonų aspirantūrą Liubeko aukštojoje muzikos mokykloje (prof. M.Haselböcko klasė). Stažavosi Prahos menų akademijoje, „Académie de Sablé“, Hagos Karališkojoje konservatorijoje, Leipcigo universiteto Muzikologijos institute. 2015 m. LMTA apgynė meno daktaro laipsnį (doktorantūros studijų vadovės – prof. G.Lukšaitė-Mrázková ir prof. hab. dr. G.Daunoravičienė). B.Vaitkus – tarptautinių pianistų ir vargonininkų konkursų Latvijoje (1984), Čekijoje (1989), Vokietijoje (1993) ir Lietuvoje (Tarptautinis M.K.Čiurlionio vargonininkų konkursas Vilniuje, 1995) laureatas bei prizininkas. Nuo 1989 m. dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Fortepijono ir vargonų katedroje, docentas. Vedė meistriškumo kursus Krokuvos, Prahos, Rygos, Veimaro, Liublianos, Varšuvos aukštosiose muzikos mokyklose. Koncertuoja kaip solistas – vargonininkas ir klavesinininkas, taip pat su Lietuvos ir užsienio kameriniais bei simfoniniais orkestrais, chorais. Dalyvavo įrašant kelias kompaktines plokšteles, tarp kurių – CD „Žymieji Baltijos šalių vargonai“ (1995), „Lietuvos istoriniai vargonai“ (2008, 2015, 2017), „Sūduvos vargonų portretas“ (2018), „Vargonų laivė. Didieji C.Francko kūriniai vargonams“ (2022). Nuo 2017 m. jis yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos pirmininkas.

Liepos 20 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Dietrich Buxtehude (1637–1707) Preliudas, fuga ir čakona in C, BuxWV 137 Passacaglia in d, BuxWV 161 Choralinis preliudas „In dulci jubilo“, BuxWV 197 Vincent Lübeck (1654–1740) Preliudas ir fuga in E, LubWV 7 Vargonuoja Diana Encienė Diana Encienė baigė fortepijono ir vargonų specialybes (pastarąją prof. Leopoldo Digrio klasėje) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tobulinosi daugelio garsiausių Europos vargonininkų meistriškumo seminaruose. Vargonininkė nuolat koncertuoja Lietuvoje bei kitose Europos šalyse (Lenkijoje, Rumunijoje, Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Estijoje). Rengia solinius vargonų muzikos rečitalius bei įvairius kūrybinius projektus su garsiais Lietuvos atlikėjais - jos koncertiniais partneriais yra buvę Artūras Anusauskas, Aušra Cicėnaitė, Asta Krikščiūnaitė, Judita Leitaitė, Zbignevas Levickis, Regina Maciūtė, Liudas Mikalauskas, Jurga Šeduikytė, Regina Šilinskaitė, Irena Zelenkauskaitė ir daug kitų žinomų muzikų. Atlikėja yra dariusi įrašų Lietuvos Radijui. Dalyvavo įrašant CD „Sūduvos vargonų portretas“, taip pat išleido CD ir vinilinę plokštelę su dainininke Jurga Šeduikyte „To the Sky“. Šiuo metu D.Encienė dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Pagirių meno mokykloje. Nuo 2017 m. ji yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.

Liepos 27 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Franz Tunder (1614–1667) „Jesus Christus unser Heiland“ („Jėzus Kristus mūsų Gelbėtojas“) Dietrich Buxtehude (1637–1707) Chaconne in C, BuxWV 159 Dagmar Koptein (* 1957) „Finnish Seasons“ („Suomiški metų laikai“): Vasara Ruduo Žiema Pavasaris Vargonuoja Laura Gedgaudaitė-Domarkienė Laura Gedgaudaitė-Domarkienė - vargonininkė, muzikos pedagogė, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choro vadovė. 2008 m. pradėjo studijuoti Klaipėdos universiteto Menų akademijoje: bakalauro laipsniu baigė solinį dainavimą, o 2014 m. įgijo muzikos pedagogikos magistro diplomą. 2013-2014 m. pagal ERASMUS programą studijavo Vokietijoje, Greifswaldo universitete (doc. Johanneso Gebhardto vargonų klasėje). Grįžusi į Lietuvą ir pradėjusi dirbti Klaipėdos universitete bei vargonuoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, toliau tobulino profesinį meistriškumą podiplominėse studijose Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademijoje (prof. Vitos Kalnciemos ir doc. Kristīnės Adamaitės vargonų klasėse). Laura Gedgaudaitė-Domarkienė koncertavo Vokietijoje, Latvijoje, Austrijoje, Italijoje. Bendradarbiavo su sopranu Valentina Vadokliene, džiazo muzikantu Sauliumi Šiaučiuliu, dirigentu Gediminu Purliu, choru „Aukuras“ ir kt. Nuo 2018 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.

