© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

KONCERTAS, SKIRTAS ŠV. CECILIJOS DIENAI 2023

Lapkričio 22 dieną Europoje minima Šv. Cecilijos, vargonininkų, chorų ir vokalinių ansamblių, instrumentų gamintojų, dainininkų ir poetų globėjos, diena. Šia proga lapkričio 22 d., antradienį, 19.15 val. kviečiame į Šv. Cecilijos dienai skirtą koncertą Vilniaus Išganytojo (Joanitų) bažnyčioje. Koncerte dalyvaus vargonininkai Diana Encienė ir Tomas Bakučionis, programoje - XVI-XVIII a. Italijos kompozitorių: Girolamo Frescobaldi, Antonio Vivaldi, Domenico Zipoli, Padre Giambattista Martini kūriniai vargonams solo ir vargonininkų duetui. Vilniaus Išganytojo bažnyčia gali būti vadinama mažesniąja Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios seserimi – jas abi projektavo ir dekoravo italų baroko skulptorius ir architektas Giovanni Pietro Perti. Iki 1864 m. sukilimo Vilniaus Išganytojo bažnyčioje buvo 6 registrų vargonai, jais yra grojęs Stanislovas Moniuška. Vėliau bažnyčia buvo paversta cerkve, o vargonai dingo. Naujus vargonus Vilniaus Išganytojo bažnyčia įsigijo 2018 metais – iki tol šis firmos „Van Vulpen“ instrumentas tarnavo Arnhemo miesto Olandijoje liuteronų bažnyčioje.
PROGRAMA
Koncertas yra projekto „Instrumentų karalius kviečia“ dalis. Projekto vadovas dr. Balys Vaitkus. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Partneris - Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas.

Lapkričio 22 d. 19.15 val. Vilniaus Išganytojo (Joanitų) bažnyčioje

Diana Encienė (vargonai), Tomas Bakučionis (vargonai) Antonio Vivaldi (1678–1741) / Johann Sebastian Bach (1685-1750) Koncertas C-dur „Grosso Mogul“, BWV 594: Allegro - Recitativ. Adagio - Allegro atlieka Diana Encienė Girolamo Frescobaldi (1583–1643) Toccata da sonarsi alla Levatione Padre Giambattista Martini (1706–1784) Arija c-moll Domenico Zipoli (1688–1726) Pastoralė C-dur Antonio Vivaldi Allegro iš Koncerto smuikui ir orkestrui B-dur „La Stravaganza“, op. 4 Nr. 1 (versija vargonams) atlieka Tomas Bakučionis Antonio Vivaldi / Johann Sebastian Bach Koncertas a-moll, BWV 593 (versija dviems vargonininkams): Allegro – Adagio – Allegro atlieka Diana Encienė ir Tomas Bakučionis Diana Encienė baigė fortepijono ir vargonų specialybes (pastarąją prof. Leopoldo Digrio klasėje) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tobulinosi daugelio garsiausių Europos vargonininkų meistriškumo seminaruose. Vargonininkė nuolat koncertuoja Lietuvoje bei kitose Europos šalyse (Lenkijoje, Rumunijoje, Anglijoje, Austrijoje, Vokietijoje, Estijoje). Rengia solinius vargonų muzikos rečitalius bei įvairius kūrybinius projektus su garsiais Lietuvos atlikėjais - jos koncertiniais partneriais yra buvę Artūras Anusauskas, Aušra Cicėnaitė, Asta Krikščiūnaitė, Judita Leitaitė, Zbignevas Levickis, Regina Maciūtė, Liudas Mikalauskas, Jurga Šeduikytė, Regina Šilinskaitė, Irena Zelenkauskaitė ir daug kitų žinomų muzikų. Atlikėja yra dariusi įrašų Lietuvos Radijui. Dalyvavo įrašant CD „Sūduvos vargonų portretas“, taip pat išleido CD ir vinilinę plokštelę su dainininke Jurga Šeduikyte „To the Sky“. Šiuo metu D.Encienė dirba Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir Pagirių meno mokykloje. Nuo 2017 m. ji yra Nacionalinės vargonininkų asociacijos narė. Tomas Bakučionis 1983–1990 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (dabar – Lietuvos muzikos ir teatro akademija): fortepijoną – prof. K.Grybausko klasėje, ir vargonus – prof. L.Digrio klasėje. 1992–1994 m. vargonus ir klavesiną studijavo Štutgarto (Vokietija) aukštojoje muzikos ir teatro mokykloje pas prof. dr. L.Lohmanną ir prof. J.Laukviką. Studijas baigė 1994 m., įgijo klavesino specialybės magistro diplomą. Aktyviai koncertavo Lietuvoje kaip solistas ir su ansambliu „Atrium“. 2021 m. dalyvavo įrašant kompaktinę plokšelę „Aukštaitijos katedrų vargonai“. T.Bakučionis yra Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos pedagogas. Kaip muzikos kritikas ir kultūros apžvalgininkas publikuojasi leidiniuose „Mūzų malūnas“, „7 meno dienos“, „Muzikos barai“, ir kt. Dalyvauja visuomeninėje politinėje veikloje. 2007 m. įgijo teisės magistro laipsnį Mykolo Romerio universitete. Buvo Lietuvos jaunųjų muzikų asociacijos Valdybos narys, Lietuvos vargonininkų bendrijos Valdybos narys. Yra ilgametis Lietuvos muzikų sąjungos narys (nuo 2012 Tarybos narys). Nuo 2017 m. – Nacionalinės vargonininkų asociacijos narys ir revizorius; Lietuvos teisininkų draugijos, Antakalniečių bendruomenės, Lietuvos advokato padėjėjų asociacijos narys.
© Nacionalinė vargonininkų asociacija
Tel: 8 611 60151 | El. paštas: vargonininkai@gmail.com

