© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

VOX ORGANI CATHEDRALIS: ADVENTO IR ŠV. KALĖDŲ MUZIKA 2022

Gruodžio mėnesio ketvirtadieniais lygiai vidudienį vilniečius ir sostinės svečius kviečiame užsukti į Vilniaus arkikatedrą baziliką – pasiklausyti santūraus vargonų skambesio, patirti advento rimtį, susikaupimą ir Kristaus užgimimo džiaugsmą. Šventišką ramybės ir sakralumo laiką klausytojams šiemet dovanos vargonininkės Diana Encienė, Jurgita Kazakevičiūtė, Gražina Petrauskaitė, Eglė Rudokaitė ir Dovilė Savickaitė, o ypatingo liturginio laikotarpio prasmes suvokti padės Arkikatedros dvasininko įžanginis žodis. Trumpieji vidudienio koncertai vyks gruodžio 1, 8, 15, 22 ir 29 dienomis. Pradžia - 12 val., prieš 12.30 val. šv. Mišias. Įėjimas nemokamas. Dėkojame už Jūsų aukas Vilniaus arkikatedrai. Daugiau informacijos: dr. Balys Vaitkus, tel. +370 611 60151, vargonininkai@gmail.com, https://www.facebook.com/vargonininkai/

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios

vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje.

Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų

fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia.

Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat

ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo

specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo

dešimtmečio instrumentai.

2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.

VILNIAUS ARKIKATEDROS BAZILIKOS VARGONAI

Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus arkikatedra bazilika.

PROGRAMA

Nicolaus Bruhns (1665–1697) Choralinė fantazija „Nun komm der Heiden Heiland“ Charles-Camille Saint-Saëns (1835–1921) Élévation ou communion, op. 13 Marche religieuse, op. 107 Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė Jurgita Kazakevičiūtė 2000 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigė vargonų bakalauro studijas, 2002 m. įgijo vargonų magistro laipsnį (prof. V.Survilaitės klasė). 2001-2003 m. studijavo Zalcburgo (Austrija) universitete „Mozarteum“ pas prof. H.Metzgerį. 2005 m. baigė LMTA vargonų aspirantūrą, įgijo menų licenciato laipsnį. Tobulinosi meistriškumo kursuose Austrijoje, Ispanijoje, Italijoje, Lietuvoje. J.Kazakevičiūtė dalyvavo vargonininkų konkursuose Vokietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje ir Lietuvoje. 2004 m. tapo J.Naujalio jaunųjų vargonininkų konkurso Vilniuje I-os premijos laureate, 2007 m. Vilniuje laimėjo I-ąją premiją tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse. Kaip solistė ir su įvairiais ansambliais vargonuoja Lietuvos, Austrijos, Italijos, Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos, Prancūzijos bažnyčiose, dalyvauja festivaliuose. Ji dirbo vargonininke Zalcburgo Šv. Vitalio bažnyčioje, Vilniaus Palaimintojo J.Matulaičio bažnyčioje, Vilniaus Šv. Jonų bažnyčioje. Nuo 2008 m. - Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos mokytoja: dėsto vargonus ir bendrąjį fortepijoną. Nuo 2017-ųjų yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos Valdybos narė. 2018 m. dalyvavo įrašant CD „Sūduvos vargonų portretas“.