Rugpjūčio 10 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Johann Sebastian Bach (1685–1750) Preliudas ir fuga Es-dur, BWV 552 Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) Preliudas ir fuga e-moll (M. Schmedingo transkripcija vargonams) Vargonuoja Mona Roždestvenskytė (Vokietija) Mona Roždestvenskytė 2019 m. magistro laipsniu baigė Detmoldo (Vokietija) aukštąją muzikos mokyklą, prof. dr. M.Sanderio vargonų klasę, šiuo metu studijuoja vargonų aspirantūroje Leipcigo aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje, prof. M. Schmedingo klasėje. Tobulinosi profesorių O.Latry, B. van Oosteno, B.Bryndorf, G.Bovet, W.Zererio, A.Gasto, J.Tůmos, H.-O.Ericssono, M.Radulescu meistriškumo kursuose. M.Roždestvenskytė – prestižinių tarptautinių konkursų Čekijoje, Didžiojoje Britanijoje, Lichtenšteine, Šiaurės Airijoje, Šveicarijoje ir Vokietijoje laureatė, tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso (2015) nugalėtoja. Koncertavo žymiausiose Vokietijos bažnyčiose, Ispanijoje, Lenkijoje, Šveicarijoje, Zalcburgo universiteto „Mozarteum“ ir Austrijos Nacionalinio transliuotojo (ORF) Didžiosiose salėse, tarptautiniuose Rygos ir Talino vargonų festivaliuose, Kristupo festivalyje Vilniuje, Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Vestminsterio abatijoje Londone, Šv. Tomo bažnyčioje Niujorke. Nuo 2021 m. ji yra regiono kantorė pagrindinėje Šv. Jono katalikų bažnyčioje Brėmene (Vokietija). Nuo 2018 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. 2021 m. dalyvavo įrašant kompaktinę plokštelę „Aukštaitijos katedrų vargonai“.

Rugpjūčio 17 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vytautas Barkauskas (1932–2020) „Gloria urbi“ („Šlovė miestui“) Vargonuoja Agnė Caldara (Vokietija) Agnė Caldara vargonų bakalauro ir magistro laipsnius įgijo Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2006 m. stažavosi Olandijoje, Groningeno konservatorijoje, prof. T.Jellema vargonų ir prof. J.Hofmann klavesino klasėse. Vargonininkė dalyvavo žymiausių Europos profesorių meistriškumo kursuose. 2005 m. A.Caldara pelnė III-ąją premiją J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurse (Vilnius), 2012 m. ji tapo IV- ojo Jono Žuko vargonininkų konkurso III premijos laureate. 2011-2020 m. A.Caldara buvo Vilniaus arkikatedros bazilikos, 2015-2020 m. - Aušros Vartų (Šv. Teresės) bažnyčios vargonininkė. 2017 m. ji vargonavo pal. Teofiliaus Matulionio beatifikacijos Mišiose Vilniaus arkikatedroje, 2018 m. grojo Popiežiaus Pranciškaus aukojamų Mišių Kauno Santakoje metu. Kaip solistė ir su įvairiais kolektyvais ji koncertavo Danijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Olandijoje, Šveicarijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Lietuvoje. Nuo 2017 m. A.Caldara yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė (2017-2020 - Valdybos narė), viena iš Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijų iniciatorių, šių studijų vadovė ir lektorė (2018-2021). Nuo 2023 m. ji yra Miuncheno (Vokietija) Šv. Jurgio bažnyčios vargonininkė.

