© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

VOX ORGANI CATHEDRALIS: ADVENTO IR ŠV. KALĖDŲ MUZIKA 2021

“Vox organi Cathedralis” žiemos ciklas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kviečia šv. Kalėdų stebuklo laukti klausantis XVII-XX a. kompozitorių vargoninės kūrybos. Advento rimtį, susikaupimą, jaukumą ir Kalėdų džiaugsmą muzikoje jums dovanos vargonininkės Dovilė Savickaitė, Laura Gedgaudaitė, Jurgita Kazakevičiūtė, Diana Encienė, Gražina Petrauskaitė ir Eglė Rudokaitė. Trumpieji vidudienio koncertai vyks ketvirtadieniais gruodžio 2, 9, 16, 23, 30 ir sausio 6 dienomis, prieš 12.30 val. šv. Mišias.  Pradžia - 12 val. Klausytojams būtina dėvėti medicinines kaukes arba respiratorius ir turėti galimybių pasą ar kitą jam prilygstantį dokumentą. Daugiau informacijos: dr. Balys Vaitkus, tel. +370 611 60151, vargonininkai@gmail.com, https://www.facebook.com/vargonininkai/
KLAUSYTOJŲ REGISTRACIJA KLAUSYTOJŲ REGISTRACIJA

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios

vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje.

Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų

fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia.

Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat

ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo

specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo

dešimtmečio instrumentai.

2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA

VILNIAUS ARKIKATEDROS BAZILIKOS VARGONAI

Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus arkikatedra bazilika.

PROGRAMA

Nicolaus Bruhns (1665-1697) Choralinė fantazija “Nun komm der Heiden Heiland” Johann Sebastian Bach (1685-1750) Choralas “Nun komm der Heiden Heiland”, BWV 659 Choralas “Wie soll ich dich empfangen”, BWV 95 Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) Choralas “Macht hoch die Tür”, op. 65 Vargonuoja Dovilė Savickaitė Dovilė Savickaitė 1996-2002 m. studijavo vargonus prof. L.Digrio klasėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2001-ųjų studijas tęsė profesoriaus Chr.Krummacherio klasėje Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje (Vokietija). Ten ji įgijo vargonų ir bažnytinės muzikos magistro diplomus. 2007 metais D.Savickaitė baigė prof. Jacques’o van Oortmersseno vargonų klasės magistrantūrą Olandijoje, Amsterdamo konservatorijoje. Ji dalyvavo žymių Europos vargonų profesorių M.Radulescu, M.Schmedingo, W.Zererio, L.Robilliardo, E.M.Belotti, P. van Dijko ir kt. meistriškumo kursuose. 2008 m. D.Savickaitė pelnė III premiją Lodzėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse, o 2011- aisiais tapo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomante. Nuo 2007 m. ji yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė. 2013 m. Kultūrinės plėtros projekto “Atlikėjo polifunkcionalumas muzikiniuose, kultūriniuose ir socialiniuose procesuose” metu D.Savickaitė vedė meistriškumo kursus Lietuvos bažnyčių vargonininkams. Ji aktyviai koncertuoja įvairiose Europos šalyse, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020 m. - Valdybos narė.

Gruodžio 2 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Marco Enrico Bossi (1861-1925) “Ave Maria”, op. 104 Nr. 2 Feliks Nowowiejski (1877-1946) “Minuit de Noël dans la Cathédrale au Wawel de Cracovie” iš “Fantaisie polonaise”, op. 9 Nr.1 Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) Choralas “Wachet auf, ruft uns die Stimme”, op. 78 Alexandre Guilmant (1837-1911) Iš “Livre de Noëls”, op. 60: “Noël Ecossais”, Offertoire sur les “Noëls Grand Dieu!” ir “Allons, pasteurs!” Vargonuoja Diana Encienė Diana Encienė baigė fortepijono ir vargonų specialybes (pastarąją prof. Leopoldo Digrio klasėje) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tobulinosi daugelio garsiausių Europos vargonininkų meistriškumo seminaruose. Vargonininkė nuolat koncertuoja Lietuvoje bei kitose Europos šalyse (Lenkijoje, Rumunijoje, Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Estijoje). Rengia solinius vargonų muzikos rečitalius bei įvairius kūrybinius projektus su garsiais Lietuvos atlikėjais - jos koncertiniais partneriais yra buvę Artūras Anusauskas, Aušra Cicėnaitė, Asta Krikščiūnaitė, Judita Leitaitė, Zbignevas Levickis, Regina Maciūtė, Liudas Mikalauskas, Jurga Šeduikytė, Regina Šilinskaitė, Irena Zelenkauskaitė ir daug kitų žinomų muzikų. Atlikėja yra dariusi įrašų Lietuvos Radijui. Dalyvavo įrašant CD “Sūduvos vargonų portretas”, taip pat išleido CD ir vinilinę plokštelę su dainininke Jurga Šeduikyte “To the Sky”. Šiuo metu D.Encienė dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje bei dėsto Šv. Grigaliaus bažnytinės muzikos studijose. Nuo 2017 m. ji yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.