Gruodžio 1 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Marco Enrico Bossi (1861–1925) „Ave Maria“, op. 104 Nr. 2 Feliks Nowowiejski (1877–1946) „Minuit de Noël dans la Cathédrale au Wawel de Cracovie“ iš „Fantaisie polonaise“, op. 9 Nr. 1 Alexandre Guilmant (1837–1911) „Prière et berceuse“, op. 27 Offertoire sur les Noëls „Grand Dieu!“ ir „Allons, pasteurs!“ iš „Livre de Noëls“, op. 60 Vargonuoja Diana Encienė Diana Encienė baigė fortepijono ir vargonų specialybes (pastarąją prof. Leopoldo Digrio klasėje) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tobulinosi daugelio garsiausių Europos vargonininkų meistriškumo seminaruose. Vargonininkė nuolat koncertuoja Lietuvoje bei kitose Europos šalyse (Lenkijoje, Rumunijoje, Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Estijoje). Rengia solinius vargonų muzikos rečitalius bei įvairius kūrybinius projektus su garsiais Lietuvos atlikėjais - jos koncertiniais partneriais yra buvę Artūras Anusauskas, Aušra Cicėnaitė, Asta Krikščiūnaitė, Judita Leitaitė, Zbignevas Levickis, Regina Maciūtė, Liudas Mikalauskas, Jurga Šeduikytė, Regina Šilinskaitė, Irena Zelenkauskaitė ir daug kitų žinomų muzikų. Atlikėja yra dariusi įrašų Lietuvos Radijui. Dalyvavo įrašant CD „Sūduvos vargonų portretas“, taip pat išleido CD ir vinilinę plokštelę su dainininke Jurga Šeduikyte „To the Sky“. Šiuo metu D.Encienė dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Pagirių meno mokykloje. Nuo 2017 m. ji yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.

Gruodžio 8 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Charles Tournemire (1870–1939) „Immaculata conceptio Beatae Mariae Virginis“ iš ciklo „L‘Orgue mystique“, op. 55: Prélude à l‘Introït – Offertoire – Élévation Heinrich Scheidemann (~1595–1663) „Dixit Maria ad angelum“, WV 52 Ferencz Liszt (1811–1886) „Ave Maria d‘Arcadelt“ Johann Pachelbel (1653–1706) Preliudas G-dur Magnificat octavi toni (Fugos Nr. 1, 4 ir 13) Vargonuoja Dovilė Savickaitė Dovilė Savickaitė 1996–2002 m. studijavo vargonus prof. L.Digrio klasėje Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Nuo 2001-ųjų studijas tęsė Leipcigo aukštojoje muzikos mokykloje (Vokietija), įgijo vargonų ir bažnytinės muzikos magistro diplomus. 2007 m. D.Savickaitė baigė prof. J. van Oortmersseno vargonų klasės magistrantūrą Olandijoje, Amsterdamo konservatorijoje. Ji dalyvavo žymiausių Europos vargonų profesorių meistriškumo kursuose. 2008 m. D.Savickaitė pelnė III premiją Lodzėje (Lenkija) vykusiame tarptautiniame J.Kucharskio vargonininkų konkurse, o 2011- aisiais tapo tarptautinio M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurso diplomante. Nuo 2007 m. ji yra Vilniaus Kalvarijų Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios vargonininkė ir choro vadovė. Ji aktyviai koncertuoja įvairiose Europos šalyse, dalyvauja tarptautiniuose festivaliuose. Nuo 2017 m. yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020 m. – Valdybos narė. 2018 m. dalyvavo įrašant CD „Sūduvos vargonų portretas“. Nuo 2021 m. yra nuotolinių bažnytinės muzikos kursų projekto vadovė.