Rugpjūčio 25 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

August Gottfried Ritter (1811–1885) Sonata a-moll, op. 23 Nr. 3: I. Rasch II. Recit III. Nicht schleppend IV. Rasch V. Entschlossen VI. Rasch - Adagio Vargonuoja Dovilė Savickaitė Dovilė Savickaitė 1996-2002 m. studijavo vargonus prof. L.Digrio klasėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2001-ųjų studijas tęsė profesoriaus Chr.Krummacherio klasėje Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje (Vokietija). Ten ji įgijo vargonų ir bažnytinės muzikos magistro diplomus. 2007 metais D.Savickaitė baigė prof. Jacques’o van Oortmersseno vargonų klasės magistrantūrą Olandijoje, Amsterdamo konservatorijoje. Ji dalyvavo žymių Europos vargonų profesorių M.Radulescu, M.Schmedingo, W.Zererio, L.Robilliardo, E.M.Belotti, P. van Dijko ir kt. meistriškumo kursuose. 2008 m. D.Savickaitė pelnė III premiją Lodzėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse, o 2011- aisiais tapo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomante. Nuo 2007 m. ji yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė, inicijuoja ir veda meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020 m. - Valdybos narė. 2018 m. dalyvavo įrašant CD „Sūduvos vargonų portretas“. Nuo 2021 m. yra Bažnytinės muzikos kursų projekto vadovė.

Rugpjūčio 31 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

PROGRAMA

VILNIAUS ARKIKATEDROS VARGONAI

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje. Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia. Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo dešimtmečio instrumentai. 2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.

VOX ORGANI CATHEDRALIS 2023

Minint Vilniaus paminėjimo kunigaikščio Gedimino laiškuose 700 metų sukaktį, ciklo „Vox organi Cathedralis 2023“ programose skambės LDK laikų muzika, grigališkojo choralo ir biblinių siužetų inspiruotos vargoninės kompozicijos, vokiškų Hanzos sąjungos miestų, Rygos ir Talino kompozitorių kūriniai, taip pat Vilniaus 650 metų jubiliejaus proga sukurtas Vytauto Barkausko koncertas vargonams „Gloria urbi“. Mažieji vidudienio rečitaliai vyks vasaros ketvirtadieniais nuo birželio 1 iki rugpjūčio 31 d. Pradžia - 12 val., trukmė - 20-25 min. Vargonuos Tomas Bakučionis, Agnė Caldara, Diana Encienė, Laura Gedgaudaitė-Domarkienė, Indrė Gerikaitė, Evelina Grinevič-Trenkamp, Jurgita Kazakevičiūtė, Vilimas Norkūnas, Mona Roždestvenskytė, Eglė Rudokaitė, Dovilė Savickaitė ir Balys Vaitkus. Daugiau informacijos: Balys Vaitkus, tel. +370 611 60151, vargonininkai@gmail.com, https://www.facebook.com/vargonininkai/
Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus arkikatedra bazilika.

Birželio 1 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Vilimas Norkūnas
Robertsbridge kodeksas (~1360) Estampas Retrove Faenza kodeksas (XIV a.) Kyrie iš Mišių „Cunctipotens Genitor“ Buxheimerio vargonų tabulatūra (ca. 1470) „Christ ist erstanden“ alternatim vargonams Josquin Desprez (1455−1521) F.F.Palero diminucijos intavoliacijai „Cum Sancto Spiritu“ iš Mišių „Beata Virgine“ Heinrich Finck (1444−1527) Intavoliacija „Hic nempe mundi“ Intavoliacija „Vita sanctorum“ Valentinus Bakfark (1506−1576) Phantasia IX Gdansko vargonų tabulatūra (1591) Phantasia sexti toni; epigrama šalia kūrinio: „MUSICA Laeticia, comes et medicina dolorum. Iure vocor, duce me, cura sepulta iacet.“

Birželio 8 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Tomas Bakučionis
Johann Sebastian Bach (1685–1750) Fantazija G-dur, BWV 572 Johann Gottfried Müthel (1728–1788) Fantazija F-dur