Gruodžio 9 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Léonce de Saint-Martin (1886-1954) “Le salut à la Vierge Marie” Camille Saint-Saëns (1835-1921) Fantaisie Nr. 3 C-dur, op. 157 Emma Louise Ashford (1850-1930) “O Sanctissima” Vargonuoja Laura Gedgaudaitė Laura Gedgaudaitė - vargonininkė, muzikos pedagogė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Klaipėdos fakulteto Muzikos katedros dėstytoja, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčios Sumos choro vadovė. 2008 m. pradėjo studijuoti Klaipėdos universiteto Menų akademijoje: bakalauro laipsniu baigė solinį dainavimą, o 2014 m. įgijo muzikos pedagogikos magistro diplomą. 2013-2014 m. pagal ERASMUS programą studijavo Vokietijoje, Greifswaldo universitete (doc. Johanneso Gebhardto vargonų klasėje). Grįžusi į Lietuvą ir pradėjusi dirbti Klaipėdos universitete bei vargonuoti Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje, toliau tobulino profesinį meistriškumą Latvijos Jazepo Vytuolio muzikos akademijoje (prof. Vitos Kalnciemos ir doc. Kristīnės Adamaitės vargonų klasėse). Laura Gedgaudaitė koncertuoja Vokietijoje, Latvijoje, Austrijoje, Italijoje. Bendradarbiavo su sopranu Valentina Vadokliene, džiazo muzikantais Sauliumi Šiaučiuliu ir Donatu Bukausku, dirigentu Gediminu Purliu, choru “Aukuras” ir kt. Nuo 2018 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.
Sigfrid Karg-Elert  (1877-1933) Trys Choralinės improvizacijos, op. 65: “Ach bleib mit deiner Gnade”, “Alles ist an Gottes Segen”, “Freu dich sehr, o meine Seele” “Ave Maria” iš ciklo “Katedros langai”, op. 106 Nr. 2 Finalas “Wachet auf, ruft uns die Stimme” tema, op. 151 Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė Jurgita Kazakevičiūtė 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė vargonų bakalauro studijas, 2002 m. įgijo vargonų magistro laipsnį (prof. V.Survilaitės klasė). 2001-2003 m. studijavo Zalcburgo (Austrija) universitete “Mozarteum” pas prof. H.Metzgerį. 2005 m. baigė LMTA vargonų aspirantūrą, įgijo menų licenciato laipsnį. Tobulinosi meistriškumo kursuose Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje. J.Kazakevičiūtė dalyvavo vargonininkų konkursuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. 2004 m. tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso Vilniuje I-os premijos laureate, 2007 m. Vilniuje laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse. Kaip solistė ir su įvairiais ansambliais vargonuoja Lietuvos, Austrijos, Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos, Prancūzijos bažnyčiose, dalyvauja festivaliuose. Ji dirbo vargonininke Zalcburgo Šv. Vitalio bažnyčioje, Vilniaus Palaimintojo J.Matulaičio bažnyčioje, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Nuo 2008 m. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja: dėsto vargonus ir bendrąjį fortepijoną. Nuo 2017-ųjų yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė.

Gruodžio 16 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Gruodžio 23 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Marco Enrico Bossi (1861-1925) Herojinis maršas, op. 72 Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Fuga-Choralas “Kyrie de angelis” tema Olivier Messiaen (1908-1992) “Dieu parmi nous” iš ciklo “La Nativité” Vargonuoja Gražina Petrauskaitė Gražina Petrauskaitė baigė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybę, 1993 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur baigė bakalauro ir magistro studijas Vargonų ir klavesino katedroje (dėst. J.Barkauskaitė). Grojo tarptautiniuose meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo žymūs vargonininkai A.Rössler, J.Laukvik, L.Lohmann, M.Philips ir kt., dalyvavo tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse (1999). G.Petrauskaitė koncertuoja solo ir su įvairiais atlikėjais bei kameriniais ansambliais Lietuvoje ir užsienyje. Ji vargonavo daugelyje Lietuvos miestų, taip pat Švedijoje, Slovakijoje, Vokietijoje. Ne kartą koncertavo tarptautiniame festivalyje “Druskininkų vasara su Čiurlioniu”, R.Lymano festivalyje Rokiškyje, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje, M.Mažvydo festivalyje Tauragėje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Arkikatedroje. Tarp nuolatinių jos kūrybinių partnerių - dainininkės Jūratė Vizbaraitė, Vega Maščinskaitė, Jonė Babelytė ir kt. Gražina Petrauskaitė dirba pedagoginį darbą Vievio meno mokykloje, yra Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkė. Nuo 2017 m. G.Petrauskaitė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020 m. - Valdybos narė.

