© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

VOX ORGANI CATHEDRALIS: ADVENTO IR ŠV. KALĖDŲ MUZIKA 2020

“Vox organi Cathedralis” žiemos ciklas kviečia išgyventi Laukimo laiką ir Išganytijo sutikimo džiaugsmą klausantis vargonų muzikos iš Vilniaus arkikatedros bazilikos! Trumpieji vidudienio koncertai vyks gruodžio 3, 10, 17, 24, 31 ir sausio 7 dienomis. Pradžia - 12 val. Vargonuos Dovilė Savickaitė, Gražina Petrauskaitė, Laura Gedgaudaitė, Gražina Kopūstienė, Jurgita Kazakevičiūtė ir Eglė Rudokaitė. Šio ypatingo liturginio laikotarpio prasmes suvokti padės Arkikatedros dvasininko lydintis žodis. Stebėkite renginių transliacijas Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale. Už galimybę pasiekti klausytojus virtualiai dėkojame Vilniaus Arkivyskupijos kurijai ir Vilniaus arkikatedros administratoriui kun. Virginijui Česnulevičiui.

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios

vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje.

Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų

fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia.

Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat

ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo

specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo

dešimtmečio instrumentai.

2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA

VILNIAUS ARKIKATEDROS BAZILIKOS VARGONAI

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus arkikatedra bazilika.

PROGRAMA

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Vilniaus miesto savivaldybė
Pietro Alessandro Yon (1886-1943) “Rorate caeli” (“Rasokit, dangūs”) iš I-osios religinės siuitos “Adventas”  Cecilia McDowall (*1951) “O” antiphon Sequence Andrew Carter (*1939) Toccata “Veni, veni Emmanuel” tema Vargonuoja Dovilė Savickaitė Dovilė Savickaitė 1996-2002 m. studijavo vargonus prof. L.Digrio klasėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2001-ųjų studijas tęsė profesoriaus Chr.Krummacherio klasėje Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje (Vokietija). Ten ji įgijo vargonų ir bažnytinės muzikos magistro diplomus. 2007 metais D.Savickaitė baigė prof. Jacques’o van Oortmersseno vargonų klasės magistrantūrą Olandijoje, Amsterdamo konservatorijoje. Ji dalyvavo žymių Europos vargonų profesorių M.Radulescu, M.Schmedingo, W.Zererio, L.Robilliardo, E.M.Belotti, P. van Dijko ir kt. meistriškumo kursuose. 2008 m. D.Savickaitė pelnė III premiją Lodzėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse, o 2011- aisiais tapo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomante. Nuo 2007 m. ji yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė. 2013 m. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu D.Savickaitė vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Ji aktyviai koncertuoja įvairiose Europos šalyse, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020 m. - Valdybos narė. Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale

Gruodžio 3 d. 12 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos

Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 2 G-dur “Marija, būk pagarbinta” Charles Tournemire (1870-1939) Immaculata conceptio Beatae Mariae Virginis iš ‘‘L‘Orgue mystique‘‘, op. 55: Prélude à l‘Introït Offertoire Élévation Communion Postlude Vargonuoja Gražina Petrauskaitė Gražina Petrauskaitė baigė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybę, 1993 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur baigė bakalauro ir magistro studijas Vargonų ir klavesino katedroje (dėst. J.Barkauskaitė). Grojo tarptautiniuose meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo žymūs vargonininkai A.Rössler, J.Laukvik, L.Lohmann, M.Philips ir kt., dalyvavo tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse (1999). G.Petrauskaitė koncertuoja solo ir su įvairiais atlikėjais bei kameriniais ansambliais Lietuvoje ir užsienyje. Ji vargonavo daugelyje Lietuvos miestų, taip pat Švedijoje, Slovakijoje, Vokietijoje. Ne kartą koncertavo tarptautiniame festivalyje „Druskininkų vasara su Čiurlioniu“, R.Lymano festivalyje Rokiškyje, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje, M.Mažvydo festivalyje Tauragėje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Arkikatedroje. Tarp nuolatinių jos kūrybinių partnerių - dainininkės Jūratė Vizbaraitė, Vega Maščinskaitė, Jonė Babelytė ir kt. Gražina Petrauskaitė dirba pedagoginį darbą Vievio meno mokykloje, yra Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkė. Nuo 2017 m. G.Petrauskaitė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020 m. - Valdybos narė. Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale

Gruodžio 10 d. 12 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) “Viešpaties Angelas” Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 599 Dietrich Buxtehude (1637-1707) “Gelobet seist du, Jesu Christ”, BuxWV 189 Johann Sebastian Bach “Gelobet seist du, Jesu Christ”, BWV 604 Georg Böhm (1661-1733) “Vater unser im Himmelreich” Max Reger (1873-1916) “Weihnachten”, op. 145, Nr. 3 Vargonuoja Laura Gedgaudaitė Laura Gedgaudaitė - vargonininkė, muzikos pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros dėstytoja, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choro vadovė. 2008 m. pradėjo studijuoti Klaipėdos universiteto Menų akademijoje: bakalauro laipsniu baigė solinį dainavimą, o 2014 m. įgijo muzikos pedagogikos magistro diplomą. 2013-2014 m. pagal ERASMUS programą studijavo Vokietijoje, Greifswaldo universitete (doc. Johanneso Gebhardto vargonų klasėje). Grįžusi į Lietuvą ir pradėjusi dirbti Klaipėdos universitete bei vargonuoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, toliau tobulino profesinį meistriškumą Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademijoje (prof. Vitos Kalnciemos ir doc. Kristīnės Adamaitės vargonų klasėse). Laura Gedgaudaitė koncertuoja Vokietijoje, Latvijoje, Austrijoje, Italijoje. Bendradarbiavo su sopranu Valentina Vadokliene, džiazo muzikantais Sauliumi Šiaučiuliu ir Donatu Bukausku, dirigentu Gediminu Purliu, choru “Aukuras” ir kt. Nuo 2018 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale

Gruodžio 17 d. 12 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos

Johann Pachelbel (1653-1706) Choralinė fuga ir fantazija “Nun komm der Heiden Heiland” Jonas Tamulionis (*1949) “Malda” Johann Sebastian Bach (1685-1750) Choralas “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 659 Choralas “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 661 Vargonuoja Gražina Kopūstienė Gražina Kopūstienė (Juozapavičiūtė) 1989 metais baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, chorinio dirigavimo specialybę (mokytojo Romualdo Gražinio klasė). 1989-2000 metais studijavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Vargonų ir klavesino katedroje, prof. Virginijos Survilaitės klasėje; įgijo magistro laipsnį. 2010 m. stažavosi Austrijoje pas prof. Christian Iwan. Nuo 1995 metų ji yra Vilniaus arkikatedros bazilikos vargonininkė. Su Arkikatedros chorais aktyviai koncertuoja Lietuvoje ir užsienyje. Nuo 2018-ųjų - Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale

Gruodžio 24 d. 12 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos

Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858) “Messe du jour de Noël” (“Mišios Kalėdų dieną”), op. 11: Rentrée Gloria (Pastorale) Offertoire Agnus (Puer nobis nascitur) Sortie Camille Saint-Saëns (1835-1921) Rapsodija Nr. 3 iš ciklo “Trois Rapsodies sur des cantiques bretons”, op. 7 Henri Mulet (1878-1967) “Carillon-Sortie” Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė Jurgita Kazakevičiūtė 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė vargonų bakalauro studijas, 2002 m. įgijo vargonų magistro laipsnį (prof. V.Survilaitės klasė). 2001-2003 m. studijavo Zalcburgo (Austrija) universitete “Mozarteum” pas prof. H.Metzgerį. 2005 m. baigė LMTA vargonų aspirantūrą, įgijo menų licenciato laipsnį. Tobulinosi meistriškumo kursuose Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje. J.Kazakevičiūtė dalyvavo vargonininkų konkursuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. 2004 m. tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso Vilniuje I-os premijos laureate, 2007 m. Vilniuje laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse. Kaip solistė ir su įvairiais ansambliais vargonuoja Lietuvos, Austrijos, Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos, Prancūzijos bažnyčiose, dalyvauja festivaliuose. Ji dirbo vargonininke Zalcburgo Šv. Vitalio bažnyčioje, Vilniaus Palaimintojo J.Matulaičio bažnyčioje, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Nuo 2008 m. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja: dėsto vargonus ir bendrąjį fortepijoną. Nuo 2017-ųjų yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė. Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale

Gruodžio 31 d. 12 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos

Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantazija choralo “Komm, Heiliger Geist” tema, BWV 651 Olivier Messiaen (1908-1992) “Les Mages” (“Išminčiai”) iš ciklo “Viešpaties gimimas” Marcel Dupré (1886-1971) “Cortège et litanie” (“Eisena ir litanija”), op. 19 Vargonuoja Eglė Rudokaitė Eglė Rudokaitė 2017 metais baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, fortepijono specialybę (mok. Sonatos Mikulės klasė). Nuo 2013-ųjų ji lankė vargonų fakultatyvo pamokas pas mokytoją dr. Vidą Pinkevičių, o nuo 2017 studijuoja LMTA doc. dr. Balio Vaitkaus vargonų klasėje. Kaip pianistė tobulinosi Andriaus Žlabio, Petro Geniušo, Mūzos Rubackytės, kaip vargonininkė - prof. Pieterio van Dijko, Mario Perestegi, Hannfriedo Lucke’s, Johanneso Ebenbauerio, Manuelio Tomadino ir kt. meistriškumo kursuose. Dalyvavo įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose pianistų ir vargonininkų konkursuose: 2016 m. J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurse Vilniuje pelnė I premiją ir laureatės diplomą, “Jaunojo vargonininko” konkurse Kaune pelnė laureatės vardą, o Vilniuje vykusiame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse tapo antrosios premijos laureate. 2019 m. tapo VII-ojo J.Naujalio vargonininkų konkurso I-os premijos laureate bei pelnė specialų prizą už geriausią Naujalio kūrinio interpretaciją. E.Rudokaitė - pagrindinė Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčios Vilniuje vargonininkė, aktyviai koncertuoja Lietuvos bažnyčiose ir salėse. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Nuo 2020 m. rugsėjo - Vilniaus arkikatedros bazilikos grigališkojo choro “Schola Gregoriana Vilnensis” vargonininkė. Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale

Sausio 7 d. 12 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos

© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

PROGRAMA

VILNIAUS ARKIKATEDROS VARGONAI

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje. Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia. Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo dešimtmečio instrumentai. 2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA

VOX ORGANI CATHEDRALIS:

ADVENTO IR ŠV. KALĖDŲ MUZIKA 2020

“Vox organi Cathedralis” žiemos ciklas kviečia išgyventi Laukimo laiką ir Išganytijo sutikimo džiaugsmą klausantis vargonų muzikos iš Vilniaus arkikatedros bazilikos! Trumpieji vidudienio koncertai vyks gruodžio 3, 10, 17, 24, 31 ir sausio 7 dienomis. Pradžia - 12 val. Vargonuos Dovilė Savickaitė, Gražina Petrauskaitė, Laura Gedgaudaitė, Gražina Kopūstienė, Jurgita Kazakevičiūtė ir Eglė Rudokaitė. Šio ypatingo liturginio laikotarpio prasmes suvokti padės Arkikatedros dvasininko lydintis žodis. Stebėkite renginių transliacijas Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale. Už galimybę pasiekti klausytojus virtualiai dėkojame Vilniaus Arkivyskupijos kurijai ir Vilniaus arkikatedros administratoriui kun. Virginijui Česnulevičiui.
Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus arkikatedra bazilika.
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija Vilniaus miesto savivaldybė

Gruodžio 10 d. 12 val.  iš Vilniaus arkikatedros bazilikos

Vargonuoja Gražina Petrauskaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Juozas Naujalis (1869-1934) Preliudas Nr. 2 G-dur “Marija, būk pagarbinta” Charles Tournemire (1870-1939) Immaculata conceptio Beatae Mariae Virginis iš ‘‘L‘Orgue mystique‘‘, op. 55: Prélude à l‘Introït Offertoire Élévation Communion Postlude

Gruodžio 3 d. 12 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos

Vargonuoja Dovilė Savickaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Pietro Alessandro Yon (1886-1943) “Rorate caeli” (“Rasokit, dangūs”) iš I-osios religinės siuitos “Adventas” Cecilia McDowall (*1951) “O” antiphon Sequence Andrew Carter (*1939) Toccata “Veni, veni Emmanuel” tema

Gruodžio 17 d. 12 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos

Vargonuoja Laura Gedgaudaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (1875-1911) “Viešpaties Angelas” Johann Sebastian Bach (1685-1750) “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 599 Dietrich Buxtehude (1637-1707) “Gelobet seist du, Jesu Christ”, BuxWV 189 Johann Sebastian Bach “Gelobet seist du, Jesu Christ”, BWV 604 Georg Böhm (1661-1733) “Vater unser im Himmelreich” Max Reger (1873-1916) “Weihnachten”, op. 145, Nr. 3

Gruodžio 24 d. 12 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos

Vargonuoja Gražina Kopūstienė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Johann Pachelbel (1653-1706) Choralinė fuga ir fantazija “Nun komm der Heiden Heiland” Jonas Tamulionis (*1949) “Malda” Johann Sebastian Bach (1685-1750) Choralas “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 659 Choralas “Nun komm, der Heiden Heiland”, BWV 661

Gruodžio 31 d. 12 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos

Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Alexandre Pierre François Boëly (1785-1858) “Messe du jour de Noël” (“Mišios Kalėdų dieną”), op. 11: Rentrée Gloria (Pastorale) Offertoire Agnus (Puer nobis nascitur) Sortie Camille Saint-Saëns (1835-1921) Rapsodija Nr. 3 iš ciklo “Trois Rapsodies sur des cantiques bretons”, op. 7 Henri Mulet (1878-1967) “Carillon-Sortie”

Sausio 7 d. 12 val. iš Vilniaus arkikatedros bazilikos

Vargonuoja Eglė Rudokaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Fantazija choralo “Komm, Heiliger Geist” tema, BWV 651 Olivier Messiaen (1908-1992) “Les Mages” (“Išminčiai”) iš ciklo “Viešpaties gimimas” Marcel Dupré (1886-1971) “Cortège et litanie” (“Eisena ir litanija”), op. 19
Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale
Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale
Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale
Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale
Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale
Koncerto įrašą stebėkite internetu Nacionalinės vargonininkų asociacijos YouTube kanale