© Nacionalinė vargonininkų asociacija

CASPARINI VARGONAI VILNIAUS ŠV. DVASIOS BAŽNYČIOJE:

KULTŪROS PAVELDO VERTYBĖS ATKŪRIMO KELIAI

Europos komisija 2018-uosius paskelbė Europos paveldo metais. Šia proga visoje Europoje vyksta daug renginių, kuriais siekiama žmones iš arčiau supažindinti su kultūros paveldu, paskatinti juo domėtis, jį vertinti ir stiprinti priklausomybės bendrai Europos erdvei jausmą. Nacionalinė vargonininkų asociacija jungiasi prie iniciatyvų ir, siekdama aktualizuoti barokinių vargonų Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje restauravimo procesą, organizuoja tarptautinį simpoziumą “Casparini vargonai Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje: kultūros paveldo vertybės atkūrimo keliai”. Vilniaus Casparini vargonai (1776) minimi tarp vertingiausių Europoje. Iki mūsų laikų jie išliko beveik nepakitę, nebuvo sugriauti ar suniokoti. Tačiau jų restauravimas, pradėtas 1995 m., nėra baigtas ir šiandien. Simpoziumas vyks 2018 m. lapkričio 8 – 11 dienomis Vilniuje, Tytuvėnuose ir Adakave. Kviestinių ekspertų statusu į renginį atvyks pripažinti vargonų paminklosaugos ir restauravimo specialistai: Mats Arvidsson (”Mats Arvidsson Orgelbyggare AB”, Švedija), Kristian Wegscheider (”Orgelwerkstatt Wegscheider”, Vokietija), Latvijos kultūros ministerijos atestuotas vargonų ekspertas Alvis Melbārdis ir Čekijos kultūros ministerijos atestuotas istorinių vargonų ekspertas Pavel Černý. Simpoziumo metu bus kruopščiai įvertinta dabartinė Casparini vargonų būklė, išvykose į regionus bus analizuojami išlikę pavyzdžiai Tytuvėnų ir Adakavo bažnyčiose, remiantis 2000 m. Švedijos specialistų (GOArt) atlikta technine vargonų dokumentacija bus numatyta tolimesnio vargonų restauravimo koncepcija, aptarta kvalifikuota viso restauravimo proceso eiga ir priežiūra. Dalyvauti apskrito stalo diskusijose kviečiami Kultūros paveldo departamento ir LR Kultūros ministerijos, Vilniaus savivaldybės, Vilniaus Šv. Dvasios parapijos, besidomintys kultūrinės visuomenės atstovai. Iškilusiais klausimais kreiptis į dr. Balį Vaitkų tel. +370 611 60151, vargonininkai@gmail.com.

SIMPOZIUMO PROGRAMA

Lapkričio 8 d., ketvirtadienis Ekspertų atvykimas Lapkričio 9 d., penktadienis, Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčios salėje * 10.00-13.00 val. | Simpoziumo atidarymas. Pranešimai Mats Arvidsson (Švedija). Casparini vargonų replika Ročesteryje: neišlikusių elementų atkūrimo koncepcija Pavel Černý (Čekija). Baroko laikmečio vargonų išsaugojimas Bohemijos žemėse Alvis Melbārdis (Latvija). Liepojos Švč. Trejybės bažnyčios vargonų barokinės dalies restauravimo procesas Dr. Girėnas Povilionis (Lietuva). Casparini vargonų vamzdžių metalo tyrimų (2017 m.) ataskaita Kristian Wegscheider (Vokietija). Barokinių vargonų restauravimas ir paveldosaugos gairės XXI amžiuje Moderatorius dr. Balys Vaitkus 13.00-15.00 val. | Pietų pertrauka 15.00-17.00 val. | Diskusijos Lapkričio 10 d., šeštadienis 08.00-20.00 val. | Ekskursija prie Tytuvėnų (Jantzon, 1789) ir Adakavo (Casparini mokykla, 1770-1780) bažnyčių vargonų ** Lapkričio 11 d., sekmadienis Ekspertų išvykimas * - Dominikonų g. 8, Vilnius. Įėjimas iš Šv. Ignoto gatvės pusės ** - transportas organizuojamas tik kviestiniams ekspertams Simpoziumo partneriai ir rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus Šventosios Dvasios parapija, VšĮ “Vargonų paveldo centras”.

Tel: 8 611 60151, 8 687 42274    |   El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija Vilniaus miesto savivaldybė SIMPOZIUMO PROGRAMA (LT / EN) SIMPOZIUMO PROGRAMA (LT / EN)
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

CASPARINI VARGONAI VILNIAUS ŠV.