Gruodžio 30 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Alexandre Guilmant (1837-1911) “Offertoire sur deux Noëls”, op. 19 Nr. 2 Marcel Dupré (1886-1971) “Variations sur un Noël”, op. 20 Vargonuoja Eglė Rudokaitė Eglė Rudokaitė 2017 metais baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, fortepijono specialybę (mok. Sonatos Mikulės kl.). Nuo 2013- ųjų ji lankė vargonų fakultatyvo pamokas pas mokytoją dr. Vidą Pinkevičių, o nuo 2017 studijuoja LMTA doc. dr. Balio Vaitkaus vargonų klasėje. Tobulinosi prof. P. van Dijko, M.Perestegi, H.Lucke’s, J.Ebenbauerio, M.Tomadino, J.-B.Monnot ir kt. meistriškumo kursuose. 2016 m. J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurse Vilniuje E.Rudokaitė laimėjo I premiją ir laureatės diplomą, pelnė laureatės vardą “Jaunojo vargonininko” konkurse Kaune, tais pačiais metais buvo įvertinta antrąja premija Vilniuje vykusiame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse. 2019 m. ji tapo VII-ojo J.Naujalio vargonininkų konkurso I-os premijos laureate bei pelnė specialų prizą už geriausią Naujalio kūrinio interpretaciją. 2020 m. už studijų pasiekimus pelnė LR Prezidento A.Smetonos vardinę stipendiją. Yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. 2014–2021 m. E.Rudokaitė buvo pagrindinė Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčios Vilniuje vargonininkė. Nuo 2020 m. vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, nuo 2021 m. rugsėjo dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.

Sausio 6 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

© Nacionalinė vargonininkų asociacija

Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija

PROGRAMA

VILNIAUS ARKIKATEDROS VARGONAI

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje. Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia. Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo dešimtmečio instrumentai. 2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.
VARGONŲ DISPOZICIJA VARGONŲ DISPOZICIJA

VOX ORGANI CATHEDRALIS:

ADVENTO IR ŠV. KALĖDŲ MUZIKA 2021

“Vox organi Cathedralis” žiemos ciklas Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kviečia šv. Kalėdų stebuklo laukti klausantis XVII-XX a. kompozitorių vargoninės kūrybos. Advento rimtį, susikaupimą, jaukumą ir Kalėdų džiaugsmą muzikoje jums dovanos vargonininkės Dovilė Savickaitė, Laura Gedgaudaitė, Jurgita Kazakevičiūtė, Diana Encienė, Gražina Petrauskaitė ir Eglė Rudokaitė. Trumpieji vidudienio koncertai vyks ketvirtadieniais gruodžio 2, 9, 16, 23, 30 ir sausio 6 dienomis, prieš 12.30 val. šv. Mišias. Pradžia - 12 val. Klausytojams būtina dėvėti medicinines kaukes arba respiratorius ir turėti galimybių pasą ar kitą jam prilygstantį dokumentą. Daugiau informacijos: dr. Balys Vaitkus, tel. +370 611 60151, vargonininkai@gmail.com, https://www.facebook.com/vargonininkai/
Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus arkikatedra bazilika.

Gruodžio 2 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Dovilė Savickaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Nicolaus Bruhns (1665-1697) Choralinė fantazija “Nun komm der Heiden Heiland” Johann Sebastian Bach (1685-1750) Choralas “Nun komm der Heiden Heiland”, BWV 659 Choralas “Wie soll ich dich empfangen”, BWV 95 Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) Choralas “Macht hoch die Tür”, op. 65

Gruodžio 23 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Diana Encienė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Marco Enrico Bossi (1861-1925) “Ave Maria”, op. 104 Nr. 2 Feliks Nowowiejski (1877-1946) “Minuit de Noël dans la Cathédrale au Wawel de Cracovie” iš “Fantaisie polonaise”, op. 9 Nr.1 Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) Choralas “Wachet auf, ruft uns die Stimme”, op. 78 Alexandre Guilmant (1837-1911) Iš “Livre de Noëls”, op. 60: “Noël Ecossais”, Offertoire sur les “Noëls Grand Dieu!” ir “Allons, pasteurs!”

Gruodžio 9 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Laura Gedgaudaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Léonce de Saint-Martin (1886-1954) “Le salut à la Vierge Marie” Camille Saint-Saëns (1835-1921) Fantaisie Nr. 3 C-dur, op. 157 Emma Louise Ashford (1850-1930) “O Sanctissima”

Gruodžio 16 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Sigfrid Karg-Elert  (1877-1933) Trys Choralinės improvizacijos, op. 65: “Ach bleib mit deiner Gnade”, “Alles ist an Gottes Segen”, “Freu dich sehr, o meine Seele” “Ave Maria” iš ciklo “Katedros langai”, op. 106 Nr. 2 Finalas “Wachet auf, ruft uns die Stimme” tema, op. 151

Gruodžio 30 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Gražina Petrauskaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Marco Enrico Bossi (1861-1925) Herojinis maršas, op. 72 Česlovas Sasnauskas (1867-1916) Fuga-Choralas “Kyrie de angelis” tema Olivier Messiaen (1908-1992) “Dieu parmi nous” iš ciklo “La Nativité”

Birželio 3 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Eglė Rudokaitė
APIE ATLIKĖJĄ APIE ATLIKĖJĄ
Alexandre Guilmant (1837-1911) “Offertoire sur deux Noëls”, op. 19 Nr. 2 Marcel Dupré (1886-1971) “Variations sur un Noël”, op. 20
KLAUSYTOJŲ REGISTRACIJA KLAUSYTOJŲ REGISTRACIJA