© Nacionalinė vargonininkų asociacija

DIDELĖS IR MAŽOS INSTRUMENTŲ KARALIAUS PASLAPTYS

Nacionalinė vargonininkų asociacija Youtube platformoje publikuoja 6 video apybraižas - muzikos pamokas apie vargonų instrumento ir muzikos raidą ir žymiausius XV-XX a. kompozitorius. I dalyje pasakojama apie LDK laikus ir ankstyvuosius vargonų muzikos pavyzdžius, II-oje - apie klasikinius itališkus vargonus, III-ojoje - apie Johanną Sebastianą Bachą, IV-oji dalis skirta romantizmo epochai, V-oji - XX a. pirmos pusės muzikai, o VI-ojoje pristatoma pirmoji Lietuvoje inovatyvi vargonų pažinimo ir statybos priemonė vaikams, pagaminta pagal olandų kompanijos “Do organ/ Orgelkids” licenciją. Video apybraižas palydi Audros Telksnytės ir Balio Vaitkaus parengta metodinė medžiaga, kurioje - vargonų aprašymai, sąvokos, terminai, kompozitorių gyvenimo ir kūrybos faktai.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
I dalis. LDK Valdovų rūmų vargonėliai Vilimas Norkūnas – vargonininkas, edukatorius, scenarijaus autorius, grafikos dizaineris Gabija Narušytė – moderatorė Agnė Marcinkevičiūtė – operatorė, montažo režisierė Jonas Jocys – garso režisierius Dominyka Sekonaitė – vinjetės autorė Metodinė medžiaga atsisiuntimui I
II dalis. Bažnytinio paveldo muziejaus vargonai Dovilė Savickaitė – vargonininkė, edukatorė Gabija Narušytė – moderatorė, vargonų asistentė Balys Vaitkus – scenarijaus autorius Agnė Marcinkevičiūtė – operatorė, montažo režisierė Jonas Jocys – garso režisierius Dominyka Sekonaitė – vinjetės autorė Metodinė medžiaga atsisiuntimui II
III dalis. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vargonai Balys Vaitkus – vargonininkas, edukatorius, scenarijaus autorius Gabija Narušytė – moderatorė, vargonų asistentė Agnė Marcinkevičiūtė – operatorė, montažo režisierė Jonas Jocys – garso režisierius Dominyka Sekonaitė – vinjetės autorė Metodinė medžiaga atsisiuntimui III
IV dalis. Telšių katedros vargonai Jurgita Kazakevičiūtė – vargonininkė, edukatorė Gabija Narušytė – moderatorė, vargonų asistentė Balys Vaitkus – scenarijaus autorius Agnė Marcinkevičiūtė – operatorė, montažo režisierė Jonas Jocys – garso režisierius Dominyka Sekonaitė – vinjetės autorė Metodinė medžiaga atsisiuntimui IV
V dalis. Kauno Įgulos bažnyčios vargonai Diana Encienė – vargonininkė, edukatorė Gabija Narušytė – moderatorė Gražina Petrauskaitė – vargonų asistentė Balys Vaitkus – scenarijaus autorius Agnė Marcinkevičiūtė – operatorė, montažo režisierė Jonas Jocys – garso režisierius Dominyka Sekonaitė – vinjetės autorė Metodinė medžiaga atsisiuntimui V
VI dalis. Kaip gimsta vargonai? Eglė Rudokaitė – vargonininkė, edukatorė Dr. Girėnas Povilionis – vargondirbys, edukatorius Albertas Vidžiūnas – balsas už kadro Balys Vaitkus – scenarijaus autorius Agnė Marcinkevičiūtė – operatorė, montažo režisierė Jonas Jocys – garso režisierius Dominyka Sekonaitė – vinjetės autorė
Edukacinis ciklas “Didelės ir mažos instrumentų karaliaus paslaptys” yra projekto “Vargonai Lietuvos ateičiai” dalis. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. Dėkojame projekto partneriams: LDK Valdovų rūmams - dr. Vydui Dolinskui ir Vytautui Gailevičiui, Bažnytinio paveldo muziejui ir dr. Sigitai Maslauskaitei-Mažylienei, Vilniaus evangelikų liuteronų parapijai - J.E. vyskupui Mindaugui Sabučiui, Gintarui Šiaudiniui, Renatai Kreimerei ir Astai Saldukienei, Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijai ir kun. kan. Vygintui Gudeliūnui, Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios rektoriui kun. Tomui Karkliui ir Laimai Botyrienei, Alvydui Šeduikiui, Vargonų paveldo centrui - dr. Girėnui Povilioniui ir Laimantui Kairiui, Aurelijai, Evaldui, Ignotui, Teodorai, Faustinai ir Bernardui Lasiams.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija

DIDELĖS IR MAŽOS INSTRUMENTŲ

KARALIAUS PASLAPTYS

Nacionalinė vargonininkų asociacija Youtube platformoje publikuoja 6 video apybraižas - muzikos pamokas apie vargonų instrumento ir muzikos raidą ir žymiausius XV-XX a. kompozitorius. I dalyje pasakojama apie LDK laikus ir ankstyvuosius vargonų muzikos pavyzdžius, II-oje - apie klasikinius itališkus vargonus, III-ojoje - apie Johanną Sebastianą Bachą, IV-oji dalis skirta romantizmo epochai, V-oji - XX a. pirmos pusės muzikai, o VI-ojoje pristatoma pirmoji Lietuvoje inovatyvi vargonų pažinimo ir statybos priemonė vaikams, pagaminta pagal olandų kompanijos “Do organ/ Orgelkids” licenciją. Video apybraižas palydi Audros Telksnytės ir Balio Vaitkaus parengta metodinė medžiaga, kurioje - vargonų aprašymai, sąvokos, terminai, kompozitorių gyvenimo ir kūrybos faktai.
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com
Nacionalinė vargonininkų asociacija
I dalis. LDK Valdovų rūmų vargonėliai Vilimas Norkūnas – vargonininkas, edukatorius, scenarijaus autorius, grafikos dizaineris Gabija Narušytė – moderatorė Agnė Marcinkevičiūtė – operatorė, montažo režisierė Jonas Jocys – garso režisierius Dominyka Sekonaitė – vinjetės autorė Metodinė medžiaga atsisiuntimui I
II dalis. Bažnytinio paveldo muziejaus vargonai Dovilė Savickaitė – vargonininkė, edukatorė Gabija Narušytė – moderatorė, vargonų asistentė Balys Vaitkus – scenarijaus autorius Agnė Marcinkevičiūtė – operatorė, montažo režisierė Jonas Jocys – garso režisierius Dominyka Sekonaitė – vinjetės autorė Metodinė medžiaga atsisiuntimui II
III dalis. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios vargonai Balys Vaitkus – vargonininkas, edukatorius, scenarijaus autorius Gabija Narušytė – moderatorė, vargonų asistentė Agnė Marcinkevičiūtė – operatorė, montažo režisierė Jonas Jocys – garso režisierius Dominyka Sekonaitė – vinjetės autorė Metodinė medžiaga atsisiuntimui III
IV dalis. Telšių katedros vargonai Jurgita Kazakevičiūtė – vargonininkė, edukatorė Gabija Narušytė – moderatorė, vargonų asistentė Balys Vaitkus – scenarijaus autorius Agnė Marcinkevičiūtė – operatorė, montažo režisierė Jonas Jocys – garso režisierius Dominyka Sekonaitė – vinjetės autorė Metodinė medžiaga atsisiuntimui IV
V dalis. Kauno Įgulos bažnyčios vargonai Diana Encienė – vargonininkė, edukatorė Gabija Narušytė – moderatorė Gražina Petrauskaitė – vargonų asistentė Balys Vaitkus – scenarijaus autorius Agnė Marcinkevičiūtė – operatorė, montažo režisierė Jonas Jocys – garso režisierius Dominyka Sekonaitė – vinjetės autorė Metodinė medžiaga atsisiuntimui V
VI dalis. Kaip gimsta vargonai? Eglė Rudokaitė – vargonininkė, edukatorė Dr. Girėnas Povilionis – vargondirbys, edukatorius Albertas Vidžiūnas – balsas už kadro Balys Vaitkus – scenarijaus autorius Agnė Marcinkevičiūtė – operatorė, montažo režisierė Jonas Jocys – garso režisierius Dominyka Sekonaitė – vinjetės autorė
Edukacinis ciklas “Didelės ir mažos instrumentų karaliaus paslaptys” yra projekto “Vargonai Lietuvos ateičiai” dalis. Projektą finansavo Lietuvos kultūros taryba. Dėkojame projekto partneriams: LDK Valdovų rūmams - dr. Vydui Dolinskui ir Vytautui Gailevičiui, Bažnytinio paveldo muziejui ir dr. Sigitai Maslauskaitei-Mažylienei, Vilniaus evangelikų liuteronų parapijai - J.E. vyskupui Mindaugui Sabučiui, Gintarui Šiaudiniui, Renatai Kreimerei ir Astai Saldukienei, Telšių Šv. Antano Paduviečio parapijai ir kun. kan. Vygintui Gudeliūnui, Kauno Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios rektoriui kun. Tomui Karkliui ir Laimai Botyrienei, Alvydui Šeduikiui, Vargonų paveldo centrui - dr. Girėnui Povilioniui ir Laimantui Kairiui, Aurelijai, Evaldui, Ignotui, Teodorai, Faustinai ir Bernardui Lasiams.