Gruodžio 15 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Dieterich Buxtehude (1637–1707) Choralinis preliudas „Nun komm der Heiden Heiland“, BuxWV 211 Choralinis preliudas „Puer natus in Bethlehem“, BuxWV 217 Franz Xaver Murschhauser (1663–1738) Variacijos „Lasst uns das Kindelein wiegen“ Peeter Süda (1883–1920) Pastoralė E-dur Marco Enrico Bossi (1861–1925) Pastoralė „A. D. 1883“ „Noël“, op. 94, Nr. 2 Vargonuoja Gražina Petrauskaitė Gražina Petrauskaitė baigė Nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos chorinio dirigavimo specialybę, 1993 m. įstojo į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją, kur baigė bakalauro ir magistro studijas Vargonų ir klavesino katedroje (dėst. J.Barkauskaitė). Grojo tarptautiniuose meistriškumo kursuose, kuriems vadovavo žymūs vargonininkai A.Rössler, J.Laukvik, L.Lohmann, M.Philips ir kt., dalyvavo tarptautiniame M.K.Čiurlionio vargonininkų konkurse (1999). G.Petrauskaitė koncertuoja solo ir su įvairiais atlikėjais bei kameriniais ansambliais Lietuvoje ir užsienyje. Ji vargonavo daugelyje Lietuvos miestų, taip pat Švedijoje, Slovakijoje, Vokietijoje. Ne kartą koncertavo tarptautiniame festivalyje „Druskininkų vasara su Čiurlioniu“, R.Lymano festivalyje Rokiškyje, Aukštaitijos vargonų muzikos festivalyje, M.Mažvydo festivalyje Tauragėje, Vilniaus Šv. Kazimiero bažnyčioje, Vilniaus Arkikatedroje. Tarp nuolatinių jos kūrybinių partnerių - dainininkės Jūratė Vizbaraitė, Vega Maščinskaitė, Jonė Babelytė ir kt. Gražina Petrauskaitė dirba pedagoginį darbą Vievio meno mokykloje, yra Vilniaus evangelikų reformatų bažnyčios vargonininkė. Nuo 2017 m. G.Petrauskaitė yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė, nuo 2020 m. - Valdybos narė. 2021 m. dalyvavo įrašant kompaktinę plokštelę „Aukštaitijos katedrų vargonai“.

Gruodžio 22 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Johann Sebastian Bach (1685–1750) Tokata, Adagio ir Fuga C-dur, BWV 564 Max Reger (1873–1916) „Weihnachten“, op. 145, Nr. 3 Vargonuoja Eglė Rudokaitė Eglė Rudokaitė 2017 m. baigė Nacionalinę M.K.Čiurlionio menų mokyklą, fortepijono specialybę (mok. S.Mikulės kl.) ir vargonų fakultatyvą pas mokytoją dr. Vidą Pinkevičių. Nuo 2017 m. studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, doc. dr. Balio Vaitkaus vargonų klasėje. Tobulinosi prof. P. van Dijko, M.Perestegi, H.Lucke’s, J.Ebenbauerio, M.Tomadino, J.-B.Monnot ir kt. meistriškumo kursuose. 2016 m. J.S.Bacho jaunųjų pianistų konkurse Vilniuje E.Rudokaitė laimėjo I premiją ir laureatės diplomą, pelnė laureatės vardą „Jaunojo vargonininko“ konkurse Kaune, tais pačiais metais buvo įvertinta antrąja premija Vilniuje vykusiame Jono Žuko jaunųjų vargonininkų konkurse. 2019 m. ji tapo VII-ojo J.Naujalio vargonininkų konkurso I-os premijos laureate bei pelnė specialų prizą už geriausią Naujalio kūrinio interpretaciją. 2020 m. už studijų pasiekimus pelnė LR Prezidento A.Smetonos vardinę stipendiją. 2022 m. laimėjo I-ąją premiją Jūrmalos (Latvija) tarptautiniame vargonininkų konkurse. 2014–2021 m. E.Rudokaitė buvo pagrindinė Šv. Kryžiaus (Bonifratrų) bažnyčios Vilniuje vargonininkė. Nuo 2020 m. vargonuoja Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, nuo 2021 m. dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė.

Gruodžio 29 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

PROGRAMA

VILNIAUS ARKIKATEDROS VARGONAI

Alexander-Schuke-Orgelbau-Potsdam firmos vargonai Vilniaus arkikatedroje (pastatyti 1969) - vienas iš patraukliausių moderniosios vargonų statybos pavyzdžių Lietuvoje. Vargonai turi 49 registrus, 3 manualines ir pedalinę klaviatūras ir yra ketvirtas pagal dydį instrumentas šalyje. Istorinis vargonų fasadas, puoštas paauksuotais drožiniais, karaliaus Dovydo, grojančio arfa, amūro ir angelų skulptūromis, datuojamas XIX a. pradžia. Projektuodama dabartinius vargonus, firma Alexander Schuke panaudojo dalį ankstesniųjų Arkikatedros vargonų vamzdyno, taip pat ir žymaus romantizmo laikotarpio Lietuvos vargondirbio Juozapo Radavičiaus gamybos vamzdžius. Dėl to, nors XX a. ir vyravo specifinės vargonų statybos tendencijos, Arkikatedros vargonai tapo šiek tiek minkštesnio skambesio, nei tipiniai neobarokiniai 7-ojo dešimtmečio instrumentai. 2015 m. Arkikatedros vargonus atnaujino Ugalės (Latvija) vargonų dirbtuvės.