DVASIOS BAŽNYČIOJE: KULTŪROS

PAVELDO VERTYBĖS ATKŪRIMO KELIAI

Europos komisija 2018-uosius paskelbė Europos paveldo metais. Šia proga visoje Europoje vyksta daug renginių, kuriais siekiama žmones iš arčiau supažindinti su kultūros paveldu, paskatinti juo domėtis, jį vertinti ir stiprinti priklausomybės bendrai Europos erdvei jausmą. Nacionalinė vargonininkų asociacija jungiasi prie iniciatyvų ir, siekdama aktualizuoti barokinių vargonų Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje restauravimo procesą, organizuoja tarptautinį simpoziumą “Casparini vargonai Vilniaus Šv. Dvasios bažnyčioje: kultūros paveldo vertybės atkūrimo keliai”. Vilniaus Casparini vargonai (1776) minimi tarp vertingiausių Europoje. Iki mūsų laikų jie išliko beveik nepakitę, nebuvo sugriauti ar suniokoti. Tačiau jų restauravimas, pradėtas 1995 m., nėra baigtas ir šiandien. Simpoziumas vyks 2018 m. lapkričio 8 – 11 dienomis Vilniuje, Tytuvėnuose ir Adakave. Kviestinių ekspertų statusu į renginį atvyks pripažinti vargonų paminklosaugos ir restauravimo specialistai: Mats Arvidsson (”Mats Arvidsson Orgelbyggare AB”, Švedija), Kristian Wegscheider (”Orgelwerkstatt Wegscheider”, Vokietija), Latvijos kultūros ministerijos atestuotas vargonų ekspertas Alvis Melbārdis ir Čekijos kultūros ministerijos atestuotas istorinių vargonų ekspertas Pavel Černý. Simpoziumo metu bus kruopščiai įvertinta dabartinė Casparini vargonų būklė, išvykose į regionus bus analizuojami išlikę pavyzdžiai Tytuvėnų ir Adakavo bažnyčiose, remiantis 2000 m. Švedijos specialistų (GOArt) atlikta technine vargonų dokumentacija bus numatyta tolimesnio vargonų restauravimo koncepcija, aptarta kvalifikuota viso restauravimo proceso eiga ir priežiūra. Dalyvauti apskrito stalo diskusijose kviečiami Kultūros paveldo departamento ir LR Kultūros ministerijos, Vilniaus savivaldybės, Vilniaus Šv. Dvasios parapijos, besidomintys kultūrinės visuomenės atstovai. Iškilusiais klausimais kreiptis į dr. Balį Vaitkų tel. +370 611 60151, vargonininkai@gmail.com.

SIMPOZIUMO PROGRAMA

Lapkričio 8 d., ketvirtadienis Ekspertų atvykimas Lapkričio 9 d., penktadienis, Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčios salėje * 10.00-13.00 val. | Simpoziumo atidarymas. Pranešimai Mats Arvidsson (Švedija). Casparini vargonų replika Ročesteryje: neišlikusių elementų atkūrimo koncepcija Pavel Černý (Čekija). Baroko laikmečio vargonų išsaugojimas Bohemijos žemėse Alvis Melbārdis (Latvija). Liepojos Švč. Trejybės bažnyčios vargonų barokinės dalies restauravimo procesas Dr. Girėnas Povilionis (Lietuva). Casparini vargonų vamzdžių metalo tyrimų (2017 m.) ataskaita Kristian Wegscheider (Vokietija). Barokinių vargonų restauravimas ir paveldosaugos gairės XXI amžiuje Moderatorius dr. Balys Vaitkus 13.00-15.00 val. | Pietų pertrauka 15.00-17.00 val. | Diskusijos Lapkričio 10 d., šeštadienis 08.00-20.00 val. | Ekskursija prie Tytuvėnų (Jantzon, 1789) ir Adakavo (Casparini mokykla, 1770-1780) bažnyčių vargonų ** Lapkričio 11 d., sekmadienis Ekspertų išvykimas * - Dominikonų g. 8, Vilnius. Įėjimas iš Šv. Ignoto gatvės pusės ** - transportas organizuojamas tik kviestiniams ekspertams Simpoziumo partneriai ir rėmėjai: Vilniaus miesto savivaldybė, Vilniaus arkivyskupija, Vilniaus Šventosios Dvasios parapija, VšĮ “Vargonų paveldo centras”.
SIMPOZIUMO PROGRAMA (LT / EN) SIMPOZIUMO PROGRAMA (LT / EN) 
Tel: 8 611 60151, 8 687 42274 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija Vilniaus miesto savivaldybė