Birželio 15 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Eglė Rudokaitė
Gabriel Pierné (1863–1937) Preliudas iš „Trois pièces“, op. 29 Nr. 1 Charles-Marie Widor (1844–1937) „Beatus vir“ iš „Lotyniškosios siuitos“, op. 86 Thierry Escaich (* 1965) „Eaux natales“ („Gimtieji vandenys“) iš ciklo „Trois poèmes“ Maurice Duruflé (1902–1984) Variacijos „Veni Creator“ tema, op. 4

Birželio 22 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Evelina Grinevič- Trenkamp
Johann Sebastian Bach (1685–1750) Largo iš Trio sonatos Nr. 5 C-dur, BWV 529 Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) Sonata d-moll, op. 65 Nr. 6: I. Chorale: Andante sostenuto. Allegro molto II. Fuga: Sostenuto e legato III. Finale: Andante

Birželio 29 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Indrė Gerikaitė
Pēteris Vasks (* 1946) „Te Deum“ Marģeris Zariņš (1910-1993) „Usmas baznicińa“ („Usmos bažnytėlė“) Variacijos BACH tema

Liepos 13 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė
Carl Philipp Emanuel Bach (1714–1788) Sonata D-dur, Wq 70/7 Un poco Andante iš Koncerto d-moll, Wq 22 (J.Kazakevičiūtės transkripcija vargonams) Fuga d-moll, Wq 119/2 Sonata a-moll, Wq 70/4: Allegro assai Adagio Allegro

Liepos 20 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Balys Vaitkus
Franz Liszt (1811–1886) „Saint François d‘Assise: La prédication aux oiseaux“ („Šv. Pranciškus Asyžietis: pamokslas paukščiams“) iš ciklo „2 Légendes“, S. 175 (C.Saint-Saënso transkripcija vargonams) Max Reger (1873–1916) Introdukcija ir pasakalija d-moll, WoO IV/6

Liepos 27 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Diana Encienė
Dietrich Buxtehude (1637–1707) Preliudas, fuga ir čakona in C, BuxWV 137 Passacaglia in d, BuxWV 161 Choralinis preliudas „In dulci jubilo“, BuxWV 197 Vincent Lübeck (1654–1740) Preliudas ir fuga in E, LubWV 7

Rugpjūčio 3 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

In memoriam Gražinai Petrauskaitei (1971-2023)

Rugpjūčio 10 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Laura Gedgaudaitė- Domarkienė
Franz Tunder (1614–1667) „Jesus Christus unser Heiland“ („Jėzus Kristus mūsų Gelbėtojas“) Dietrich Buxtehude (1637–1707) Chaconne in C, BuxWV 159 Dagmar Koptein (* 1957) „Finnish Seasons“ („Suomiški metų laikai“): Vasara Ruduo Žiema Pavasaris

Rugpjūčio 17 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Mona Roždestvenskytė (Vokietija)
Johann Sebastian Bach (1685–1750) Preliudas ir fuga Es-dur, BWV 552 Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847) Preliudas ir fuga e-moll (M. Schmedingo transkripcija vargonams)

Rugpjūčio 25 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Agnė Caldara (Vokietija)
Vytautas Barkauskas (1932–2020) „Gloria urbi“ („Šlovė miestui“)

Rugpjūčio 31 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Dovilė Savickaitė
August Gottfried Ritter (1811–1885) Sonata a-moll, op. 23 Nr. 3: I. Rasch II. Recit III. Nicht schleppend IV. Rasch V. Entschlossen VI. Rasch - Adagio
Šiame koncerte turėjo skambėti vargonininkės Gražinos Petrauskaitės parengta programa, dedikuota kunigaikščio Gedimino laiškui, adresuotam Estijos vyskupams ir Talino žemės valdovui. Birželio 8 d. Gražinos Petrauskaitės netekome. Vargonininkės kolegos skiria šį koncertą Gražinos atminimui: skambės jos mėgstamiausių autorių - B.Buxtehude’s ir Č.Sasnausko kompozicijos bei kūrinys iš šiųmečiam pasirodymui ruoštos estiškos programos. Dietrich Buxtehude (1637–1707) Preliudas ir fuga fis-moll, BuxWV 146 Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė Česlovas Sasnauskas (1867–1916) Fuga „Kyrie de Angelis“ tema Vargonuoja Balys Vaitkus Arvo Pärt (* 1935) „Annum per annum“ Vargonuoja Dovilė Savickaitė