VOX ORGANI CATHEDRALIS:

ADVENTO IR ŠV. KALĖDŲ MUZIKA 2022

Gruodžio mėnesio ketvirtadieniais lygiai vidudienį vilniečius ir sostinės svečius kviečiame užsukti į Vilniaus arkikatedrą baziliką – pasiklausyti santūraus vargonų skambesio, patirti advento rimtį, susikaupimą ir Kristaus užgimimo džiaugsmą. Šventišką ramybės ir sakralumo laiką klausytojams šiemet dovanos vargonininkės Diana Encienė, Jurgita Kazakevičiūtė, Gražina Petrauskaitė, Eglė Rudokaitė ir Dovilė Savickaitė, o ypatingo liturginio laikotarpio prasmes suvokti padės Arkikatedros dvasininko įžanginis žodis. Trumpieji vidudienio koncertai vyks gruodžio 1, 8, 15, 22 ir 29 dienomis. Pradžia - 12 val., prieš 12.30 val. šv. Mišias. Įėjimas nemokamas. Dėkojame už Jūsų aukas Vilniaus arkikatedrai. Daugiau informacijos: dr. Balys Vaitkus, tel. +370 611 60151, vargonininkai@gmail.com, https://www.facebook.com/vargonininkai/
Projektą finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Projekto partneriai: Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus arkikatedra bazilika.

Gruodžio 1 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Jurgita Kazakevičiūtė
Nicolaus Bruhns (1665–1697) Choralinė fantazija „Nun komm der Heiden Heiland“ Charles-Camille Saint-Saëns (1835–1921) Élévation ou communion, op. 13 Marche religieuse, op. 107

Gruodžio 8 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Dovilė Savickaitė
Charles Tournemire (1870–1939) „Immaculata conceptio Beatae Mariae Virginis“ iš ciklo „L‘Orgue mystique“, op. 55: Prélude à l‘Introït – Offertoire – Élévation Heinrich Scheidemann (~1595–1663) „Dixit Maria ad angelum“, WV 52 Ferencz Liszt (1811–1886) „Ave Maria d‘Arcadelt“ Johann Pachelbel (1653–1706) Preliudas G-dur Magnificat octavi toni (Fugos Nr. 1, 4 ir 13)

Gruodžio 15 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Diana Encienė
Marco Enrico Bossi (1861–1925) „Ave Maria“, op. 104 Nr. 2 Feliks Nowowiejski (1877–1946) „Minuit de Noël dans la Cathédrale au Wawel de Cracovie“ iš „Fantaisie polonaise“, op. 9 Nr. 1 Alexandre Guilmant (1837–1911) „Prière et berceuse“, op. 27 Offertoire sur les Noëls „Grand Dieu!“ ir „Allons, pasteurs!“ iš „Livre de Noëls“, op. 60

Gruodžio 22 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Gražina Petrauskaitė
Dieterich Buxtehude (1637–1707) „Nun komm der Heiden Heiland“, BuxWV 211 „Puer natus in Bethlehem“, BuxWV 217 Franz Xaver Murschhauser (1663–1738) Variacijos „Lasst uns das Kindelein wiegen“ Peeter Süda (1883–1920) Pastoralė E-dur Marco Enrico Bossi (1861–1925) Pastoralė „A. D. 1883“ „Noël“, op. 94, Nr. 2

Gruodžio 29 d. 12 val. Vilniaus arkikatedroje bazilikoje

Vargonuoja Eglė Rudokaitė
Johann Sebastian Bach (1685–1750) Tokata, Adagio ir Fuga C-dur, BWV 564 Max Reger (1873–1916) „Weihnachten“, op. 145, Nr. 3