KONCERTAS, SKIRTAS ŠV. CECILIJOS

DIENAI 2023

Lapkričio 22 dieną Europoje minima Šv. Cecilijos, vargonininkų, chorų ir vokalinių ansamblių, instrumentų gamintojų, dainininkų ir poetų globėjos, diena. Šia proga lapkričio 22 d., antradienį, 19.15 val. kviečiame į Šv. Cecilijos dienai skirtą koncertą Vilniaus Išganytojo (Joanitų) bažnyčioje. Koncerte dalyvaus vargonininkai Diana Encienė ir Tomas Bakučionis, programoje skambės XVII-XVIII a. Italijos kompozitorių: Girolamo Frescobaldi, Antonio Vivaldi, Domenico Zipoli, Padre Giambattista Martini kūriniai vargonams solo ir vargonininkų duetui. Vilniaus Išganytojo bažnyčia gali būti vadinama mažesniąja Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios seserimi – jas abi projektavo ir dekoravo italų baroko skulptorius ir architektas Giovanni Pietro Perti. Iki 1864 m. sukilimo Vilniaus Išganytojo bažnyčioje buvo 6 registrų vargonai, jais yra grojęs Stanislovas Moniuška. Vėliau bažnyčia buvo paversta cerkve, o vargonai dingo. Naujus vargonus Vilniaus Išganytojo bažnyčia įsigijo 2018 metais – iki tol šis firmos „Van Vulpen“ instrumentas tarnavo Arnhemo miesto Olandijoje liuteronų bažnyčioje.

PROGRAMA

Koncertas yra projekto „Instrumentų karalius kviečia“ dalis. Projekto vadovas dr. Balys Vaitkus. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba. Partneris - Šv. Jono kongregacijos Vilniaus vienuolynas.
Diana Encienė (vargonai), Tomas Bakučionis (vargonai) Antonio Vivaldi (1678–1741) / Johann Sebastian Bach (1685-1750) Koncertas C-dur „Grosso Mogul“, BWV 594: Allegro - Recitativ. Adagio - Allegro atlieka Diana Encienė Girolamo Frescobaldi (1583–1643) Toccata da sonarsi alla Levatione Padre Giambattista Martini (1706–1784) Arija c-moll Domenico Zipoli (1688–1726) Pastoralė C-dur Antonio Vivaldi Allegro iš Koncerto smuikui ir orkestrui B-dur „La Stravaganza“, op. 4 Nr. 1 (versija vargonams) atlieka Tomas Bakučionis Antonio Vivaldi / Johann Sebastian Bach Koncertas a-moll, BWV 593 (versija 2 vargonininkams): Allegro – Adagio – Allegro atlieka Diana Encienė ir Tomas Bakučionis
Lapkričio 22 d. 19.15 val. Vilniaus Išganytojo bažnyčioje